källarlukt i sovrum - Svensk Fastighetsförmedling

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download källarlukt i sovrum - Svensk Fastighetsförmedling...

Description

Försäkringen Varudeklarerat

Februari 2015

Månadens skada – källarlukt i sovrum Kundens problem

När familjen framåt hösten stänger till dörrar och fönster till huset upptäcks en obehaglig lukt i huset. Det luktar källare i ett av sovrummen. Eftersom huset är Varudeklarerat, görs en skadeanmälan till Anticimex skadeavdelning. Skadeorsaken

Försäkringsbedömning

Vid Anticimex besök i bostaden kan teknikern känna en stark, avvikande lukt i hallen samt i det anmälda sovrummet. Teknikern går ner i grunden och där upptäcks orsaken till problemen. Teknikern uppmäter förhöjda fuktvärden i konstruktionen. Träbjälklaget består av lättbetongelement, som har glipor i skarvarna. Detta gör att fukt tränger upp från grunden som i sin tur fuktbelastar det uppreglade golvet i bostaden.

Handläggaren bedömer att följdskadan (luktproblemen) fanns redan före besiktningstillfället, även om den inte kunde kännas på besiktningsdagen då det var öppet. Detta ärende ersätts som en följdskada i en riskkonstruktion.

Vid provtagning av isoleringen i golvet visar det sig att det finns förhöjda halter av bakterier och svamp. Detta bidrar till obehaglig lukt i huset. För att bli kvitt lukten måste golven rivas ut och därefter ersättas med ett mekaniskt ventilerat golv. Man måste också riva ut en del av badrummet och köket, som också påverkats. Eftersom detta är ett omfattande arbete som påverkar möjligheten att bo kvar i huset, behöver familjen evakueras under arbetet. Familjen hittar en lägenhet som de kan hyra under tiden.

Protokollet Teknikern har noterat golvkonstruktionen och krypgrunden som riskkonstruktioner. Mätvärdena var under kritisk nivå. Det kändes ingen lukt och teknikern noterade därför inget om luktproblem i huset. Besiktningen gjordes en sommardag och huset var utvädrat.

I samarbete med Svensk Fastighetsförmedling.

Kostnad och ersättning Handläggaren gör en kalkyl på vad arbetet kommer att kosta. Efter viss avskrivning och självrisk kan Anticimex erbjuda drygt 400 000 kronor för arbete och material till köparen. Kostnad för mekanisk fläkt och elinstallation omfattas inte av försäkringen eftersom det är att bedömas som standardhöjande åtgärder. Familjen får även ersättning för hyra av lägenhet under arbetet. Kostnaden för hyra är drygt 25 000 kronor.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF