Lektion 3 - Verkehr

January 16, 2018 | Author: Anonymous | Category: Kunst & Geisteswissenschaften, Schreiben, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download Lektion 3 - Verkehr...

Description

Lektion 3 - Verkehr - Deutsch 9. Klasse – Oktober/November 2015 Kompetansemål i faget: - Å utnytte egne erfaringer fra norsk og engelsk språklæring. - Bruke digitale verktøy. - Forstå og bruke et ordforåd som dekker dagligdagse situasjoner. - Presentere ulike emner muntlig. - Lære og bruke gloser som kan brukes i hverdagen. - Lage dialoger og kommunisere med forståelig uttale. - Gi uttrykk for egne meninger og følelser. - Skrive tekster som forteller , beskriver eller informerer. - Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding. Setningsoppbygging.

Arbeidsmåte/metode: - Skrive og øve på gloser. - Enkle dialoger og muntlige øvelser. - Arbeidsoppgaver. - Øve på ramser. - Individuelt , par og gruppearbeid. - Tavleundervisning. - Grammatikk – Verb i presens, preteritum og perfektum. Preposisjoner. Adjektiv. Adverb. Vurdering: - Oppgaver. Fullstendige svar(godkjent/ikke godkjent). - Evnen til å samarbeide (muntlig tilbakemelding). - Læringstest (vurderes med poeng og karakter).

- Drama. - Internett

- Muntlig framføring (vurdering , uttale-flyt-innhold) - Manus vurderes (godkjent/ikke godkjent). - Muntlig innsats(vurderes med karakter).

Oppgave

Beskrivelse

Kryss

Mündlich Grammatik

Wir repetieren Verb, Artikel und Kasus.

Präposition

Wir repetieren die Präposition.

Aufgaben: Präposition

an, auf, hinter, in neben, über, unter, vor, zwischen

Präteritum

Lær preteritum av svake(regelrette) og sterke(Uregelrette) verb

Aufgaben: Präteritum

Gjør ferdig arbeidsoppgavene.

Lesen und Schreiben

Wann geht der Zug nach Hamburg? …? S. 32-33. Lern die neue Wörter und schreib drei Fragen und Antworten zum Text!

Aufgaben

Worum geht’s Seite 33

Lesen und Schreiben

Der ostdeutsche Autotraum: Der Trabi! S. 34-36. Lern die neue Wörter und schreib fünf Fragen und Antworten zum Text.

Aufgaben

Worum geht’s Seite 36

Lesen

Das Flugzeug mit dem Kranich Seite 37. Wir lesen zusammen.

Aufgaben

Worum geht’s Seite 37

Schreiben und zeichnen

Vi lager en tegneserie om en tur med tog, bus, bil eller fly.

Gruppearbeid

Lag en liten dialog/dramatisering som dere skal fremføre i klassen. Tema: På tur med tog, bus, bil eller fly.

It’s Learning Aufgabe

Teksten til: På tur med tog, bus, bil eller fly, leveres på It’s learning.

Internettoppgaver

http:// losgehts.samlaget.no

Selbstauswertung

Was hast du gelernt? Hva har du lært i denne perioden? Hvilke regler har du lært? Hva kan du godt? Hva kan du øve mer på? Hvilke oppgaver har du lært mest av?

Eksta oppgave

Beskrivelse

Kryss

Kreuzworträtsel

Lag et kryssord med de glosene du har lært.

Grüβe von Kolbein 

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF