Läs mer - AnalysPortalen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Läs mer - AnalysPortalen...

Description

Labmedicin Klinisk mikrobiologi

HPV APTIMA GENPROBE

INDIKATION/ MEDICINSK BAKGRUND De flesta anogenitala cancrar, främst cervixcancer, men även vissa munhåletumörer, främst tonsillcancer, orsakas av HPV-infektioner. HPV-typer associerade med tumöruppkomst kallas HPV hög-risk typer.

METOD/ ANALYSPRINCIP Efter nukleinsyraextraktion av provmaterialet, cellskrap i ThinPrep- eller SurePath-medium, utförs amplifiering av HPV mRNA för detektion av 14 HPV hög-risk typer samtidigt. Kemiluminescens-märkta prober används för detektion av både mål-mRNA och intern kontroll, som införts före nukleinsyraextraktion, för att undvika falskt negativa resultat. Analysen detekterar E6/E7 mRNA från 14 hög-risk HPV typer samtidigt: Association med allvarlig cellatypi eller cancer Hög-risk

HPV genotyp

Potentiell hög-risk

26, 66, 67

Låg-risk

70

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 82

SVAR/TOLKNING Hög risk HPV mRNA: ++ PÅVISAT ++ Hög risk HPV mRNA: EJ PÅVISAT

Dokumentförvaltare: Ola Forskund

2014-12-12

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF