Internet - valdinararelationer.se

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download Internet - valdinararelationer.se...

Description

Internet

- en trygg plats för alla?

Vem kan man lita på?

Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015

Karin Torgny journalist kulturvetare + vårdarinna vård och omsorg om psykiskt utvecklingsstörda

Vad skall vi prata om idag? v  Vilka är det vi pratar om? v  Vad vet vi om internetanvändningen bland

unga med funktionsnedsättning?

v  Internets möjligheter och risker v  Hur kan vi tänka?

Krävs kompetens v  för att hitta, analysera och kritiskt värdera

information

v  för att uttrycka sig och själv skapa innehåll i

olika medier

v  för att förstå mediers roll i samhället

Särskilt utsatta grupper v  Intellektuell funktionsnedsättning v  Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD,

Asperger, Autismspektrum, Tourette)

v  Psykisk funktionsnedsättning

Uppkopplade v  Ingen skillnad bland 16-29-

åringar, med och utan funktionsnedsättning, vad gäller tillgång till dator eller internetanvändning.

Källa: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderpolitiken. Handisam.

Möjligheter och Risker

Internet ger möjlighet ... v  … att visa andra sidor än funktionsnedsättningen v  … att testa andra identiteter v  … att utforska tryggt och utan övervakning v  … att få information om sådant man undrar över v  … att hinna formulera sig i text v  … att ta och ha kontakt med andra v  … att hitta en vän/partner

Kontakt med andra

Hitta en vän v  De flesta unga med intellektuell

funktionsnedsättning använder nätet främst för kärlek och av sociala skäl

v  Nätet är en väg till en relation IRL v  En tendens att killar

är mer intresserade av att använda nätet i sexuellt syfte

v  Tjejer är mer inriktade på relationer än killar (Kärlek.nu)

Visa fler sidor v  Många har förmåga att hantera normer som ingår

i nätkulturen (ex ljuga, skapa nya roller, ta kontakt med okända)

v  De flesta presenterar sig utan att nämna den

intellektuella funktionsnedsättningen

v  Hittar inte på i samma utsträckning som andra,

är måna om att ge ett ärligt och sant intryck.

v  Skapar ett eget ”sanningsscript” där

utelämnandet av funktionsnedsättningen inte upplevs som en lögn. (Kärlek.nu)

Delaktighet i debatten

Internet – en rättighet Personer med funktionsnedsättning… v 

har rätt att använda ny teknik, t ex internet (Art 9)

v  så att de kan få och söka efter information på

det sätt de själva vill (Art 21)

v  och att barn med funktionsnedsättning har

rätt att tala om hur de vill ha det och få stöd i att göra det (Art 7) Källa: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vänner på nätet

Asperger och umgänge på nätet v  Positivt: Tid för eftertanke, slipper tolka

ansiktsuttryck och undertoner, möjlighet att hitta någon som liknar en själv, funktionsnedsättningen märks inte alltid

v  Negativt: 35 % av de unga svarar att de

råkat ut för problem, mobbning, kränkningar, kapningar, och ger också exempel på sexuella brott Funka nu, 2013

Särskilda svårigheter v 

Osynlighet, beroende, sårbarhet

v 

Svårt sätta gränser, impulskontroll, bekräftelsebehov…

v 

… men mycket av detta är gemensamt för alla unga!

Nätmobbning och grooming

GP 2014 10 29

Linköpings Tidning 2013 06 13

Utsatthet på nätet

Källa: Fokus 12, Ungdomsstyrelsen, 2012

Att bli sedd

Det är ett brott v  Tingsrätten dömer mannen för sexuellt utnyttjande

av barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.

v  1 år och sex månader + skadestånd v  Hovrätten dömer för våldtäkt mot barn, utnyttjande

av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Höjer skadeståndet.

v  3 års fängelse + höjt skadestånd

Rättsväsendets bemötande v  Studie vid juridiska institutionen, Shlms universitet

Katrin Lainpelto

v  Förundersökningar misshandel och sexualbrott kvinna/

barn

v  Tre polisdistrikt i Stockholm, 2006. v  Ca 12% av anmälningarna rörde barn med

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (jfr 5-8% i barnbefolkningen)

v  Ingen anmälan ledde till åtal (trots att den misstänkte

erkände i en tredjedel av fallen)

Vuxna saknar kunskap

Den oroliga omgivningen v  Personalens/anhörigas syn på risk dominerar v  Förlegade förhållningsregler v  Lydiga ungdomar v  Brist på samtal v  Ny studie visar mer positiva föräldrar (Kärlek.nu)

4 ”enkla” råd v  Var kritisk – fundera på vad du

läser, ser och hör på nätet

v  Ljug inte – använd ditt riktiga namn

när du postar eller kommenterar

v  Såra ingen – tänk efter innan du

skriver eller delar innehåll som handlar om andra än dig själv

v  Säg till – anmäl det som inte känns

okej till hemsidan du ser det på

Friends, 2014

Hur kan vi tänka? Öka kunskapen hos vårdnadshavare, yrkesverksamma - och ungdomarna själva Fråga: Hur var det på nätet idag? v  Jag
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF