Klicka här för att läsa BDSMF-gruppens debattartikel om

January 16, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download Klicka här för att läsa BDSMF-gruppens debattartikel om...

Description

Kinkofobi rimmar illa med feminism I en intervju med Ebba Witt - Brattström, feministisk ikon och professor i litteraturvetenskap från DN 16 mars 2016 kommenterar hon utövandet av BDSM och fetischism: "Ebba Witt-Brattström pratar mycket och obrytt när hon för in samtalet på sådant hon sysslat med i decennier. När hon plötsligt upprörs av nätpornografin och samhällets sexualisering (”Hur kan vi kalla piskor och handklovar för sexleksaker?”)." Lek med tanken att hon istället skulle sagt "Hur kan personer av samma kön få för sig att ha sex med varandra?" Det skulle varit ett solklart exempel på homofobi. På samma sätt är citatet i DN ett utslag av vad vi vill kalla kinkofobi. Kinks är benämningen på ett stort antal olika sätt att ha sexuellt umgänge på. Det kan handla om allt från olika sätt att använda sexuella rollspel på, olika samlagstekniker där exempelvis bindande av partnern eller sadomasochism ingår (se BDSM) eller olika fetischer. Gemensamt för alla kinks är att de av normen i samhället betraktas som ett avvikande sexuellt beteende, men av utövarna betraktas som en naturlig del av deras sexualitet. Som företrädare för RFSU Stockholms BDSMF-grupp (BDSM & fetischism) vill vi gärna medverka till att sprida kunskap om och minaka myter och därigenom minska stigmatiseringen kring detta. RFSU centralt har tagit ställning för BDSM och fetischism som sexuella identiteter. Att Ebba Witt-Brattström i en intervju om sin nya bok "Århundradets kärlekskrig" som handlar om manipulativa män med härskartekniker, där ett syfte med romanen är att få slut på kvinnlig underordning, uttalar sig som hon gör om praktiker som ingår i paraplybegreppet BDSM och fetischism tycker vi tyder på okunskap om hur sådana praktiker utövas med samtycke och ömsesidighet. Vi tycker att det är olyckligt att en sådan auktoritet som Ebba Witt-Brattström, inte minst bland feminister, uttrycker sig på det sättet när det redan är komplext för många feminister och tända på sådant som piskor och handklovar som en del av sin sexuella identitet. Att utöva BDSM och fetischism parallellt med att vara feminist är i sig ingen motsättning, men kan lätt bli när kinksen stigmatiseras. I den nyss publicerade avhandlingen ”BDSM. Paradoxernas praktiker” beskriver Charlotta Carlström, sociolog och sexolog, hur feministiska strömningar under 1970- och 80-talet tog tydligt avstånd från BDSM, i och med att det sågs som uttryck för kvinnoförtryck och patriarkala strukturer. Kvinnor ansågs välja BDSM som en strategi för att behålla sin självrespekt i ett samhälle där de ändå objektifierades och underordnades. I avhandlingen finner Charlotta Carlström en helt annan bild, där dominans och underkastelse inte är direkt kopplat till kön, och där utövare gör en tydlig skillnad mellan strukturellt förtryck och frivillig maktförskjutning, och där BDSM-utövande är något som aktivt önskas och begärs av personer inom alla slags positioner i utövandet – dominanta såväl som undergivna. Vi i RFSU Stockholms BDSMF-grupp är måna om att föra fram kunskap om vad BDSM och fetischism egentligen handlar om för att motverka den sortens kinkofobiska reaktioner som Ebba Witt-Brattström, förmodat omedvetet, ger uttryck för. RFSU Stockholms BDSMF-grupp

FAKTARUTA: Kinkofobi = negativa attityder riktade mot personer som har BDSMF som sexuell identitet. BDSMF = Bondage Disciplin/Dominans Submission(underkastelse)/Sado-Masochism Fetischism

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF