Kontaktpersoner för prövning läsåret 2013/14

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Kontaktpersoner för prövning läsåret 2013/14...

Description

Kontaktpersoner för prövning läsåret 2013/14 Kurs eller ämne

Telefon

E-post

Biologi Sten Flodin

16 24 11

[email protected]

Engelska 5 Hans Wallström Erik Dahlgren

16 24 85 16 25 23

[email protected] [email protected]

Engelska 6 Lena Edqvist Hanna Christoffersson

16 42 90 16 25 23

[email protected] [email protected]

Filosofi Ola Jonsson

16 25 61

[email protected]

Franska, samtliga steg Hanna Lindholm

16 24 22

[email protected]

Fysik Andreas Lindgren Ekholm

16 24 57

[email protected]

Geografi Monica Sundqvist

16 24 22

[email protected]

Historia Thomas Brännström

16 25 63

[email protected]

Idrott och hälsa Mikael Eklund Stefan Dahlberg

16 24 38 16 24 38

[email protected] [email protected]

Italienska, samtliga steg Lena Edqvist

16 24 11

[email protected]

Kemi Stina A. Johansson

16 24 92

[email protected]

Matematik Lena Aretorn

16 24 57

[email protected]

Naturkunskap Sten Flodin

16 24 11

[email protected]

Psykologi Michael Hohner

16 24 63

[email protected]

Religionskunskap Lena Lindgren

16 25 63

[email protected]

Samhällskunskap Monica Ohlsson

16 25 63

[email protected]

Spanska, samtliga steg Mirja Wallström

16 24 83

[email protected]

Engelska 7 Undervisande lärare Ekonomi Undervisande lärare

Svenska, samtliga steg Undervisande lärare Svenska som andraspråk 1,2 och 3 Marie Palm 16 24 81 070-662 05 15 Tyska, samtliga steg Sonja Sandell Lundmark Dragonskolan Dragongatan 1, 903 22 Umeå * 090-16 24 20 [email protected] * www.umea.se/dragon

16 25 17

[email protected]

[email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF