Janet van Middendorp is uitgezonden naar Zuid-Soedan

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Janet van Middendorp is uitgezonden naar Zuid-Soedan...

Description

Driebergen, maart 2013

Zending wereldwijd Hyena in de spagaat Jaap en Mirjam Haasnoot wonen in Kajo-Keji, Zuid-Soedan. Zij rusten kerkleiders toe voor hun taak in de gemeenten. Jaap geeft theologisch onderwijs en Mirjam geeft Engels. Als studenten die taal beter beheersen, kunnen ze hun studieboeken beter gebruiken. Jaap geeft studenten ook tips voor hun preek. Jaap: “Vaak beginnen voorgangers hun preek hier met te vertellen wie de auteur van het bijbelboek is en wanneer hij leefde. Niet zo aansprekend dus. Ik heb tijdens mijn preeklessen geprobeerd hier iets aan te veranderen. En het is heel leuk als je dan een student hoort preken die dat heeft opgepakt. Laatst preekte Kwanyi Henry Peter tijdens de wekelijkse avondmaalsdienst op de opleiding. Zijn tekst was Jozua 24:14-15 (‘Kiest u heden, wien gij dienen zult’) en hij begon de preek met dit verhaal: “Kies niet zoals hyena deed! Hyena had honger. Toen hij op een kruispunt kwam, rook hij aan de ene kant vis. Die wilde hij wel hebben. Maar aan de andere kant rook hij rottend vlees en dat vond hij ook wel heel smakelijk! Hij kon niet kiezen, hij wilde het allebei. Daarom zette hij zijn ene poot in de richting van de vis en zijn andere poot in de richting van het vlees. Hij rekte zich zó ver naar beide kanten uit dat hij in tweeën scheurde en stierf. We kunnen niet én de Heere God dienen én tegelijkertijd de afgoden van onze voorouders! Deze tekst in het boek Jozua daagt ons uit om alleen God helemaal te vertrouwen.”

Wilt u meer lezen over het werk van Jaap en Mirjam Haasnoot in Zuid-Soedan? Kijk dan eens op www.jaap-haasnoot.nl. U kunt de studenten van Jaap en Mirjam ook steunen. Zuid-Soedan is een van de armste landen ter wereld. Veel studenten hebben niet genoeg geld om hun opleiding te betalen. Daarom geeft de GZB aan tien van hen een studiebeurs. Doet u mee? Maak dan een gift over op rekeningnummer 69.07.62.445 o.v.v. ‘project SS.1.005’. Hartelijk dank!

De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het Evangelie. De GZB heeft daarom meer dan 70 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Japan tot Kenia. Zij werken bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor meer informatie: www.gzb.nl.

Driebergen, maart 2013

Zending wereldwijd Studeren bij het licht van het toilet Ds. Willem-Henri den Hartog is docent op het Namibian Evangelical Theological Seminary (NETS) in Windhoek, de hoofdstad van het Zuid-Afrikaanse land Namibië. Ook coördineert hij theologisch afstandsonderwijs, onder andere in verschillende gevangenissen. Een kennismaking met een van de studenten. “In 2005 werd Kambauh (36) uit Namibië veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn broer. In de gevangenis hoorde hij dat het NETS een cursus aanbood en dat er kerkdiensten werden georganiseerd voor gevangenen. Bij beide sloot hij zich aan. De gevangenis was de plek waar Kambauh voor het eerst de Bijbel ging lezen. “Al deze dingen droegen ertoe bij dat ik in 2006 Jezus Christus als mijn verlosser accepteerde”, vertelt hij. Vanaf nu wilde hij iedereen over Jezus vertellen. Kambauh werd een belangrijk instrument voor een opwekking in de Oluno-gevangenis in het noorden van Namibië. Hij gaf bijbelcursussen en leidde de kerkdiensten. De studiezin werd er niet minder om. Elke nacht werkte Kambauh aan zijn NETS-cursussen, bij het licht van het toilet. “Kerkgeschiedenis vond ik het interessantste vak” zegt hij. “Ik zag dat Luther en Wesley deden wat Jezus leert in de Bijbel.” Wat Kambauh ook leerde is dat je man van één vrouw moet zijn. “Ik nam me in de gevangenis al voor dat, als ik ooit vrij zou komen, ik zou trouwen met Martha, de vrouw met wie ik al twee kinderen had.” Die vrijheid kwam eerder dan verwacht. In maart 2012 diende het hoger beroep. Kambauh en veel vrienden hadden zich biddend voorbereid op dit proces. Kambauh kon geen advocaat betalen en besloot Jezus Christus als zijn advocaat te nemen. De officier van Justitie had zich niet voorbereid en kon niets tegen Kambauhs verdediging inbrengen. Kambauh werd vrijgesproken. Nog steeds was er die roeping. De Anglicaanse kerk accepteerde Kambauh als theologiestudent en zond hem naar het NETS voor een voltijdsstudie. “Mijn verlangen is om bij het NETS te worden toegerust om zo zondaren te vertellen over nieuw leven dat er is in Jezus.”

Een uitgebreide versie van dit verhaal staat in het februarinummer van Alle Volken, het informatieblad van de GZB. Het thema van dit nummer is: God verandert mensen. Er staan ook verhalen in over hoe God mensen in Mexico, Japan, Zuid-Soedan, Zuidoost-Azië en Peru heeft veranderd. Wilt u Alle Volken ook ontvangen? Meld u dan aan als lid/donateur. Bel 0343-512444 of mail naar [email protected].

De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het Evangelie. De GZB heeft daarom meer dan 70 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Japan tot Kenia. Zij werken bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor meer informatie: www.gzb.nl.

Driebergen, maart 2013

Zending wereldwijd Bidden om een bijzondere ontmoeting Ds. Peter Kleinbloesem, die in april 2012 samen met zijn gezin is uitgezonden naar Lima (Peru), is docent aan het Seminario Evangélico de Lima (SEL), een interkerkelijke predikantenopleiding. Eén dag per week is Peter te vinden in Manchay, een krottenwijk van Lima, waar hij waar mogelijk mensen probeert bij te staan in hun geestelijke en materiële nood. Peter: “Sinds ongeveer een maand ben ik ook op een andere plek in Manchay bezig, zo’n tien kilometer verderop. Die wijk heet Torres de Santa Rosa. Er wonen zo’n 120 families. Hun krotjes zijn gebouwd tegen een steile berghelling. Ze hebben geen waterleiding en ook geen elektriciteit. Het viel aan het begin niet mee om in contact te komen met iemand uit deze buurt. De mensen die ik aansprak waren aardig, maar leken weinig tijd of zin te hebben in een gesprekje. Een paar weken geleden leek het er weer op dat ik naar huis zou gaan zonder iets bereikt te hebben. Omdat ik het toch op m’n hart had om met de mensen hier nader in contact te komen, heb ik gebeden of de Heere God iemand op mijn pad wilde brengen die mij verder kon helpen of voor wie ik wat zou kunnen betekenen. Bij het wegrijden zag ik dat een vrouw langs de kant van de weg mij wat wilde vragen. Toen ik bij haar stopte, vroeg ze me of ik haar wilde helpen om boven op de berg bij haar huisje te komen. Met de zware zak die ze bij zich had kon ze daar te voet onmogelijk komen. Even later reed ik met haar de berg op richting haar huisje. Ik stelde mij voor en legde uit wat ik aan het doen was. Al snel bleek dat deze vrouw, Silvia, een christin was. Ze vertelde dat ze gebeden had dat er iemand langs zou komen om haar te helpen. Silvia had veel vragen over de Bijbel en wilde graag een volgende keer verder praten. Toen ik een week later terugkwam, zat Silvia samen met haar dochtertje en zoontje te lezen in de Bijbel. Al snel kwam ze met allerlei vragen. Ze had bijvoorbeeld van iemand gehoord dat je geen Avondmaal kunt houden als je een zondaar bent. We hebben het er vervolgens over gehad dat we als we Avondmaal houden juist belijden dat we zondaren zijn, en dat we het leven buiten onszelf zoeken in de Heere Jezus. Ze was heel blij om dat te horen. Daarna stelde zij zelf voor om met elkaar te bidden. Binnenkort hoop ik andere mensen uit Torres de Santa Rosa uit te gaan nodigen om in het huisje van Silvia op een doordeweekse ochtend na te denken over het Woord van God. Wilt u meebidden om Gods zegen hierover?”

Peter en Gerdine Kleinbloesem delen hun ervaringen op hun website www.gzb.nl/zendingswerker/peter-en-gerdine-kleinbloesem. Neem gerust eens een kijkje.

De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het Evangelie. De GZB heeft daarom meer dan 70 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Japan tot Kenia. Zij werken bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor meer informatie: www.gzb.nl.

Driebergen, maart 2013

Zending wereldwijd Leven in mijn boze droom Jaap en Ina Hansum wonen in Libanon waar Jaap docent is aan de Near East School of Theology (NEST) in Beiroet. Libanon heeft momenteel te maken met een toenemende stroom vluchtelingen uit buurland Syrië. Ina heeft enkele van hen onlangs bezocht, onder wie de vriendinnen Fatma en Samira, die met hun kinderen in een provisorisch onderkomen verblijven. Ina: “Samira vertelt dat ze vier maanden geleden in haast haar huis heeft moeten verlaten. Ze werden gewaarschuwd dat hun huizen binnen enkele minuten zouden worden gebombardeerd. Ze heeft haar handtas gegrepen en van schrik twee verschillende schoenen aan gedaan. Die draagt ze nog steeds, ze heeft niets anders. Fatma vertelt dat ze het moeilijk vindt dat er zelfs geen sokken zijn voor de kinderen. “We zijn gevlucht in de zomer” zegt ze, “dus we hadden bijna niets aan. We moesten rennen voor de bommen, en konden niets meenemen”. De hulpverleningsorganisaties verstrekken geen kleding en daarom hebben ze alleen wat ze toen aan hadden, dunne zomerkleding dus, en een paar dingen die mensen hun hebben gegeven. De kinderen zitten op een matras aan de kant. Ze kunnen niet naar school, geen plaats genoeg, en mogen ook niet buiten spelen, de buren hebben er last van. Pas als ze daarover vertellen komen er tranen bij Fatma naar boven. De kinderen deden het zo goed op school en nu lijkt ook hun toekomst in duigen te vallen. Ook voor Samira weegt dit het zwaarst, erger dan de voortdurende angst uit haar ‘huis’ te worden gezet en de zorg om eten en ontbrekende kleding. “Elke morgen word ik wakker en hoop dat dit een boze droom is”, zegt Fatma, “maar dan zie ik het gele gordijn voor de deur en weet ik dat ik in mijn boze droom leef.”

Ook verschillende NEST-studenten zijn direct betrokken bij de situatie in Syrië. Enkele van hun verhalen zijn onder de titel ‘Wie naar de storm blijft kijken, zal niet oogsten’ terug te vinden op de website van Jaap en Ina (www.famhansum.nl) en in het februarinummer van Alle Volken.

De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het Evangelie. De GZB heeft daarom meer dan 70 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Japan tot Kenia. Zij werken bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor meer informatie: www.gzb.nl.

Driebergen, maart 2013

Zending wereldwijd EO in actie voor Torajakerk Dit voorjaar voert de EO actie voor drie projecten van de Torajakerk in Indonesië: het Elimziekenhuis, het gehandicaptenwerk en het theologisch werk in de afgelegen gebieden van Toraja. In januari was er een camerateam in Rantepao om opnames te maken. GZBzendingswerker Gert de Goeijen vertelt erover. “Zaterdagochtend om half zeven ging het driekoppige team van de EO samen met twee artsen en drie verpleegkundigen van het ziekenhuis naar Sarang-Sarang, een hoog in de bergen gelegen dorp, ruim twee uur rijden van Rantepao. De weg er naar toe was bar en boos, zelfs voor de terreinwagens waarmee we gingen. Het moeilijk toegankelijke gebied kent nauwelijks medische hulp en de dokter had van de predikant die daar werkt gehoord dat veel mensen hulp nodig hadden. Daarom was besloten er met een team en een auto vol medicijnen naar toe te gaan. De mensen in de afgelegen gebieden van Toraja zijn te arm om zelf naar het ziekenhuis te komen. Daarom zoekt het ziekenhuis hen op en geeft gratis medicijnen. Toen we bij de school in Sarang-Sarang - waar het spreekuur gehouden zou worden - aankwamen, stond het al zwart van de mensen. Velen wilden onderzocht worden. In de Evangeliën lees je dikwijls dat er allerlei zieken naar Jezus werden gebracht. Daar moest ik aan denken toen ik al die mensen, die grote schare, zag: slechtzienden, mensen met huidziekten, ontstekingen, inwendige klachten, tbc, moeders met baby’s, kinderen met een tumor op hun hoofd, enzovoort. Erg mooi vond ik dat de predikant het spreekuur opende door Gods hulp te vragen voor het ziekenhuisteam en de dorpsbewoners. In zo’n situatie begrijp je dat helemaal: Er is armoede, er is onvoldoende goed voedsel, er zijn zoveel patiënten en medische hulp is er nauwelijks. Hier is volkomen afhankelijkheid van God. Zo ervaren de dokters dat ook. Daarom houden ze het ook vol. Het medisch team werkte uren onafgebroken door, patiënt na patiënt. Op de terugweg naar huis, stonden er ook nog groepjes te wachten op hulp van de dokter. Stoppen maar weer! Onvermoeibaar gingen dokters en verpleegkundigen weer aan de slag. ‘s Avonds om acht uur waren we weer in Rantepao. De EO heeft bijzondere opnames gemaakt. Ze worden waarschijnlijk in mei en juni uitgezonden. Kijken dus!”

Op de Nederland Zingt-dag (20 april) wil EO-Metterdaad geld inzamelen voor hulp aan gehandicapte kinderen die door RBM (vrouwenbond van de Torajakerk) worden opgevangen. Voor € 10,00 per maand krijgt een kind al hulp. Daarnaast draagt Metterdaad bij aan de bouw van een centraal centrum waar de medewerkers worden opgeleid en waar ook een dagopvang voor kinderen komt. De GZB is een zendingsorganisatie die mensen over de hele wereld wil bereiken met het Evangelie. De GZB heeft daarom meer dan 70 zendingswerkers uitgezonden, van Peru tot Egypte en van Japan tot Kenia. Zij werken bijvoorbeeld als evangelist, docent aan een opleiding voor predikanten, Bijbelvertaler of arts. Zie voor meer informatie: www.gzb.nl.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF