Martin Hansson - Uppsala universitet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Databases
Share Embed Donate


Short Description

Download Martin Hansson - Uppsala universitet...

Description

Martin Hansson c/o Sundin Tegelbruksvägen 21 126 34 Hägersten

hemtelefon: +46 (0) 8 658 68 74 mobiltfn: +46 (0) 73 77 22 612 e-post:[email protected]

Martin Hansson Anställningar

2004 IT Funktion Stockholm Konsult, Enskilda Securities Programdesign och programmering i integrationsprojekt med middleware för meddelandebaserad arkitektur. Ansvarig för detaljdesign. Hjälp med test för driftssättningar. Miljö: IBM MQ Series, Roma eBP, LDAP, XML. 2002-2004 Uppsala Universitet Uppsala Forskningsassistent Utformning av prototypmjukvara för databasforskning: Amos II. Arbetade självständigt med avancerad frågeöversättning och optimering, samt mediering av distribuerade frågor i peer-to-peernätverk. Miljö: Solaris OS, Windows 2000 kombinerat med mycket verktyg från Unix-världen. C++-builder, JBuilder, emacs, cvs, SQLServer, InterBase, DB2. 2000 Gnistra Java-utvecklare för handdatorer Applikationsutveckling, självständigt arbete, delvis hemifrån. Miljö: J2ME.

Uppsala

1999-2000 Uplands Nations Blad Uppsala Biträdande Nationsredaktör, oavlönat arbete Layoutade tidningen på egen hand och skötte kontakten med tryckeri. Utbildning

2002 Uppsala Databaslaboratorium, UDBL Uppsala Examensarbete: Wrapping External Data by Query Transformations Avancerad frågeöversättning/frågeoptimering mellan SQL-liknande frågespråk. Indexering och klustring av data. Transparent uppdatering och integrering av data. http://user.it.uu.se/~martinh/martin_hansson_exjobb.pdf http://user.it.uu.se/~martinh/martin_hansson_exjobb.ps 2003 (påbörj. 1998) Uppsala Universitet Datavetenskapligt program, magisterexamen 160p (2-4:e året) 2001-2002 Utbytesstudent • Datavetenskap •

Universidad Simón Bolívar

Uppsala

Caracas, Venezuela

Spanska

1997-1998 Utbytesstudent

Skagit Valley College

Mt. Vernon, WA, USATekniskt basår, naturvetenskaplig kompentenens

1996 Uppsala Universitet Psykologi 20p och Tillämpad Psykologi 20p 1995 Utbytesstudent • Spanska Språk

Inriktning, programmeringspråk, verktyg

Universitas Malacitana

Uppsala

Málaga, Spanien

I färdighetsordning:Engelska

Flytande i tal och skrift.Spanska

Flytande i tal, delvis i skrift.Tyska Funktionellt i tal och skrift.

InriktningarObjektorienterad programmering och designDatabaser och -optimeringData- och systemintegration

ProgrammeringsspråkAdaC/C++JavaJavascriptphpLisp

CommonLispML

Moscow, New JerseyObjectLog

Frågeoptimering inom systemet Amos IIProlog SicstusSQL

Ada 95 Java 2, J2ME, JDBC, Applets

SQL-99, AmosQL, mysql

SystemerfarenhetUnix

SolarisWindows

NT, 2000, XPInterBase

Firebird/InterClientDB2MySQL

VerktygcvsEmacs XEmacs, emacsmakeunisonyacc

ML-yacc, Bisonlex

ML-lex, FlexC++ Builder

BorlandSQL Server

MicrosoftPhotoshop

Adobe, Version 6.0Page Maker

Adobe

wincvs, cvs gnumake, Borland makeReferenser

Paint Shop Pro

Jasc

Tore Risch, professor Uppsala Universitettelefon : +46 (0) 18 471 6342mobil: +46 (0) 704 25 05 22epost: [email protected]

Timour Katchaounov, utvecklare MySQLmobil: +359 887 881 341epost: [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF