Magnetism - Lemshaga

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Electricity And Magnetism, Magnetism
Share Embed Donate


Short Description

Download Magnetism - Lemshaga...

Description

Magnetism

Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share

Vilka ämnen är magnetiska? Vi gör även en laboration där vi testar vilka ämnen som är magnetiska och drar en slutsats utifrån detta. Vi testar bl a järnspik, gem, piprensare, aluminiumfolie, tenn, absorbent, stålull, isolerad sladd. Slutsats: En del metaller är magnetiska. Material, t.ex svartmalm (naturlig magnet), järn (Fe), Kobolt (Co) och Nickel (Ni) är magnetiska. Det har med elektronstrukturen att göra.

Upptäck magneter och dess egenskaper 1. Håll två stavmagneters röda ändar mot varandra. Vad händer? Vad händer om du vänder på en ände? Rita upp i NO-boken! 2. Gör de fyra experimenten med magnetism: Skriv lite korta dokumentationer eller bilder till dina exeperiment. Du behöver inte göra någon labbrapport. Kan man göra en magnet av en vanlig spik? Släpper några material igenom magnetism? Kan magneter förflytta saker? Kan man göra en magnet av en sax? 3. Ta reda på och svara på följande frågor (läs i boken s 202-206) * Hur fungerar en kompass och vad används de till? * Varför säger man att jorden är en magnet? * Vad beror norrsken på?

Magnetism •

En magnet har en nordände (röd N) och en sydände (vit S). Olika poler dras till varandra attraheras och lika poler stöter bort varandra repelleras.Magneter varierar i form, storlek och styrka, men består alltid av två poler i vilka magnetismen är som starkast. Eftersom den magnetiska kraften finns i ett fält runt magneten kan magneter påverka varandra och andra magnetiska föremål utan att ha kontakt, på avstånd och genom andra ämnen. En magnet är omgiven av ett osynligt magnetfält. Mellan polerna bildas fältlinjer som går från nordände till sydände.I en magnet ligger atomerna ordnade i rader och pekar åt samma håll. I saker som inte är magneter ligger atomerna huller om buller och åt olika håll. Detta gör att magneter är känsliga för stötar, värme och andra magneter. Hos järnet är varje liten järnatom en pyttemagnet. Saker av järn går att göra magnetiska med hjälp av en magnet, genom att dra med magneten åt samma håll längs järnföremålet många gånger. Atomerna riktar in sig åt samma håll så exempelvis en spik kan fungera som en magnet.Magneter som behåller sin magnetism under lång tid kallas permanenta magneter. En magnet kan påverka ett annat föremål tillfälligt sk tillfälliga magneter t ex en spik kan bli magnetisk- fenomenet kallas influens.

I jordens inre finns flytande järn, vilket gör jorden magnetisk. Jordens magnetiska sydände ligger vid nordpolen och magnetiska nordänden ligger nära sydpolen. En kompassnål ställer in sig efter jordens magnetfält så att den pekar i nord-sydlig riktning, alltså de motsatta. Kompassen pekar alltid mot norr. 

Norrsken beror på jordens magnetfält. Det beror på de strömmar av elektroner som kastas ut från solen. Elektronerna från solen färdas längs det magnetiska fältet. De kommer in i jordens atmosfär i närheten av polerna och då ser vi ”skenet”.

Elektricitet och magnetism hör ihop • 1820 Hans Christian Orstedt upptäckte att elektricitet och magnetism hänger ihop. Med hjälp av elektricitet kan man skapa magnetism.

• Runt en elektrisk ledare bildas ett magnetfält. Magnetfältet är cirkulärt, Fältlinjerna bildar cirklar runt ledaren. Högerhandsregeln (tumregeln) anger riktiningen på fältlinjerna samt strömmens riktning.

• Elektromagneter - när det går ström genom sladden blir spiken magnetisk och kan dra till sig tex järnspån. Om vi ökar strömmen eller lindar fler varv blir elektromagneten starkare. Fördelen jämfört med vanlig magnet är att den kan stängas av. Nästan alla apparater eller maskiner som har en elmotor använder magnetism, såsom CD-spelare, tvättmaskiner, torktumlare, ringklocka, svävande tåg, elektromagnetisk kran och högtalare m m.

Generatorn • Elektrisk ström kan skapa magnetfält men även det omvända. Magnetfält kan skapa elektrisk ström.

• Det behövs en spole och en stavmagnet. När magneten rör sig upp eller ner i spolen uppkommer en elektrisk ström i kretsen. Detta fenomen kallas induktion och strömmen kallas induktionsström.

• Generatorer bygger på principen induktion, men de har

en annan anordning. De omvandlar rörelsenergi till elektrisk energi. En cykeldynamo är en vanlig generator.

I generatorn omvandlas rörelseenergi till elektrisk energi genom att en ledning rör sig i ett magnetfält. Rörelseenergin kommer från en turbin som snurrar. Det finns många typer av kraftverk. Det som skiljer dem åt är på vilket sätt turbinen sätts i rörelse.

En till film om magnetism

Repetera mera attrahera/repellera magnetfält atomerna i en magnet permanent magnet/influens elektromagnetism + högerhandsregeln induktion - generatorn

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF