Mekanisk energi Energi

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Mekanisk energi Energi...

Description

Mekanisk energi Energi Två avsnitt i fysik för år8 Vecka 2-6 Sidorna 207-221 och 253-279 i fysikboken Mål ur kursplanen: Kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas Kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om fysikens tillämpningar i samhället och i tekniska anordningar som förekommer i elevens vardag Kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället Ha kunskaper om lika energiformer och energiomvandlingar samt vid tekniska tillämpningar miljö-, resurs- och säkerhetsaspekter Detta innebär bl a: Vad arbete och effekt är Hur energin omvandlas i naturen Solens betydelse för livet på jorden Vad som menas med energi Några olika energiformer Några olika energiomvandlingar Att energi är oförstörbart Att kunna räkna med energi

Uppgifter/Planering 1. Läs sidorna 207-214. Förklara följande ord/begrepp: Mekanisk energi Arbete Massa Tyngd Motvikt Lutande plan Hävstång Mekanikens gyllene regel Effekt Fritt fall

2. Gör: Minns du? frågorna på sid 221. 3. Arbeta med följande uppgifter/laborationer på sid 215-219 Uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 20. 4. Du gör så många du hinner! Tänk på att skriva laborationsrapport till varje uppgift. (Rubrik, uppgift, hypotes, utförande, resultat och slutsats) 5. Läxprov på avsnittet mekanisk energi (tisdag vecka 4) 6. Genomgång energi. 7. Arbeta med häftet energi. Skriv i ditt skrivhäfte. OBS! Skriv utförligt i ditt skrivhäfte! 8. Läxprov energi (vecka 7)

Bedömning Hur väl du är insatt i begreppet energi och kan redovisa för det i olika situationer. Detta visar du när du arbetar med avsnittet under lektionerna, i det du skriver och under provet. Lycka till med ditt arbete!/Elin

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF