KunsKap, Glädje, InternatIonella utbyten och MInnen för lIvet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download KunsKap, Glädje, InternatIonella utbyten och MInnen för lIvet...

Description

Ta sikte på framtiden!

Kunskap, Glädje, Internationella utbyten och Minnen för livet

innehåll Ekonomi 4 Ekonomi och juridik Elitidrottsgymnasiet Idrottsprofil Diplomerad gymnasieekonom

International baccalaureate 6 Vård- & omsorg

8

Samhällsvetenskap 10 Sprint

Naturvetenskap 12-14 Life Science Sprint

Utgivet av: Rudbecksskolan inför gymnasievalet 2013. För mer information: www.orebro.se /rudbecksskolan Formgivning & produktion: Advant Produktionsbyrå Tryck: DanagårdLiTHO

Ta sikte på framtiden!

Rudbecksskolan är en skola med stolta traditioner och långtgående anor, mitt i centrala Örebro. I vår skolbyggnad ryms fräscha lokaler med toppmodern utrustning som tillsammans med engagerade och kunniga lärare ger dig bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas i dina studier.Rudbecksskolan – International Business and Science School – kan du läsa flera utbildningar av högsta klass. Vi erbjuder fyra högskole­ förberedande program: Ekonomi, International Baccalaureate (IB), Naturvetenskap med Life Science eller SPRINT och Samhällsveten­ skap (SPRINT). Skolans Vård- och omsorgsprogram är ett yrkesprogram som ger högskolebehörighet. Vi erbjuder dig kvalificerad utbild­ ning och gott studieklimat vilket ger dig förutsättningar att själv styra din framtid. Här kan du studera i den ståtliga Borgen där flera av ­landets framstående företagsledare inlett sina karriärer. Du får också tillgång till av­ ancerade laborationslokaler, moderna metodrum, internationella utbyten samt kunskap om hur man tar fram och utvecklar egna idéer.

MER ÄN BARA EN VANLIG SKOLA Vi tror att man lär sig bäst i en stimulerande och varierad vardag. På Rudbeck kombinerar vi olika arbets­ sätt: klassrumsundervisning varvas med fältstudier, projektarbeten, universitetsbesök, arbetsplatsförlagt lärande och kontakter med företag i Örebro. Din gymnasietid är till för att förbereda dig för vidare studier och arbetsliv. Vi har utvecklat ett djupgående samarbete med Örebro universitet, men också med andra högskolor utomlands. För att du ska få betydelsefulla erfar­ enheter att bära med dig resten av livet har vi skapat en skola som ger dig både studier och roliga aktivi­ teter. Du som går på Rudbeck och läser moderna språk har möjlighet att delta i internationella utbyten med skolor i Spanien, Italien, ­Frankrike och Schweiz. Du får bo hos en värdfamilj och praktisera ett främ­ mande språk. Här får du en chans till viktiga och roliga erfarenheter av andra kulturer.

Minnen för livet Du som vill ha ett extra roligt minne från din gymnasietid bör definitivt gå med i någon av skolans elevföreningar. Här på Rudbeck finns en av Sveriges äldsta spex- och revyföreningar, med över 30 år på nacken. Den heter Stjärnparaden och anordnar i maj varje år ett av landets mest kända gymnasiespex. Stjärnparaden involverar varje år ett hundratal elever från skolan. Var och en ingår i olika cirklar som på sitt sätt bidrar till att showen blir en given succé år efter år. Teater, dekor, manus, teknik, sång och en kommitté jobbar tillsammans för att varje år göra den bästa föreställningen någonsin. KUNSKAPER FÖR FRAMTIDEN Under din tid på Rudbeck lovar vi att våra skickliga och kvalificerade lärare kommer att stötta dig och ge dig möjlighet att få de kunskaper du behöver för framtiden. Varmt välkommen till Rudbeck!

SPRINT – Utbildningar på engelska

SPRINT är inriktningen för dig som gillar engelska och vill utveckla dina kunskaper ännu mer. Här sker större delen av undervisningen på engelska, vilket ger dig chansen att behärska språket på ett mer naturligt sätt i vardagen. På Rudbecks­ skolan läser du SPRINT-inriktning på både Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Vill du ha en internationell karriär inom ditt framtida yrke? Eller har du planer på att studera utomlands? Kanske vill du bara utveckla dina ­kunskaper i det engelska språket? Om du väljer SPRINT kommer du få goda förutsättningar att föreverkliga dina drömmar. Du som läser en SPRINT utbildning får samma behörighet som på ett vanligt Samhällsvetenskapligt eller Natur­-

vetenskapligt program, men din undervisning sker till största delen på engelska. Du får en bred utbildning som ger dig möjlighet till vidareutbildning och en karriär inom flera yrkesområden. Du kommer också att utveckla din förmåga att använda det engelska språket.

orebro.se/rudbecksskolan • 3

ekonomi och juridik

4 • Rudbeck Gymnasieskola

Ekonomiprogrammet

Engagerade och kunniga lärare, nära samarbete med många företag i Örebro samt goda kopplingar till universitetets ekonomiutbildningar gör Rudbecksskolans ekonomiprogram till det rätta valet för dig som är intresserad av en framtid inom ekonomi och juridik. På Ekonomiprogrammet kan du välja mellan två inriktningar: ekonomi och juridik. Du som vill kan dessutom kombinera dina studier med en idrottssatsning, antingen inom vår idrotts­ profil eller som elev på Elitidrottsgymnasiet. Vi arbetar med modern teknik, och som elev på Ekonomiprogrammet får du tillgång till en egen iPad att använda i skolan och hemma. Vi samarbetar med Handelshögskolan vid Örebro universitet vilket gör att du kommer att få en ständigt uppdaterad utbildning. Vi tycker också att det är viktigt att dina studier blir verklig­hetsförankrade och varierade. Därför ­varvar vi arbetet i klassrummet med projekt­ arbeten i samverkan med lokala fadderföretag. Inom ekonomiinriktningen erbjuder vi även Ung Företagsamhet. Det innebär att du tillsam­ mans med ett par kamrater får starta och driva ett riktigt företag. Tillsammans planerar ni och

fattar avgörande beslut för företaget, och lär er grunderna i egenföretagande och entrepre­ nörskap. En ytterligare fördel med ekonomi­ programmet är att du kan bli Diplomerad gymnasieekonom. Då har du både utmärkta förutsättningar för universitetsstudier och större chans att få ett bra jobb direkt efter gymna­ siet. Du kan till exempel arbeta som säljare, ekonomi­assistent, banktjänsteman eller egen företagare. För dig som tänker dig en framtid som jurist, advokat eller kanske polis är vår juridikinrikt­ ning extra intressant. Här får du lära dig både privatjuridik och affärsjuridik. Genom att välja Elitidrottsgymnasiet eller vår idrottsprofil får du förutom en gedigen ekonomi­utbildning också tillfälle att träna din idrott på skoltid två till tre förmiddagar per vecka.

Det här läser du på Ekonomiprogrammet Gymnasiegemen­samma ämnen Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 2

1250 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 50 p 100 p 100 p

Svenska 1-3 300 p eller Sv. som 2:a språk 1-3 300 p

Inriktningar

Programgemensamma karaktärsämnen 350 p

Programfördjupningar 300 p

Företagsekonomi 1 Privatjuridik Moderna språk 1 Psykologi 1

100 p 100 p 100 p 50 p

Juridik Ekonomi

Individuellt val

Gymnasiearbete

300 p 300 p 200 p 100 p

orebro.se/rudbecksskolan • 5

International Baccalaureate

prepare for the world Have you always wanted to study abroad? Do you like communicating in English? Do you enjoy the challenge of succeeding? In the rapidly changing world in which you live choosing the right programme to study is very important. The International Baccalaureate is an international programme with more than 2,300 IB World Schools in over 140 countries. The diploma programme is taught over two years in English and has gained recognition and respect from the world’s leading universities. The first of your three years at Rudbecksskolan offers a modified syllabus (Pre-DP) based on courses within the Swedish Upper Secondary School. You will study several subjects together and then choose natural science or social science subjects depending on your future plans. You will be given grades according to the Swedish system. The language of instruction is English. The following two years will be your IB studies. You will study six subjects selected from six subject groups (see box). However, learning is more than academic studies alone. CAS, one of the requirements, makes the IB unique. CAS (Creativity, Action & Service) gives you the ­opportunity to experience life outside school. It involves creative activity, participation in sports and social work or community service. 6 • Rudbeck Gymnasieskola

Summary of IB Diploma Programme Rudbecksskolan can offer the following IB subjects: Group 1: Literature, Swedish Language & Literature English Group 2: Language B Swedish, German, French, Spanish, English and Italian ab initio Group 3: Individuals & Society Geography, Economics and History Group 4: Experimental Sciences Physics, Chemistry, Biology, Environmental systems and societies Group 5: Mathematics Mathematical Studies, Mathematics Group 6: Art or The Electives

An extra subject from Group 1-4

Apart from the six academic subjects presented above, three additional requirements must be satisfied: TOK – Theory of knowledge, CAS – Creativity, Action & Service and Extended Essay.

orebro.se/rudbecksskolan • 7

med fokus på hälsa

8 • Rudbeck Gymnasieskola

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du jobba inom vård- och omsorg ­eller inom hälso- och sjukvård? Rudbecks­ skolans Vård- och omsorgsprogram är nationellt certifierat och du ges diplom efter fullgjord utbildning. Inom programmet har du också möjlighet att välja kurser som ger grundläggande högskole­ behörighet och särskild behörighet för att studera till sjuksköterska eller andra yrken i området. Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgsprogrammet är certifierat inom Vård- och omsorgs­college, som innebär hög kvalitet på din utbildning. Du hamnar i en kreativ och stimulerande miljö med bra teknisk utrustning. På Rudbecksskolans Vård-och omsorgsprogram får du aktuell och verklighetsnära utbildning med hög kvalitet. Vi har en hälsoprofil och vi erbjuder dig personlig coaching. Efter utbildningen kan du arbeta inom sjukhus, på vårdcentral, inom hemsjukvården, på särskilt boende, gruppbostäder, daglig verksamhet, hemvård/ hemtjänst och personlig assistans. Vi erbjuder även lärlingsutbildning. Högskolepaketet Du får behörighet till högskolestudier genom att läsa Svenska 2 och 3 samt Engelska 6. Dessa ämnen läses som individuellt val eller som utökad kurs.

Det här läser du på Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a 1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a 1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a 1 Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p 100 p 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 1100 p Etik & människans livsvillkor 100 p Hälsopedagogik 100 p Medicin 1 150 p Psykiatri 1 100 p Psykologi 1 50 p Samhällskunskap 1a 2 50 p Specialpedagogik 1 100 p Svenska 2 100 p eller Svenska som 2:a språk 2 100 p Vård- och omsorgsarbete 1 200 p Vård- och omsorgsarbete 1 150 p Programfördjupning Välj ett av följande kurspaket: Hälso- och sjukvård Akutsjukvård Medicin 2 Lindrande vård Vård- och omsorg vid demenssjukdom eller Matematik 2a Funktionsnedsättning & hemsjukvård Specialpedagogik 2 Hemsjukvård Socialpedagogik Samhällsbaserad psykiatri Vård- och omsorg vid demenssjukdom eller Matematik 2a

500 p 200 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Individuellt val 200 p Kombinera 2 kurs av följande: Friskvård- och hälsa, IT i vård & omsorg, Räddningsmedicin, Matematik 2a, Entreprenörskap, Internationellt arbete, Svenska 3, Engelska 6, Vård- och omsorg vid demenssjukdom Gymnasiearbete

100 p

orebro.se/rudbecksskolan • 9

Samhällsvetenskapsprogrammet

bli vad du vill

Söker du ett utbildningsprogram som kan ge dig en bred kunskapsbas och goda förberedelser för vidare studier på högskola och universitet? På Rudbecksskolans Samhällsvetenskapsprogram får du förutsättningar att bli journalist, författare, jurist, advokat, arkeolog, banktjänsteman, fastighetsmäklare, fritidspedagog, företagsledare och mycket mer. På Rudbeck läser du Samhäll-SPRINT vilket innebär att en stor del av undervisningen sker på engelska. På Samhäll-SPRINT på Rudbecksskolan ger vi dig en bred valmöjlighet att välja yrke i framtiden. Under utbildningen fördjupar du dig i historia, samhälls­ kunskap, geografi och religion samt har möjlighet att läsa ett eller flera språk. Dessutom innefattar utbild­ ningen ämnen som filosofi och psykologi. Eftersom utbildningen är en SPRINT-utbildning får du också goda engelskkunskaper som är meriterande inför en eventuell internationell karriär. Du som läser Samhäll-SPRINT på Rudbeck kommer att utveckla din kunskap om kommunikation och argumentation. Du lär dig att diskutera kring lösningar på samhällsvetenskapliga problem. Diskussioner och debatter kommer att vara vanligt förekommande i undervisningen för att du ska lära dig att motivera ställningstaganden och på så sätt påverka och få in­ flytande i demokratifrågor. Att ha förståelse för kultur, demokrati och mekanismer i samhället är viktigt, både för en framtida yrkesroll och som samhällsmedborgare. Under din utbildning kommer du få möjligheter att utveckla din medvetenhet om sådana frågor. Genom utbyte med andra länder kan Rudbecksskolan erbjuda dig möjligheten att under en period bo och studera i ett annat land där du får lära dig mera om ett främmande lands kultur. När du tagit studenten från Samhäll-SPRINT på Rudbecks­skolan kommer du ha goda förutsättningar för vidare studier inom flera yrkesområden. 10 • Rudbeck Gymnasieskola

Det här läser du på Samhäll-SPRINT Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5, 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b, 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1-3 eller Svenska som 2:a språk 1-3

1150 p 200 p 100 p 100 p 200 p 100 p 50 p 100 p 300 p 300 p

Programgemensamma karaktärsämnen Filosofi 1 Moderna språk Psykologi 1

300 p 50 p 200 p 50 p

Inriktningskurser Samhällsvetenskap Geografi 1 Historia 2a Religionkunskap 2 Samhällskunskap 2, 3

450 p 100 p 100 p 50 p 200 p

Programfördjupning Internationella relationer Juridik

300 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

juridik och internationalisering orebro.se/rudbecksskolan • 11

låt dina idéer styra Rudbecksskolans Natur – Life Science erbjuder dig en naturvetenskaplig utbildning med spets. Du får en gymnasieutbildning med möjlighet till högskolestudier redan under gymnasietiden. Du arbetar i projekt med anknytning till universitet, näringsliv och andra miljöer där utveckling sker i kunskapsintensiva miljöer.

12 • Rudbeck Gymnasieskola

Naturvetenskapsprogrammet

Life Science *Undervisningen sker på svenska

Vill du läsa naturvetenskaplig utbild­ ning på svenska så är Life Science vår spetsutbildning där du fördjupar dig inom det naturvetenskapliga område som utvecklas snabbast just nu.

Life Science är utvecklat i ett unikt samarbete mellan Rudbecksskolan och Örebro universitet. Vi samarbetar också med amerikanska Marine Bio­ logical Laboratory i Massachusetts. Life Science programmet erbjuder kvalificerad tid för experiment och praktiskt arbete. Du lär dig arbeta med problemlösning inom modern biologi och bioteknik. I programmet ingår också fördjupning inom mate­ matik, kemi och fysik. Efterfrågan

på biologer med goda kunskaper i matematik ökar och därför erbjuder vi flera extra kurser i matematik. Du får bred behörighet till framtida högskolestudier samtidigt som du får unik förberedelse för naturvetenskap­ liga och matematiska studier. I vårt samarbete med amerikanska forskare deltar vi i ett forsknings­ projekt, som enda skola i norra ­Europa. Vi lär känna förekomsten av en bakterie, dess dna och dess be­ tydelse för livets utveckling. För varje år utvecklas kunnandet mer och mer. Bioteknik innebär att du studerar mikroorganismer- bakterier och DNA. Här får du göra avancerade

laborationer som också genomförs i samhället, fingerprinting, PCR och bakterietransformationer.

Naturvetenskaplig specialisering ger dig kunskap om framtida möjligheter både som entreprenör och natur­ vetare då vi samarbetar med Örebro universitet redan ditt första år. Detta samarbete ger dig en möjlighet till en forskaranknytning som annars vore svår att uppnå. Några viktiga områden som du får studera är mikrobiologi, genteknik och medicinsk teknik. Ditt tredje år förläggs en del av under­­visningen till universitetet.

Det här läser du på Natur – Life Science Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5, 6 200 p Historia 1b 100 p Idrott och hälsa 1 100 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska 1-3 300 p eller Svenska som 2:a språk 1-3 300 p Matematik 1c, 2c, 3c 300 p

Programgemensamma karaktärsämnen Biologi 1 Fysik 1 Kemi 1 Moderna språk

450 p 100 p 150 p 100 p 100 p

Inriktningskurser Naturvetenskap Biologi 2 Fysik 2

400 p 100 p 100 p

!

Kemi 2 Matematik 4 Programfördjupning Life Science Bioteknik Naturvetenskaplig specialisering Individuellt val

Gymnasiearbete

100 p 100 p 200 p 100 p 100 p 200 p 100 p

Läs om vårt andra spår inom naturvetenskap på nästa sida »

orebro.se/rudbecksskolan • 13

Naturvetenskapsprogrammet

SPRINT

Gillar du både naturvetenskap och engelska och ser en framtid i en internationell miljö? Rudbecksskolans Natur – SPRINT erbjuder dig natur­ vetenskaplig utbildning på engelska. Du får en gymnasieutbildning med svensk gymnasieexamen, där huvuddelen av undervisningen är på engelska. Naturvetenskapsprogrammet på Rudbecksskolan ger en bred bas för vidare studier inom alla områden men framförallt inför studier inom naturvetenskap och teknik. Med goda kunskaper i engelska får du en god förbered­else för högskolestudier inom naturvetenskap där litteraturen ofta är på engelska. Du som läser Natur – SPRINT på Rudbecksskolan fördjupar dig inom matematik, kemi, biologi och fysik. Undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena innehåller laborationer och fältstudier. Du utvecklar din förmåga att lösa problem med digitala verktyg. Studierna är omväxlande med experiment, teori, fältstudier, studiebesök och grupparbeten. Du lär dig den naturvetenskapliga arbetsmetoden. Utöver naturvetenskap på engelska så läser du också samhällsvetenskapliga ämnen och språk. Rudbecksskolan Natur – SPRINT erbjuder två inriktningar: Inriktning Naturvetenskap – Här ligger tyngdpunkten på studierna inom det ­naturvetenskapliga och matematiska området. Inriktning Naturvetenskap och samhälle – Här får du möjlighet att fördjupa dig i geografi och samhällskunskap.

Det här läser du på Natur – SPRINT Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5, 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1-3 eller Svenska som 2:a språk 1-3 Matematik 1c, 2c, 3c

300 p 300 p

Programgemensamma karaktärsämnen Biologi 1 Fysik 1 Kemi 1 Moderna språk

450 p 100 p 150 p 100 p 100 p

Inriktning Naturvetenskap Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Programfördjupning

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p 200 p

Inriktning Naturvetenskap & samhälle Biologi/fysik/kemi 2 Samhällskunskap 2 Geografi 1 Programfördjupning

300 p 100 p 100 p 100 p 300 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

14 • Rudbeck Gymnasieskola

1150 p 200 p 100 p 100 p 50 p 100 p 300 p

100 p

”Rudbeck är en bra skola som ligger centralt, har bra undervisning, rättvisa betyg, trevliga lärare och en trivsam miljö”

”Vi har en underbar skol­anda. Här finns Sveriges största elev­förening och fantastiska lärare som undervisar och gör allt för att vi elever ska trivas”

”Min personliga åsikt är att Rudbeck är en mycket bra skola, både lärorik och rolig. Det är bevisat att Rudbecks elever har fått bland de bästa resultaten när de läser vidare.”

orebro.se/rudbecksskolan • 15

Vi ses på Rudbeck! orebro.se/rudbecksskolan

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF