Kartor och speglar (powerpoint)

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Kartor och speglar (powerpoint)...

Description

Den multimodala hjärnan bjorn.vickhoff at sskkii.gu.se Ingvar.lind at filosofi.gu.se

1

Primary motor cortex

Primary touch cortex

Parietal lobe

Frontal lobe

Occipital lobe

Temporal lobe Spinal cord

Cerebellum

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Insula Insula tar emot info från: 1. Öga/öra multimodala neuron (syn/ljud) (Calder et al. 2000) 2. Huden (varmt/kallt, klåda, smärta, sensuell beröring (≠ beröring) → känsla 3. Inre organ: hunger/törst, andning, muskelvärk, inre sensationer → känsla Insula är centrum för inre kroppstillstånd och rörelser (Craig 2002) 1. Anterior insula: smak, lukt + syn (ansiktsuttryck) 2. Posterior insula: ljud (musik), kroppsförnimmelser, förmotorisk info

13

Skiss för känslor à la James-Lange: Visuell/ljud info ↔ insula ↔ ”visceromotor reactions” ↔ kroppstillstånd ↔ känslor Detta gör känslor till multimodala perceptioner.

14

Insula har förknippats med följande känslopar: Kärlek/hat, tacksamhet/ förtrytelse, självförtroende/skam, tilltro/misstro, empati/förakt, godkännande/avståndstagande, stolthet/förödmjukelse, Pålitlighet/falskhet, försoning/skuld

Alltså: karaktärsdrag ≠ Darwin/Ekman Insula förutser också hur något kommer att kännas → åtrå (sex, droger etc.)

15

Orbitofrontal cortex (planer för belönat beteende)

Insula

Amygdala (associationer mellan objekt/människor och känslor

Cingulate cortex (ändra beteende p.g.a. utebliven belöning)

16

Sammanfattning: Spegelneuronsystemet är involverat i två kretsar: 1. Broca/premotor/temporal/parietal ↔ yttre beteende/situationesförståelse 2. Insula/cingulate cortex/visceral body ↔ känslor

Rehab: Oro, depression har en inre kroppslig komponent → förlust av Homeostasis → biofeedback, meditation, musik

17

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF