les 3 - Kenmerk 2 - Ontstaan van de landbouw

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download les 3 - Kenmerk 2 - Ontstaan van de landbouw...

Description

De tijd van Tijd van jagers en boeren – 9.000.000 – 3000 VC

Kenmerk 2 Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen Les 1: Ontstaan van de landbouw(-samenleving)

H1:§ 2: p 13-15

Middelen van bestaan veranderen • Adaptatie is het sleutelwoord • Van j/v gaat men geleidelijk over op een andere wijze van bestaan* – De landbouw • Wat verstaan we hier onder? • Domesticatie van plant én dier! • Hoe/waarom of waardoor, wanneer en waar?

*Overigens wil de verschuiving van j/v naar landbouw niet zeggen dat j/v verdwijnt, maar het is niet meer het voornaamste middel van bestaan

Overgang van j/v op landbouw •

Hoe/waarom of waardoor? –

Noodzaak • •Toeval •Verandering klimaat (bv. Egypte) Competitie tussen groepen

Graanteelt in Klein-Azië

Bewuste keuze •

Afkijken voordeel bij andere groepen

Overgang van j/v op landbouw • wanneer en waar? – Oudste zekere sporen van akkerbouw zijn gevonden in Palestina en Syrië en stammen uit het 9e millennium VC (dus ca 11.000 jaar geleden) – Oudste zekere sporen van domestica van dieren zijn gevonden in Iran. Het schaap en geit werden daar ca. 7500 VC al gehouden. Domestica van de wolf vond ca. 10.000 VC plaats

Sedentaire samenlevingen • Landbouw vraagt om (semi-) permanente vestiging van groepen – Sedentaire samenlevingen ontstaan hierdoor – Echter, er is nog een route naar sedentair worden van groepen • Vissers langs de kust en/of aan visrijke rivieren

• De overgang van jagers-verzamelaarssamenleving naar landbouwsamenleving wordt de Neolithische Revolutie genoemd. Het zich permanent vestigen de Sedentaire Revolutie!

Rivierdalculturen harappa

Soemerië

Sedentaire samenlevingen • Een akkerbouwer moet bij zijn land blijven • Het samenleven verandert door de nieuwe wijze van bestaan • Het egalitaire van de j/v groep verdwijnt door de verschillende nieuwe werkzaamheden

Belangrijkste akkerbouwgereedschappen

“uitvinding” Hak, ploeg en sikkel

uitvinding aardewerk

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF