likheter och skillnader mellan insekter och

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Zoologi, Entomologi
Share Embed Donate


Short Description

Download likheter och skillnader mellan insekter och...

Description

Insekter Fjärilar är en grupp ur ordningen insekter. Insekterna är den största djurgruppen på jorden. Insekter finns överallt i världen även på Antarktis. En del är växtätare, andra är rovdjur. Man känner lättast igen en insekt på att den har sex ben. Insektens kropp är tredelad med huvud, mellankropp och bakkropp. De flesta insekter har vingar. Insekter har ett utvändigt skelett.

Spindeldjur Spindlar är djur som ingår i gruppen spindeldjur. Spindeln är ett rovdjur och dess viktigaste föda är olika insekter. Kännetecknande för spindlar är att deras kropp kan delas in i två delar, framkropp och bakkropp. De har åtta ben ordnade i fyra benpar. Spindlar är ryggradslösa utan vingar och de har inga tuggande mundelar. Spindlar har istället ett par käkar som används för att hugga byten. Några av världens spindlar saknar giftkörtlar men alla andra spindlar kan injicera gift för att skydda sig själva mot angrepp eller för att döda och bryta ner sina byten. Det är dock endast omkring 200 arter som har ett gift som är starkt nog för att orsaka hälsoproblem för människor

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF