Klicka här!

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Klicka här!...

Description

Läxor i Filosofi, från höstterminen.

Läxa 1:

Semantik sid 14 – 20, uppgifter sid 18, sid 19 (1.), sid 21 (1) Definitioner och argument, sid 21 – 25, uppgifter sid 22 (1),

Läxa 2:

Kunskap och vetenskap sid 33 – 40, uppgift 1 – 3, uppgift 4 sid 41.

Läxa 3:

Vad är sanning?, Från information till kunskap. ( sid. 41 – 47, uppgift på sid 42 i par, sid 46 uppgift 1-3 (uppgift 3 är en lite större skrivuppgift), sid 47 uppgift 1 och 2)

Läxa 4:

Vad är moral och etik? (sid 53 – 55, uppgift sidan 55,) Två slags moral (sid. 56 – 60 + uppgift sid 60)

Läxa 5:

”Moraliskt ansvar 1” (finns i boken Filosofiska övningar) Göra uppgiften ”Moraliskt ansvar 2” samt en sammanfattande uppgift på MA 1 och 2.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF