Initieringsfasen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Operating Systems
Share Embed Donate


Short Description

Download Initieringsfasen...

Description

2007-09-06

Sida 1

Ökad säkerhet i Windows Vista ger problem Vad är Windows Vista? En del föreningar har börjat installera CuMap på en PC med Windows Vista som operativsystem. Windows Vista är det senaste operativsystemet levererat av Microsoft och också den version som kräver mer säkerhets- och verifieringskontroller. Syftet som Microsoft har med den ökade säkerheten är god – de vill minska möjligheterna för virus och trojaner att attackera datorerna, men samtidigt så har den ökade säkerheten ställt till problem för många programleverantörer, varav CuMap är en av dessa. En googling på forumen på nätet med Windows Vista security ger väldigt många synpunkter på vad folk tycker om Microsoft’s lösning på ökad säkerhet, döm själv… Hur som helst har Microsoft’s säkerhetstänkande kommit för att stanna, så det är bara att acceptera framtiden. Villka problem medför Windows Vista i CuMap? Det är framförallt i samband med uppdatering av nya versioner, som problemen uppstår. Även om man är inloggad som administratör, medger den höga säkerheten i Vista ej tillåtelse att man gör några förändringar av filerna i CuMap, d.v.s. direkt under C:\Program\Cumap. Felet som rapporteras inifrån CuMap är Felkod 75 : Path/File access error, se figur nedan.

Andra händelser som kan medföra liknande problem är överföring till aktivitetskalender eller cup via FTP, eller om man skapar upp Word-dokument ifrån CuMap.

2007-09-06

Sida 2

Hur löser man detta säkerhetsproblem? Till att börja med bör ni vara registrerade som administratör till er dator. Om ni inte är det, utan en ”vanlig” användare så fungerar dock detta också i Vista. Oavsett om ni är administratör eller ”vanlig” användare, så måste ni klicka med höger musknapp på CuMap-ikonen på skrivbordet. En meny visas då på skärmen, se figur nedan.

Välj menyvalet Kör som administratör. Om du är inloggad som administratör startar CuMap automatiskt. Nu kommer det att fungera med att ladda ned nya uppdateringar. Om du är inloggad som ”vanlig användare”, läggs en ruta ut med informationen: Ett oidentifierat program vill komma åt datorn. Ange ett administrationslösenord och klicka på OK för att fortsätta. När du angivet korrekt lösenord startar CuMap och du kan också ladda ned nya uppdateringar som ”vanlig” användare.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF