Information till dig (god man, anhörig, personal) som

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Utvecklingspsykologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Information till dig (god man, anhörig, personal) som...

Description

Information till dig (god man, anhörig, personal) som gör ansökan till Tallkrogen och ansökan om LSS insats i form av personalstöd vid lägervistelse på Tallkrogen. Att åka på FUB-läger Att åka på FUB-läger är roligt och utvecklande. Man blir en del av en härlig gemenskap och får uppleva massor av roliga saker. Att tillsammans med andra i samma situation göra utflykter, sjunga, bada och sola. Vi spelar spel och myser inomhus när vädret inte tillåter annat. Våra ledare har god erfarenhet och är duktiga inom respektive ansvarsområde (gymnastik, lek/spel, sång/musik, m.m.) Alla läger har en habiliterande/tränande verksamhet. Syfte med semestrarna Syftet med semestrarna är att deltagarna ska få ett avbrott från både vardagen på boendet, de andra boende och den ordinarie personalen. Semestern på Tallkrogen är en viktig del i den sökandes rekreation under året. Målgrupp Semester på Tallkrogen är för dem som bor på gruppboende, eget boende med stöd eller hemma och tycker det är roligt att få lämna gruppboendet och möta nya människor, göra nya saker, att få komma till nya miljöer, tycker om att få vara ute i naturen, tycker om sång och musik och mår bra av det. Kost och logi Kost och logi betalas av deltagaren och i det ingår, utflyktsresa, boende, mat, aktiviteter. Resan till och från lägret bokas i god tid både till och från lägret och betalas av den enskilde. Inträden och personliga inköp som godis, glass, lotter etc betalas med fickpengar (500 kr) som deltagaren tar med sig till lägret. Ansökan till Tallkrogen Du fyller i ansökningsformuläret så noggrant som möjligt och skickar det till Tallkrogen före 1 februari. Formuläret är mycket viktigt för oss för att bedömning av att personalstödet och lägerplacering ska bli rätt. Formuläret är sedan av största vikt för våra ledare som kommer att jobba med sökande för att semestern ska bli så bra som det möjligt. Ansökan om LSS Du har fått en ansökan att fylla i om LSS insats i form av personalstöd för att åka på läger/semestervistelse på Tallkrogen och som du ska skicka till din LSS- handläggare i din kommun. För att kunna åka på läger måste du göra denna ansökan och skicka in den före 1 februari. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Hör med din LSS handläggare hur du gör. Vi hjälper dig gärna. Bedömning av nivå på personalstöd Det är viktigt att du gör en så korrekt bedömning av den sökandes behov av personalstöd som möjligt. Att du gör bedömning utifrån funktionsnedsättningens omfattning och sökandes behov av stöd när hon/han kommer till en ny miljö och möter nya människor. Att behovet av personalstöd kanske är annat än hemma i gruppbostaden/boendet. Att personalstödet ska var tillräckligt för att sökande ska kunna vara aktiv på semestern och kunna delta i alla våra aktiviteter.

Tallkrogens bedömning Tallkrogen förbehåller sig rätten att neka deltagare plats om sökande sökt eller blivit beviljad en lägre insats än vad som krävs för att ge deltagaren nödvändigt stöd. Om du vill ha hjälp att bedöma nivån på personalstöd hjälper vi dig gärna med det. Nedan följer beskrivning av de olika stödnivåerna. Personalstöd grund: Oftast lindrig utvecklingsstörning utan tilläggshandikapp. Du klarar det mesta själv vad gäller förflyttning, hygien, toalettbesök, av och på klädning, tandborstning, kan följa en grupp och förstår instruktioner av en aktivitet. Du är kanske i behov av hjälp med sociala kontakter, hitta aktiviteter som passar dig, välja rätt kläder för aktivitet/väder, passa tider osv. Litet behov av stöd och hjälp i vardagen och du kan dela personalstödet med två andra lägerdeltagare. Personalstöd halvt: Oftast lindrig utvecklingsstörning med tilläggshandikapp/psykiska problem,/sårbarheter eller måttlig utvecklingsstörning utan tilläggshandikapp. Du är i behov av hjälp i någon av följande situationer Du är kanske i behov av hjälp vid förflyttning, du använder kanske rullstol men som du kan köra själv, du behöver lite hjälp med hygienen, du behöver kanske påminnas om att gå på toaletten, du går kanske gärna iväg själv och har svårt att stanna i gruppen, du kanske behöver aktiveras – har svårt att komma igång, du behöver kanske tydliga instruktioner inför en aktivitet och lite stöd för att delta i aktiviteten, du behöver kanske hjälp med på klädning. Du behöver en hel del eget stöd men kan dela personalstöd med en annan lägerdeltagare. Personalstöd helt: Oftast måttlig utvecklingsstörning med tilläggshandikapp/psykiska problem/sårbarheter eller grav utvecklingsstörning utan tilläggshandikapp/psykiska problem/sårbarheter. Du kanske sitter i rullstol och behöver hjälp med att förflytta dig, du behöver kanske hjälp med hygien, borsta tänderna och toalett, du behöver kanske hjälp med att utföra aktiviteter, du är kanske mycket aktiv och har kanske svårt att hålla dig till gruppen, du har kanske svårt att utföra aktiviteter och behöver aktivt stöd för att kunna utföra dem, du har kanske svårt med sociala kontakter, du kanske lätt hamnar i konflikter. Du behöver mycket stöd och kan ej dela personalstöd med någon annan. Du som tar med egen assistans: Arbetstiden schemaläggs 60tim/ lägervecka, när assistenten har ledig tid får assistenten avlösning av personal på Tallkrogen. Du söker personalstöd ”egen assistans med” som en LSS insats hos din LSS handläggare på kommunen. Assistansomkostnader 3 800 kr (kost o logi lägerveckan + utbildning) lön under utbildning 11 timmar samt lön för arbetstiden, 60 timmar under lägerveckan betalas av assistansens arbetsgivare. Uppgift om arbetsgivarens kontaktperson, telefon nummer, faktureringsadress och referensnummer skickar du till Tallkrogen. Du som använder medicin För dig som använder medicin, insulin och/eller har andra sjukvårdsbehov är det viktigt att vårdnadshavare/personal meddelar din distriktssköterska (om du har kontakt med någon) eller din läkare när du skall vara borta, hur länge och vart du skall åka. Din distriktssköterska kommer att (i samråd med dig) kontakt sjukvårds ansvarig för sommarlägret för att lämna över ansvaret om din medicinering/vård så att du skall få rätt omvårdnad.

Lägerplacering Efter 1 februari placeras ansökningarna efter de önskemål som sökande har. Tidigare år har vi haft 75-80% som vill komma på läger 3 och 4. Vi gör då en omplacering, i första hand efter önskemål 2. Faktorer vi sedan tittar på är:  Behov av assistans Vi gör en fördelning av sökande med större assistansbehov än grundledsagning så att inte alla med större behov kommer på ett och samma läger.  Var bor den sökande – vi strävar efter att inte placera flera från samma boende på samma läger. Vi vill möjliggöra möten med nya människor.  Intressen och aktivitetsnivå hos den sökande, vi strävar efter att alla deltagare ska få aktiviteter som de tycker om att göra och att det också ska finnas likasinnade på samma läger att göra saker tillsammans med.  Personkemi – vi gör anteckningar efter varje läger om vilka som ”går bra ihop” och vilka som inte gör det, för att få så harmoniska läger som möjligt. Ibland har också sökande själv önskemål om att en viss person ska vara med eller inte vara med på samma läger som sökande.  Kön, vi försöker få en fördelning så att både män och kvinnor kommer på samma läger.  Ålder, i de fall det har betydelse placerar vi efter ålder. Oftast är det så att ålder och aktivitetsnivå/intresse medför att olika läger har olika åldersfördelning. Vi placerar efter barn, barn/ungdom, ungdom/unga vuxna, unga vuxna/vuxna, vuxna och äldre.  Tidigare avslag/erbjudande - målet är att inte samma sökande ska bli utan lägererbjudande två år i rad. Ingen garanti att få en plats Målet är att så många som möjligt ska få åka på semester och att få till grupper som kommer att fungera så bra som möjligt, där både deltagare och personal kommer att trivas tillsammans. Besked om en plats Vi skickar ut bekräftelse på om du fått en plats på ett läger så snart vi får besked från kommunen. Vi tror att det kan bli omkring mitten av april. Du som får en plats får då inbetalningskort på kost o logi, information om lägret och en packlista.

Välkommen med din ansökan – var ute i god tid dock senast 1 Kristina Viking och Thomas Söderstedt

februari

Skicka formuläret/ansökan till Tallkrogen Kurs och rekreationsgård 743 74 Björklinge Ansökan till kommunen skickar du till din LSS-handläggare före 1

februari

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF