KONSULTPROFIL – Thomas Bindzau

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download KONSULTPROFIL – Thomas Bindzau...

Description

mobil email

+4670 369 34 48 twitter: [email protected] linkedIn:

@thobin se.linkedin.com/in/tbindzau/

KONSULTPROFIL – Thomas Bindzau Det som hållit mig kvar i mjukvarubranschen sen mina stapplande programmeringssteg på 80-talet är fascinationen för vad man kan åstadkomma med datorers hjälp och vilken utmaning det är att göra det bra. Strävan att förbättra arbetet har lett mig genom många olika metoder och processer, med mer eller mindre lyckat resultat. Men det är först när det agila tänket slog igenom som jag kände att det här verkligen kan fungera! I mitt arbete som agil coach kombinerar jag mitt intresse för teknik och programmering med passionen för teamarbete och utbildning, som jag tidigare mest fick utlopp för som ledare och ordförande i scouterna. Jag brinner för att få organisationer, team och individer att förstå kärnan i det agila arbetssättet och därigenom bli effektivare och samtidigt få roligare på jobbet. I mitt arbete använder jag mig av coaching, mentorskap och utbildning som viktiga hörnstenar. Jag har även djup kunskap om och erfarenhet av XP, som är ett ovärdeligt stöd för att få agila metoder att fungera i praktiken. För att bli en bättre coach, har jag även gått en ICF-certifierad coachutbildning, och är diplomerad coach. ROLLER

Agil coach, Scrum Master, systemutvecklare

FÖDD

1972

INRIKTNING

.NET/Agile

UTBILDNING

Civilingenjör, Datateknik Tyska GK, 20p

KTH, Stockholm Stockholms Universitet

1997 1996

KURSER

Toyota Kata Training Coachutbildning (ACC) Coaching Agile Teams *) The Coaching Stance Coaching Agile Teams Certified Scrum Master Guerilla .NET 3.5 ASP.NET 2.0 Guerilla .NET 2.0 C# BootCamp SQL Server 7.0 Java programming

Softhouse Leapfrog AB Crisp Crisp Crisp Crisp Developmentor Jönsson & Lepp Developmentor LinSoft Jönsson & Lepp Learning Tree

2014 2013 2013 2013 2012 2009 2008 2006 2006 2002 2000 1997

CERTIFIKAT

Certified Agile Coach Cert. Scrum Professional Certified Scrum Master

SPRÅK

Svenska, engelska, tyska, franska

FRITID

Segling, scouting, friluftsliv

WWW.ANOKHA.SE

KONSULTPROFIL - Thomas Bindzau

*)kursassistent

2013 2012 2009

[email protected]

mobil email

+4670 369 34 48 twitter: [email protected] linkedIn:

@thobin se.linkedin.com/in/tbindzau/

KUNSKAPSOMRÅDEN METODER

Agile/Lean, Scrum, Kanban, Coaching, XP, TDD, DDD, RUP

VERKTYG MM

TeamCity, Octopus, TFS, Visual Studio, Resharper, dotTrace, nUnit, nHibernate, Git, Subversion, AngularJs, REST

SPRÅK

C#, C++, Javascript, Java, SQL, VB, ASP, XML, UML

RAMVERK

Microsoft.NET 1.1 – 4.5

DATABASER

SQL Server 2008/2005, Oracle

UPPDRAG 2014-10

University College Dublin (deltid) Undervisning i agila metoder, samt stöd vid elevprojekt. Jag har ansvar för planering och genomförande av den del av kursen som omfattar utvecklingsmetodik. Roll: Utbildare

2013-01 – 2014-10

Sirius International Utveckling av web-baserad version av verktyg för risksimulering och prissättning inom återförsäkringsbranschen. Roll: Scrum Master, agil coach, systemutvecklare Teknik: C#.NET 4, SQL Server 2008, TFS, TeamCity, nUnit, Angular, jQuery, SignalR, REST, node.js

2010-01 – 2013-01

Sirius International Utveckling av verktyg för risksimulering och prissättning inom återförsäkringsbranschen. Mina arbetsuppgifter i projektet har bland annat involverat systemutveckling, arkitektur och införande av agilt arbetssätt. Vi har även infört arbete enligt XP och TDD för att förbättra kvalitet och produktivitet. Roll: Scrum Master, agil coach, systemutvecklare Teknik: C#.NET 4, SQL Server 2008, WPF (MVVM), TFS, TeamCity, nUnit, nHibernate, MVC 4, WCF

2009-09 – 2009-12

Svenska Röda Korset Projekt för nyutveckling inom befintligt verksamhetssystem med bl.a. integration med system för SMS-betalning, nyhetsbrev via e-post och enkäter. Roll: Scrum Master, systemutvecklare Teknik: C#.NET 3.5, SQL Server 2005, nUnit, Cruise Control, WCF, Subversion, ASP.NET, AJAX

2009-022009-05

Svenska Röda Korset Projekt för att analysera behov hos verksamheten, samt utreda hur behoven bäst tillgodoses med hjälp av vidareutveckling av befintliga system och/eller investeringar i nya applikationer. Roll: Arkitekt

2008-01 –

Svenska Röda Korset Förvaltning, uppgradering och vidareutveckling av webbaserat affärssystem för hantering av organisationens medlemmar. Ansvarig för teknisk kvalitet och arkitektur. Roll: Systemarkitekt, systemutvecklare, Scrum Master Teknik: C#.NET 3.5, SQL Server 2005, Microsoft Application Blocks, nUnit, Cruise Control, MS Integration Services, Subversion, ASP.NET, AJAX

2007-02 – 2008-11

WWW.ANOKHA.SE

FLIR Systems AB Utveckling av mjukvara för IR-kameror, både inbäddad mjukvara och klientmjukvara för bildvisning.

KONSULTPROFIL - Thomas Bindzau

[email protected]

mobil email

+4670 369 34 48 twitter: [email protected] linkedIn:

@thobin se.linkedin.com/in/tbindzau/

Roll: Systemutvecklare Teknik: C# .NET 2.0, Windows XP, CE 2006-11 – 2007-02

Anokha AB Utveckling av webbaserat affärssystem vid sidan av aktuella kunduppdrag. Roll: Systemarkitekt, systemutvecklare. Teknik: C#.NET 2.0/3.5, SQL Server 2008/2005, nHibernate, Spring, nUnit

2005-022005-05

Starmind Software Engineering (Electrolux) Vidareutveckling av funktionalitet för CMS-verkyg. Roll: Systemutvecklare Teknik: C#.NET, SQL Server, VBScript

2003-08 – 2007-11

Svenska Röda Korset Utveckling av webbaserat affärssystem för hantering av organisationens medlemmar och givare. Projektet innefattade även konvertering av data från tidigare AS/400system samt integration mot ett annat AS/400-system via ODBC. Roll: Systemarkitekt, systemutvecklare. Teknik: C#.NET, Microsoft Application Blocks, nUnit, SQL Server, Crystal Reports (Business Objects).

2002-12 – 2003-08

Siemens (Hotswap AB) Utveckling av webbaserad applikation för nedladdning av programvara till medicintekniska maskiner. Sammanställning av krav, design, implementation och test. Roll: Systemarkitekt, systemutvecklare Teknik: ASP.NET, C#, MS SQL Server

2001-05 – 2002-12

Aneo AB (Hotswap AB) Utveckling av mjukvara till en nyutvecklad anestesimaskin (medicinteknik). Utvecklingen bestod av programmering mot HW för blodtrycksmätning, ventilation m.m. samt presentation i GUI. Dokumentation och test för att uppfylla amerikanska krav (FDA). Roll: Systemutvecklare, testare Teknik: Windows CE, C++, Realtidsprogrammering

2000-08 – 2001-04

Celltribe AB Utveckling av webbaserad mobilportal samt WAP-editor. Roll: Systemarkitekt, teknisk projektledare Teknik: Java, JSP, Oracle, UNIX, Toad

1998-05 – 2000-08

Svenska Dagbladet (Framfab) Utveckling av webbaserat publiceringssystem (CMS) för tidningens internetupplaga. Roll: Systemarkitet, systemutvecklare Teknik: Visual Basic, Oracle, COM

1998-05 – 2000-08

Framfab Utveckling av många olika webbaserade system för olika kunder, bl.a. A-lotterierna, Alfred Berg och IKEA. Roll: Systemarkitekt, systemutvecklare, teknisk projektledare Teknik: Visual Basic 6/5, SQL Server 7, Java, C++, Oracle

1997-10 – 1998-05

Ericsson Radio Systems (Cap Gemini) Utbildning, installation och utveckling av publiceringssystem för intranät. Roll: Utbildare, systemutvecklare Teknik: Java, Oracle, UNIX

WWW.ANOKHA.SE

KONSULTPROFIL - Thomas Bindzau

[email protected]

mobil email

1997-03 – 1997-10

+4670 369 34 48 twitter: [email protected] linkedIn:

@thobin se.linkedin.com/in/tbindzau/

Ericsson Components (Cap Gemini). Utveckling av prognosverktyg för inköpsavdelningen. Roll: Systemutvecklare Teknik: Visual Basic, Access, SQL Server

WWW.ANOKHA.SE

KONSULTPROFIL - Thomas Bindzau

[email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF