Information inför provet i historia åk 8 vt-15 I läroboken s. 153

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Historia, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Information inför provet i historia åk 8 vt-15 I läroboken s. 153...

Description

Information inför provet i historia åk 8 vt-15 I läroboken s. 153-157, 160, 171-173, 179-181, 184-187, 190-191, 195-203, 207-219, 223-237, 257-263 Ideologierna s 244-248 ingår inte i provet utan studeras i åk 9. USA blir en stormakt s 266-283 ingår inte i provet men studeras på lektionstid v14. Detta ska du kunna till provet på tisdag 31/3 v14 Den röda tråden i avsnitten är hur Europa utvecklas till att blir den dominerande världsdelen i världen. Medeltiden: Varför kallas medeltiden den mörka medeltiden av vissa forskare? Varför anser andra forskare att det är fel. Stormakter: Frankrike, England och Spanien- ländernas starka sidor. Triangelhandeln- Mellan vilka världsdelar, vilka varor? Stormakternas kolonier och de ostindiska kompanierna. Vad innebar renässansen för filosofi och konst. Viktiga konstnärer Columbus (1492) betydelse för handelsvägarna. Varor. Slavhandeln. Vad slavhandeln betydde för Afrika och än i dag för afroamerikaner i USA. Upplysningen – Vad upplysningen innebar, vetenskapsmäns och filosofers idéer: Isaac Newton, Montesquieu, Rousseau och Voltaire. Den amerikanska revolutionen. 1776. Orsaker, Boston teaparty, George Washington, konsekvenser av revolutionen. Självständighetsförklaringen Den franska revolutionen. 1789-1799. Orsaker, några viktiga händelser, kungaparets namn, varför avrättades kungaparet? Viktiga revolutionärer: Marat, Danton och Robespierre, skräckväldet. Konsekvenser av revolutionen. Napoleon – Viktiga årtal 1804 och 1815. Code Napoleon. Borgarklassen ökar sin makt och liberalismens (frihet) inflytande växer. Vad lever vidare än idag från franska revolutionen och Napoleontiden?

Den industriella revolutionen När och var? Jordbrukets förändring, nya uppfinningar och förbättringar inom jordbruket. Positiva och negativa konsekvenser för befolkningen. Definitionen av den industriella revolutionen. Textiltillverkningen - Hemindustrin flyttar till fabriker, vattenhjulet, uppfinningar inom textilindustrin, råvaror: ull och bomull Järn, kol och ånga – Ångmaskinen (James Watt) och vad den användes till. Stenkol och järnmalm är råvaror. Transporterna förbättras. Järnvägar och ångfartyg. Vad järnet och stålet användes till. Urbanisering- Den första generationens arbetare lever i misär i städerna. Usla arbetsförhållanden. Barnarbete, olagliga fackföreningar. Orsaker till den låga medellivslängden. Industrialiseringen i Sverige (börjar ca 1850). Startar vid sågverken (manliga arbetare). Jämför med textilindustrin i England. Först vattenhjul sedan ångmaskiner. Export av råvaror: trä, papper-och pappersmassa, havre och järn och stål till Europa. Varför blev den tidigare värdelösa järnmalmen i Grängesberg, Gällivare och Kiruna oerhört värdefull? Textilindustrin – Borås, Göteborg och Norrköping,( kvinnliga arbetare) uppfinning: symaskinen Husqvarna. Stora fabriker byggs De tre stegen i ett lands industriella utveckling: 1.export av råvaror (ull, trä) 2. export av förädlade varor ( tyg, pappersmassa) 3. Export av färdiga varor (kläder, papper). Transporter – järnvägar, vägar, hamnar, kanaler. Arbetarnas hårda liv- Ge exempel. Barnarbete. Två orsaker till att barnarbetet försvann. Kvinnornas lägre lön och dubbelarbete. Levnadsstadarden för befolkningen stiger omkring 1870. Varför? Emigrationen till Amerika – Orsaker till utvandringen. Två stora folkströmmar till USA, varifrån och vart? Konsekvenser för Sverige? Jfr med dagen invandring till Sverige.

Övningar på förmågor enligt läroplanen Häfte 1. Revolutionskalendern- endast vissa uppgifter (eleverna har antecknat vilka). Häfte 2. Historiska personer – endast vissa uppgifter (eleverna har antecknat vilka). Häfte 3. Alla uppgifter LPP ligger på hemsidan

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF