Inleidend gesprek met de kinderen over Mozes

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Inleidend gesprek met de kinderen over Mozes...

Description

Ga verder - God is met je! Preek over Jozua 1:6-9 lezen: Jozua 1 Lelystad, 1 oktober 2006 R.J.Vreugdenhil

NB De preek begon met een inleidend gesprek met de kinderen, waarbij drie liedjes gezongen werden. Voor het verloop van de preek is dit begin niet onmisbaar. Er kan bijvoorbeeld worden volstaan met het zingen van NG 8:1

Inleidend gesprek met de kinderen over Mozes. Geboren, in mandje gelegd. Zingen NG 5:1,3 Grote werk dat hij moest doen: Israël bevrijden uit Egypte; 10 plagen, door de zee Zingen NG 7:1 Toen door de woestijn Zingen NG 8:1

Eindeloos ver is het beloofde land. Daar gingen ze heen. Vanaf het begin heeft de HEER dat gezegd: ik ga je bevrijden UIT Egypte en ik breng je NAAR een ander land. Exodus 3:8, Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, Dat is het dubbele van Gods genade: Hij bevrijdt ergens uit èn hij geeft nieuwe mogelijkheden om te leven. God brengt zijn volk ergens naar toe. Daar wil hij met hen samen leven in een nieuw land, een nieuw leven. Die bevrijding heeft de HEER gegeven door Mozes. Mozes is voorop gegaan. Egypte uit, de woestijn in. Nu zijn ze jaren later vlak bij dat beloofde land. Vlak bij de Jordaan, de grens van Kanaän. God gaat nu zijn doel bereiken. De uittocht uit Egypte had als doel de intocht in Kanaän. Daar wil de HEER met zijn volk naar toe. En precies dan valt Mozes weg. Zo begint Jozua 1: na de dood van Mozes. Dat is wat geweest voor dat volk Israël. Ze weten niet beter of Mozes is hun leider. Mozes was met hen op weg naar dat nieuwe land. Nu valt Mozes weg. De boodschap van het boek Jozua is vanaf de eerste regel: maar de HEER gaat door. Hij werkt verder. Hij zegt tegen Jozua: nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. God gaat echt wel verder met zijn plan. Fase 2 van het genade-project van God gaat gewoon door. Hij wil met zijn volk wonen in dat nieuwe land. 317549490

1

Dat is de grote lijn in het boek Jozua. God werkt verder en brengt zijn volk in het nieuwe land waar hij met hen wonen wil. Het is niet moeilijk om dat door te trekken naar wat Jezus Christus aan het doen is. Het genade-project van God door Jezus Christus heeft ook twee fasen. Bevrijding uit en brengen naar. Bevrijden uit alles wat te maken heeft met zonde, dood, veroordeling, macht van de duivel. Het kruis van Christus, vergeving van zonden, loskomen van het verslaafd zijn aan zonden. Maar ook brengen naar. De opstanding van Christus, Christus die in jou en mij wil zijn, een nieuwe mens die nu al leeft met God; je denken, je gevoel, je hele leven steeds meer in bezit genomen door de Geest van Jezus Christus, als begin van hoe het straks zal zijn als God ons brengt naar een eeuwige toekomst met hem. Vandaag al wil Christus u en jou meenemen naar een leven met hem. De HEER gaat verder. Dat is de boodschap van het boek Jozua. Lees dat maar dat vanuit Christus: zoals hij toen met Israël bezig was om ze over die Jordaan naar het mooie land te brengen, zo is hij met jou en mij bezig om ons verder te brengen naar het leven dat steeds meer vol is van hem. En leven dat overvloeit van melk en honing en Heilige Geest en liefde, blijdschap, vrede en geduld. Ga je mee, die Jordaan over? *** Joz. 1:6 Wees vastberaden en standvastig. Jij moet dit volk leiden. Zij moeten het land veroveren. Jozua 1:14, alle weerbare mannen onder u moeten hun broeders in slagorde voorgaan in de strijd om ze te steunen, Veroveren, strijd. Toen Israël veertig jaar hiervoor bij de zee stond en het leger van Egypte eraan kwam stormen, had Mozes een andere opdracht. Hij zei tegen het volk: Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Bij de bevrijding uit Egypte heeft Israël zelf niets hoeven doen. De HEER kwam met 10 plagen. Hij brak de weerstand van Egypte. Toen het leger toch nog achter hen aankwam, zorgde hij voor een pad door de zee en daarna veegde hij met het zeewater heel dat leger van Egypte weg. Israël stond erbij en keek ernaar. In Exodus 14:30,31 staat het heel mooi: Toen zagen ze de Egyptenaren dood langs de zee liggen en het drong tot hen door hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden. De HEER had hen bevrijd - en zij hadden er alleen maar naar staan kijken. Ze hadden het zomaar van hem gekregen. Maar nu, aan de rand van Kanaän, krijgt Jozua de opdracht: weest vastberaden, weest standvastig. Want je moet er tegenaan. Jij met het hele volk. 317549490

2

Kanaän moet veroverd worden. De bewoners van Kanaän vallen straks niet zomaar dood als de Israëlieten een stap naar voren doen. Er moet gevochten worden. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. Weest vastberaden, weest standvastig - dat zegt de HEER niet voor niets. Bij fase 2 van zijn genade-plan schakelt God ménsen in. Mensen worden actief gemaakt. Ze moeten gaan vechten. Jozua moet een leider zijn in de strijd, een legeraanvoerder. Met wapens in de hand. Nadenken over tactiek, over bevoorrading. De HEER geeft hun dit mooie land. Maar ze zullen moeten vechten om er steeds meer leefruimte te krijgen. Jij moet ook ervoor vechten dat de HEER steeds meer ruimte krijgt in jouw leven. Bij stap 2 van de genade word je actief betrokken. Stap 1, dat was echt alleen maar ‘handen ophouden’. Jezus Christus heeft ons gered, bevrijd. Daar konden wij niets bij doen. Nu spoort de Heer je aan: werk nu aan een leven dat vol is van mij. Hij wil dat je steeds meer stukken van je leven brengt onder de overheersing van Christus. Dat moet jij doen. In jouw leven. God wil dat je er voor vecht dat de Geest van Jezus Christus je steeds meer in bezit neemt. Hij schakelt jou daarbij in. Hij wil dat je je houding op je werk openzet voor zijn Geest. Hij wil dat in je worsteling met je homoseksualiteit Christus binnenlaat. Hij wil dat je je TV-gebruik verovert en bij Christus brengt. Hij wil dat je je boosheid uit het verleden als krijgsgevangene bij Christus brengt. Want in al die stukken van je leven wil Hij met jou leven. Een nieuw leven, in een vrij land dat overstroomt van melk, honing, Heilige Geest, liefde, geduld, zachtmoedig, zelfbeheersing. De Heer schakelt mensen in. De Heer schakelt jou in, jouw beslissingen, jouw keuzes. Makkelijk zal het niet worden. Wees vastberaden en standvastig. Dat heb je wel nodig. 1 Korintiërs 16:13, wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. *** En vooral: wees vastberaden en standvastig in het je houden aan de wet waarin Mozes je heeft onderwezen. Zie je hoe vers 6 en 7 naast elkaar staat. In vers 6 hoor je de oproep aan een legeraanvoerder: wees dapper, jij moet vechten. En net of de HEER in vers 7 dat zelf corrigeert. Wees dapper - ja, maar het belangrijkste is dat je dapper bent in heel dicht bij de HEER blijven.

317549490

3

Ga niet vooral vastberaden en standvastig in je eentje op de vijand af, maar wees vastberaden en standvastig in het lezen in je bijbel. Trouw bijbellezer zijn, dat is belangrijker dan een moedig soldaat zijn. Jozua moet heel veel in dat wetboek van Mozes lezen. Er helemaal in leven. Er in thuis zijn. Niet op de manier van ‘dit zijn de regels, stamp die je in je hoofd en hou je daar nauwkeurig aan’. De wet van God, daarin laat God zien hoe hij het nieuwe leven mooi wil maken. De wet van de HEER is léven. Door die wet te lezen leef je dicht bij hem. Het is steeds weer water putten uit de bron van het leven. Dat heeft Jozua vooral nodig. Op dit belangrijke moment in de geschiedenis van Israël zegt de HEER: blijf vooral dicht bij mij. Dat hebben u en ik nodig. Blijf vooral dicht bij hem. Ik geloof dat er voor ons allemaal nog hele stukken van het leven zijn waar de HEER meer ruimte kan krijgen. Ook heel ondoordringbare gebieden van teleurstelling, beschadiging, verslaving, karakter-zonden. De HEER wil je helpen om ze te veroveren en te brengen bij zijn gebied. Het belangrijkste daarvoor is dat je zelf heel dicht bij Hem leeft. Leg het woord van God geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat alles wat er in geschreven staat, heel je leven doortrekt en je dicht bij de Heer bent. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Dan zal in steeds meer stuken van je leven het echte leven opbloeien, omdat je daar met Christus leeft. Gemeente, ik kom best veel mensen tegen die heel zwak zijn. Zwak door verdriet, als er iemand overleden is. Zwak door het bericht van ernstige ziekte. Zwak in een situatie van dreigende scheiding. Dan probeer je te helpen. Ik wil mensen helpen om vastberaden en standvastig te zijn. om met Christus te leven juist in hun moeiten. Maar het probleem is vaak dat ze, toen alles veel meer voor de wind ging, niet vastberaden en standvastig waren in het leven dicht bij de Here. Dat ze daar geen ervaring mee hebben. Maar als je niet dicht bij Christus leeft in de voorspoed van je leven, denk je dat je dan wel zomaar dicht bij hem kunt leven in de moeilijke tijden? Daarom zegt God dit tegen je: Blijf dicht bij de HEER. Vastberaden en standvastig je bijbel lezen, zijn Geest laten werken, groeien in leven met hem. Wees vastberaden en standvastig. In vers 9 staat het nog één keer. Zie je de opbouw: 317549490

4

Vers 6: wees vastberaden - je moet nu iets gaan doen. Vers 7: wees vastberaden - je kunt het alleen als je dicht bij de HEER blijft Vers 9: wees vastberaden - de HEER is dicht bij jou! Waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij. Je gaat niet alleen, Hij gaat met je mee. Mozes had al gezegd: de HEER gaat voor je uit. (Deut.31:3) Jozua en zijn leger moet vechten, maar tegelijk is het zo dat de HEER het land aan hen geeft. Hij is bij hen en daarom zal het hen lukken. Ze worden actief ingeschakeld, maar ze hoeven het niet op eigen kracht te doen. De HEER is bij hen. Daarom kunnen ze het aan. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Ze kunnen van alles tegenkomen in dat nieuwe land. Maar ze mogen geloven: de HEER is er bij, dus kunnen we verder. Die belofte geldt ook voor jou en mij. De HEER is bij je. Jezus zei het toen hij naar de hemel ging: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. God wil dat je dat persoonlijk vastpakt: Hij is met je. Je kunt altijd verder. Ik denk dat wij vaak niet verder durven. Ik hoor regelmatig mensen zeggen: ‘ja, ik weet wel dat ik dit of dat moet veranderen.... of: ik weet ik dat stuk van mijn leven in handen van de HEER mag leggen...., maar.... Je blijft er tegen aan hikken. Je komt niet verder. God legt een hand op je schouder: wees vastberaden en standvastig. Ga maar verder, Ik ben bij je. Je gaat niet alleen. Zet stap voor stap in geloof. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Verover heel je leven voor Christus. Ga verder, de HEER is met je. AMEN Liturgie: belijdenis van afhankelijkheid zegengroet openingslied Psalm 136: 1, 2, 10V, 14M, 15M, 18V, 21 beurtzang vrouwen en mannen, refrein steeds allen schuldbelijdenis en genadeverkondiging antwoordlied Psalm 65:2 gebed lezen Jozua 1 preek over Jozua 1:6-9 in de inleiding op de preek (een gesprek met de kinderen) zingen we drie keer over Mozes: NG 5: 1,3

317549490

5

NG 7:1 NG 8:1 amenlied Lied 473: 1, 2, 5 10 woorden van het goede leven met de Heer antwoordlied Psalm 119:42 gebed collecte slotlied Psalm 111: 3,5 zegen

317549490

6

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF