Kruisweg van de Stilte

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Godsdienstwetenschap, Judaism
Share Embed Donate


Short Description

Download Kruisweg van de Stilte...

Description

Quiz

Uit hoeveel staties of afbeeldingen bestaat een traditionele kruisweg? A. 7

B. 14 C. 12 D. 16

Uit hoeveel staties of afbeeldingen bestaat de kruisweg van de stilte? A. 7

B. 12 C. 14 D. 16

Op welke dag wordt het Laatste Avondmaal herdacht? A. Aswoensdag

B. Witte donderdag C. Goede vrijdag D. Stille zaterdag

Wat deelt Jezus met zijn leerlingen tijdens het Laatste Avondmaal? A. Wijn en brood

B. Vissen en melk C. Druiven en wijn D. Vissen en brood

Wie van de 12 apostelen heeft Jezus verraden? A. Thomas B. Simon

C. Johannes D. Judas

Op welke manier, of met welk gebaar, wordt Jezus aangeduid door zijn verrader? A. Met een schouderklop

B. Met een knuffel C. Met een kus D. Met een knipoog

Waarom wordt Jezus officieel veroordeeld? A. Omdat Jezus superkrachten heeft, hij kan namelijk

mensen genezen B. Omdat hij zich voordoet als koning C. Omdat hij gestolen heeft van de rijken om het aan de armen te geven D. Omdat de Joodse priesters jaloers zijn op zijn invloed over de mensen

Waarom wordt Jezus eigenlijk veroordeeld? A. Omdat hij gestolen heeft van de rijken om het aan de

armen te geven B. Omdat de Joodse priesters jaloers zijn op zijn invloed over de mensen C. Omdat hij zich voordoet als koning D. Omdat Jezus superkrachten heeft, hij kan namelijk mensen genezen

Door wie werd Jezus veroordeeld? A. Door Simon B. Door Judas

C. Door Pontius Pilatus D. Door Barabbas

Wat kreeg Jezus op zijn hoofd gezet? A. Een hoed B. Een aureool (engelenkroontje)

C. Duivelsoren D. Een doornenkroon

Wat deden ze Jezus nog aan tijdens zijn veroordeling om hem extra te vernederen? A. Een purperen kleed

B. Niets C. Een rode mantel D. Een harnas

Hoe heet de plaats waar Jezus gekruisigd werd? A. Nazareth B. Golgota

C. Rome D. Betlehem

Wie helpt Jezus op de afbeelding met het dragen van het kruis? A. Simon Petrus B. Pontius Pilatus C. Johannes D. Simon van Cyrene

Hoe wordt Jezus vastgemaakt aan het kruis? A. Met nagels B. Met ijzerdraad

C. Met lijm D. Met gouden kettingen

Wie is Jezus’ trouwste vrouwelijke volgelinge, naast de 12 apostelen? A. Maria

B. Jijzelf C. Maria Magdalena D. De echtgenote van Pontius Pilatus

Kijk goed naar deze afbeelding…

Wat staat er boven het kruis van Jezus? A. HMJ (Heilige Man Jezus) B. RIP (Rest in peace)

C. INRI (Iesus Nazarenus, Rex Iodaeorum) D. JERU (Jeruzalem)

Op welke dag in de Rooms Katholieke Kerk wordt de verrijzenis van Jezus herdacht? A. Aswoensdag

B. Kerstmis C. Pasen D. Allerheiligen

Wie is wie? A. Barabbas B. Maria Magdalena C. Pilatus D. Maria E. Judas F.

Simon van Cyrene

1. De moeder van Jezus 2. De gever van de kus 3. Persoon die zijn handen in onschuld waste 4. Zijn trouwe volgeling(e) 5. Persoon die het kruis heeft helpen dragen 6. Een moordenaar

Welke twee spreekwoorden of zegswijzen kennen wij vandaag de dag nog die hun oorsprong vinden in het lijdensverhaal van Jezus? a. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. b. Over het water lopen. c. Een Judaskus geven. d. Opstaan uit de doden. e. Een nagel aan het kruis zijn. f. Als een lam naar de slachtbank gebracht worden. g. Zijn handen in onschuld wassen.

Los de rebus op:

Uit hoeveel staties of afbeeldingen bestaat een traditionele kruisweg? A. 7

B. 14 C. 12 D. 16

Een traditionele kruisweg bestaat uit 14 staties die niet allemaal letterlijk voorkomen in de bijbel.

Uit hoeveel staties of afbeeldingen bestaat de kruisweg van de stilte? A. 7

B. 12 C. 14 D. 16

De kruisweg van de stilte telt 2 afbeeldingen minder dan een gewone kruisweg.

Op welke dag wordt het Laatste Avondmaal herdacht? A. Aswoensdag

B. Witte donderdag C. Goede vrijdag D. Stille zaterdag

Witte donderdag is de donderdag voor Pasen.

Het Laatste Avondmaal, statie 1 uit de Kruisweg van de stilte.

Wat deelt Jezus met zijn leerlingen tijdens het Laatste Avondmaal? A. Wijn en brood

B. Vissen en melk C. Druiven en wijn D. Vissen en brood

Hij symboliseerde met wijn en brood Zijn bloed en Zijn lichaam. Op deze manier liet Hij iets achter voor de mensen.

Wie van de 12 apostelen heeft Jezus verraden? A. Thomas B. Simon

C. Maria Magdalena D. Judas

Judas verklikte Jezus’ naam bij de soldaten omdat hij zich verraden voelde door Jezus.

Op welke manier, of met welk gebaar, wordt Jezus aangeduid door zijn verrader? A. Met een schouderklop B. Met een knuffel C. Met een kus D. Met een knipoog

De soldaten vroegen Judas om hen een teken te geven wie ze moesten opnemen. Judas zei dan dat hij Hem een kus zou geven.

Waarom wordt Jezus officieel veroordeeld? A. Omdat Jezus superkrachten heeft, hij kan

namelijk mensen genezen B. Omdat hij zich voordoet als koning C. Omdat hij gestolen heeft van de rijken om het aan de armen te geven D. Omdat de Joodse priesters jaloers zijn op zijn invloed over de mensen Hij sprak altijd over Zijn koninkrijk, maar eigenlijk bedoelde Hij daar het koninkrijk van Zijn vader mee, de hemel dus.

Waarom wordt Jezus eigenlijk veroordeeld? A. Omdat hij gestolen heeft van de rijken om het

aan de armen te geven B. Omdat de Joodse priesters jaloers zijn op zijn invloed over de mensen C. Omdat hij zich voordoet als koning D. Omdat Jezus superkrachten heeft, hij kan namelijk mensen genezen Hij had veel volgelingen en daar hadden de Joodse priesters schrik van. Ze dachten dat hij meer populair zou worden dan henzelf.

Door wie werd Jezus veroordeeld? A. Door Simon B. Door Judas

C. Door Pontius Pilatus D. Door Barabbas

Pontius Pilatus was de Romeinse heerser die Jezus veroordeelde. Toch wist hij dat Jezus onschuldig was.

Wat kreeg Jezus op zijn hoofd gezet? A. Een hoed B. Een aureool (engelenkroontje) C. Duivelsoren D. Een doornenkroon

Ze vlochten een kroon met lange, scherpe doornen omdat Jezus de zogenaamde koning was.

Wat deden ze Jezus nog aan tijdens zijn veroordeling om hem extra te vernederen? A. Een purperen kleed

B. Niets C. Een rode mantel D. Een harnas

Ze deden hem een purperen kleed aan, ook omdat een koning dit had en omdat ze hem wilde vernederen.

Hoe heet de plaats waar Jezus gekruisigd werd? A. Nazareth B. Golgota

C. Rome D. Bethlehem

De berg Golgota was gelegen net buiten de muren van Jeruzalem.

Wie helpt Jezus met het dragen van het kruis? A. Simon Petrus B. Pontius Pilatus

C. Johannes D. Simon van Cyrene

Simon kon het lijden van Jezus niet aanzien dus besloot hij om hem te helpen.

Hoe wordt Jezus vastgemaakt aan het kruis? A. Met nagels B. Met ijzerdraad

C. Met lijm D. Met gouden kettingen

Eerst bonden ze Hem vast met een touw zodat Hij zeker zou blijven hangen. Daarna nagelden ze Hem vast.

Wie is Jezus’ trouwste vrouwelijke volgelinge, naast de 12 apostelen? A. Maria

B. Jijzelf C. Maria Magdalena D. De echtgenote van Pontius Pilatus

Maria Magdalena volgde Jezus op Zijn tochten.

Wat staat er boven het kruis van Jezus? A. HMJ B. RIP

C. INRI D. JERU

Het opschrift INRI, Iesus Nazarenus, Rex Iodaeorum, betekent Jezus van Nazareth, koning der Joden. Het was de beschuldiging van zijn terdoodveroordeling.

Op welke dag in de Rooms Katholieke Kerk wordt de verrijzenis van Jezus herdacht? A. Aswoensdag

B. Kerstmis C. Pasen D. Allerheiligen

Jezus had gezegd dat hij na drie dagen weer levend zou zijn. Met Pasen wordt Zijn verrijzenis herdacht.

Wie is wie? A. Barabbas B. Maria Magdalena

C. Pilatus D. Maria

E. Judas F.

Simon van Cyrene

6. Een moordenaar 4. Zijn trouwe volgeling(e) 3. Persoon die zijn handen in onschuld waste 1. De moeder van Jezus 2. De gever van de kus 5. Persoon die het kruis heeft helpen dragen

Welke twee spreekwoorden of zegswijzen kennen wij vandaag de dag nog die hun oorsprong vinden in het lijdensverhaal van Jezus? a. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. b. Over het water lopen. c. Een Judaskus geven. d. Opstaan uit de doden. e. Een nagel aan het kruis zijn. f. Als een lam naar de slachtbank gebracht worden. g. Zijn handen in onschuld wassen.

Los de rebus op:

Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF