INSTITUTIONSFEST DEPARTMENT PARTY

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Writing, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download INSTITUTIONSFEST DEPARTMENT PARTY...

Description

INSTITUTIONSFEST Institutionens Dag den 20 november avslutas med Institutionsfest med början kl. 18.30, på Pharmen, Dag Hammarskjölds väg 16. Institutionen frestar med en läcker buffé, drycker och Prof. Christer Janson’s musikquiz. Anmäl dig senast den 3 november genom att lämna 100 kr till Veronica Hjärner, ing. 40 pl 5, rörpost CG61 ([email protected]). Meddela ev. specialkost och om du önskar vin eller alkoholfritt.

DEPARTMENT PARTY The Department Day, November 20th, will end with a Department party starting at 6.30 pm at Pharmen, Dag Hammarskjölds väg 16. A dinner buffet and drinks will be served and Prof. Christer Janson will present a music quiz. Register by paying a fee of 100 SEK by Nov 3rd to Veronica Hjärner, Entrance 40, floor 5, pneumatic tube CG61 ([email protected]). Please state any requirements regarding special food, and if you prefer wine or non-alcohol beverage.

Med vänlig hälsning Veronica Hjärner Personal- & ekonomiadministratör ______________________________ Post- & besöksadress: Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper Akademiska sjukhuset, ing 40, plan 5 751 85 UPPSALA Tel: 018 - 611 35 09 Rörpost: CG61

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF