Ladda ner PDF

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Architecture
Share Embed Donate


Short Description

Download Ladda ner PDF...

Description

ART | ACTIVITIES | ARCHIPELAGO

EN PLATS FÖR MÅNGA UPPLEVELSER

A PLACE FOR MANY EXPERIENCES

Artipelag är en ny, internationell mötesplats för konst, kultur, design och god mat - vackert belägen på Värmdö i Stockholms skärgård, bara 20 km från stan.

Artipelag is a new international venue for art, culture, design and good food – beautifully set on Värmdö in the Stockholm Archipelago, just 20 km from the city centre.

Den väldiga, svarttjärade byggnaden, ritad av arkitekt Johan Nyrén, är varsamt placerad bland klippor och tallar på en udde, högt över Baggensfjärdens glittrande vatten.

The mighty, black-tarred building, designed by the architect Johan Nyrén, blends with the cliffs and pines on a promontory high above the glittering bay of Baggensfjärden.

Här, på drygt 10.400 kvm, ryms en stor konsthall, en artbox för events och underhållning, en designbutik samt två restauranger med uteserveringar och storslagen sjöutsikt.

The 10,400 square metre space houses a large art gallery, an Artbox for events and entertainment, a design shop and two restaurants with outdoor seating and a spectacular marine view.

I omgivningarna löper flera spånbelagda naturstigar och en nära kilometerlång strandpromenad - byggd i lärkträ och särskilt anpassad för rullstolsburna och familjer med barnvagn. En attraktion i sig menar många besökare.

Woodchip paths run through the surrounding landscape, and a larchwood boardwalk goes along the seafront, with easy access for wheelchairs and families with strollers. An attraction in itself, according to many.

De flesta är förvånade över hur lätt det är att ta sig hit - såväl med buss, bil som med båt. Här finns parkeringar med 350 platser och dessutom en lång pontonbrygga för fritidsbåtar.

Most visitors are surprised by how easy it is to get here, whether by bus, car or boat. There are 350 parking spaces and a long guest marina for visiting private boats.

Omkring 40.000 människor såg våra omtalade utställningar under den första sommaren. Många kom också för att njuta av skärgårdsnaturen, äta en god måltid eller bara vandra runt i den fantastiska byggnaden.

Around 40,000 people saw our acclaimed exhibitions during the first summer after opening. Many also came for the archipelago itself, or to enjoy the excellent food or simply wander around the magnificent building.

Det finns alltid plats för fler upplevelser. Nu finns det också en särskild plats för dem.

There is always room for new experiences. And now there is a special place for them.

Välkommen till Artipelag.

Welcome to Artipelag.

Interiören Den mäktiga entréhallen med husets enastående akustik har ett slipat betonggolv, platsgjutna betongväggar och stora glaspartier som vetter ut mot skog och hav. Även inomhus ger sig naturen till känna - bl. a. i form av en klippa i den nedre restaurangen och på toaletterna där berget fungerar som effektfull fondvägg. The interior The lofty entrance hall has polished concrete floors, on-site moulded concrete walls and large glass sections overlooking the sea and forest. Nature is also present indoors – for instance a crag in the lower restaurant, and the toilets with their eye-catching bedrock back wall. The acoustics are notably outstanding throughout the premises.

Konsthallen Konsten och utställningarna utgör själva kärnan i Artipelags verksamhet. Konsthallen omfattar 1.800 kvm och har som ambition att arbeta med gränsöverskridande utställningar av såväl klassisk som modern och samtida konst men även med konstens gränssnitt mot konsthantverk och design. The art gallery Art and exhibitions are the core of Artipelag’s activities. The art gallery covers some 1,800 square metres, and our ambition is to host exciting new exhibitions of classical, modern and contemporary art, and to explore the borderland between fine art, crafts and design.

Restaurangerna Artipelags kök och bageri håller omvittnat högsta klass. Här finns en à la carte-restaurang och en café/ bufférestaurang - båda med rymliga uteserveringar och magnifik sjöutsikt. Därutöver finns ett stort antal större och mindre konferensutrymmen - t. ex. de fyra paviljongerna med egna uterum mot havet. The restaurants Artipelag’s kitchen and bakery have already been acclaimed for their top quality. We have an à la carte restaurant and a café/buffet restaurant – both with capacious outdoor areas and fabulous sea views. In addition there are several large and small conference venues – including the four pavilions with sea-facing outdoor rooms.

Butiken och Artboxen I entréplanet ligger den elegant utformade butiken - inredd som ett showroom för Artipelags egna designprodukter. Här finns också vår Artbox som med sina 1.200 kvm golvyta och 12 m takhöjd är avsedd för alltifrån konferenser och banketter till konserter och filminspelningar. The Shop and Artbox On the entrance level you will find our shop - elegantly designed as a showroom for Artipelag’s own designer products. You will also find our Artbox, 1,200 sqm of floor space with a 12-metre ceiling height, excellent for conferences and banquets, or concerts and film shoots.

Strandpromenaden Den natursköna Strandpromenaden går mellan parkeringarna och anläggningens västra entré. På vägen passerar man pontonbryggan för gästande fritidsbåtar och piren för passagerarbåtar från stan. I omgivningarna finns också ett flertal spånbelagda naturstigar som löper genom orörd bergs-, skogsoch ängsmark. The Boardwalk The beautiful seafront boardwalk runs between the parking area and the western entrance. On the way, you will pass the guest marina for visiting boats and the pier for the passenger boat to and from town. There are also several woodchip paths that run through the natural landscape of cliffs, forests and fields.

Takterrassen Vintergatan - gångbron som leder upp på taket av anläggningen - har breda, inbyggda hyllor och en varm vägg där soldyrkare kan sträcka ut sig. Själva takterrassen erbjuder fantastiska vyer över skärgården och har dessutom en liten stenlabyrint för de minsta att springa i.

STOCKHOLM Vasagatan

Nybrokajen

The Roof Terrace.

ARTIPELAG

The Milky Way – a bridge leading up to the roof – has wide, built-in shelves and a warm wall where you can lie down and lap up the sun. The Roof Terrace itself has a fantastic view of the Archipelago and a small stone labyrinth for toddlers to play in.

1 HUVUDBYGGNAD MAIN SITE 2 BUSSHÅLLPLATS BUS STOP 3 TONY - BETALPARKERING TONY - PAY PARKING 4 SKOGSRUNDAN - NATURSTIG FOREST TRAIL - NATURE PATH 5 JOSEFIN - BETALPARKERING JOSEFIN - PAY PARKING 6 BJÖRN - PARKERING BJÖRN - PARKING 7 LILLEMOR - PARKERING LILLEMOR - PARKING 8 SERVICEBYGGNAD SERVICE BUILDING 9 SJÖRUNDAN - NATURSTIG SEASIDE TRAIL - NATURE PATH 10 STRANDPROMENADEN - TRÄSPÄNGER THE BOARDWALK - WOODEN FOOTBRIDGE 11 GÄSTBRYGGA GUEST PIER 12 BRYGGA FÖR PASSAGERARBÅTAR PIER FOR PASSENGER BOATS 13 HUVUDKONTORSRUNDAN - NATURSTIG HEAD OFFICE TRAIL - NATURE PATH 14 VINTERGATAN - GÅNGBRO TILL TAKTERRASSEN MILKY WAY - FOOTBRIDGE TO THE ROOF TERRACE

SVÅR TERRÄNG ROUGH GROUND

0

50

100

150 m

Färdvägarna

How to get here

Artipelag ligger bara ca 20 km från Stockholm. Snabbaste sättet att ta sig hit är med egen bil eller med buss vilket tar ca 20 minuter från city. Det går också att, under stora delar av året, ta sjövägen. Se hemsidan för mer information om turlistor mm.

Artipelag is only 20 km from Stockholm. The fastest way to get here is by car or bus, which takes around 20 minutes from central Stockholm. For large parts of the year, you can also get here by sea. Visit our website for more information on timetables, etc.

Foto/Photo: Björn Lofterud, Charlie Bennet, Lena Gelin, Claes Helander.

Välkommen åter. Och åter igen.

We look forward to seeing you again. And again and again.

Artipelag är en plats för många upplevelser – hela året om. Det mjuka ljuset i november. Den gnistrande isen på Baggensfjärden i februari. Det smältande snötäcket och de första vårblommorna i maj. Årstiderna skiftar och nya saker kommer att hända både i naturen, konsthallen, artboxen, butiken och restaurangerna. Mer information om öppettider, program och transporter finns på vår hemsida – www.artipelag.se.

Artipelag is a place for many experiences – all year round. The soft light in November. The glistening ice of Baggensfjärden bay in February. The melting snow in spring, and the wild flowers in May. The seasons come and go, and new things are happening constantly in nature, and in the art gallery, the Artbox, the shop and restaurants. For more information about opening hours, exhibitions, events and how to get here, please see our website, www.artipelag.se.

P.O. BOX 115, S-134 23, GUSTAVSBERG, SWEDEN VISITING ADDRESS : ARTIPELAGSTIGEN 1, S-134 40, GUSTAVSBERG, SWEDEN, +46 (0)8 570 130 00 WWW.ARTIPELAG.SE

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF