Information till samtliga kunder och andra intressenter. Vi

January 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Marketing
Share Embed Donate


Short Description

Download Information till samtliga kunder och andra intressenter. Vi...

Description

Information till samtliga kunder och andra intressenter. Vi har härmed glädjen att presentera en ny medarbetare till International Aluminium Casting Sweden AB. Stefan Gustafsson tar anställning som Sälj och Projektchef på Marknadsavdelningen, vilket innebär att han kommer att jobba för samtliga våra fabriker. Stefan kommer närmast från Finnveden Metal Structure, där han har varit teknisk chef för deras gjuteri i Polen. Stefan har mycket lång erfarenhet av gjutning och han har haft olika ledande befattningar inom Finnveden. Initialt kommer Stefan att jobba med specifika kund projekt, men ganska snart bli involverad i mer övergripande strategiska uppdrag. Kontaktuppgifter är: Stefan Gustafsson Tel. 070 514 15 82 E-mail [email protected]

Vi hälsar Stefan välkommen och hoppas att Ni träffas inom kort. Eskilstuna, 2014-03-27 Thomas Larsson Marknadschef

Postadress Postal Address

Besöksadress Telefon Visiting Address Telephone

Telefax

International Aluminium Casting Sweden AB Hejargatan 1 A Nat 016-16 51 00 Nat 016-16 51 37 632 29 Int + 46 16 16 51 00 Int + 46 16 16 51 37 Box 471 S-631 06 Eskilstuna Sweden E-mail: [email protected] Website: www.iac-ab.se

Bankgiro Banking Account

Postgiro

Org nr Company No.

556400-6764 SE556400676401

Information to all customers and other stakeholders. We hereby have the pleasure to introduce a new employee to International Aluminium Casting Sweden AB. Mr. Stefan Gustafsson takes employment as Sales and Project Manager in the Marketing Department, which means that he will work for all our factories. Stefan joins from Finnveden Metal Structure, where he was Technical Manager at their foundry in Poland. Stefan has extensive experience in casting and has held various senior positions within Finnveden. Initially, Stefan will work with specific customer projects, but soon become involved in further strategically tasks. Contact information: Mr. Stefan Gustafsson Phone +46 70 514 15 82 E-mail [email protected]

We welcome Stefan and hope that You will meet him soon. Eskilstuna/Sweden, 2014-03-27 Thomas Larsson Marketing Manager

Postadress Postal Address

Besöksadress Telefon Visiting Address Telephone

Telefax

International Aluminium Casting Sweden AB Hejargatan 1 A Nat 016-16 51 00 Nat 016-16 51 37 632 29 Int + 46 16 16 51 00 Int + 46 16 16 51 37 Box 471 S-631 06 Eskilstuna Sweden E-mail: [email protected] Website: www.iac-ab.se

Bankgiro Banking Account

Postgiro

Org nr Company No.

556400-6764 SE556400676401

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF