Marcus-Wendel.se

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Marcus-Wendel.se...

Description

Marcus Wendel System och webbutvecklare Kompetensområden

Yrkesprofil

Javascript

Ung och driftig utvecklare som studerar system och webbutveckling

AngluarJS

med agila metoder vid Lernia yrkeshögskola i Malmö, med examen

jQuery

maj/juni 2017. För tillfället befinner jag mig på praktik där jag sitter

Node.js ExpressJS

med i ett Scrum team i ett skarpt projekt. Min utbildning inriktar sig

SQL

på fullstack utveckling inom ”MEAN” där node.js tillåter all utveckling

MongoDB

att ske i javascript med diverse bibliotek, både för frontend samt

Agila metoder

backend. Jag har även kunskaper inom SQL, MySQL, samt Amazon's

Projektledning

aurora SQL databas. Har tidigare i andra utbildningar även läst

CSS HTML5

projektledning och är en stor initiativtagare i teamet. Intresset för

Bootstrap

utveckling växer och jag spenderar många kvällar med att utöka mina

Git

kunskaper inom andra programmeringsspråk så som JAVA.

AWS

Skickligheter

Profil

Problemlösning

Utåtriktad person som gärna tar initiativ och driver på, spenderar helst

Kommunikation

min fritid på motorcykeln, och sedan ett år tillbaka är jag även

Multitasking

Övriga meriter SMC Motorcykel instruktör

instruktör för SMC där jag utbildar motorcyklister i grundläggande samt avancerade körkunskaper. När jag inte kör motorcykel sitter jag gärna och arbetar med några av mina Raspberry Pi projekt, några av

Grundläggande samt avancerad

dessa hittar ni på min hemsida.

Personliga uppgifter

Akademiska meriter

Yrkes meriter

Marcus Wendel

Lernia Yrkeshögskola:

Trelleborgs Turistbyrå

Stapelbäddsgatan 10

System och webbutvecklare

Turistinformatör

21175 Malmö

med agila metoder.

Maj 09 – Aug 15

T: 0707471993 E: [email protected]

Malmö Högskola: Stadsutveckling, stadsbyggnad

Skistar AB Hundfjället

och planering.

Receptionist

Född: 1990-05-30

Projektledning.

Nov 13 – Apr 15

A-B Körkort

Referenser Lämnas på begäran!

W: www.marcus-wendel.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF