Miljöteknikmingel 2015 - Uni

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Miljöteknikmingel 2015 - Uni...

Description

Mot grönare försörjningskedjor: Med samarbete kommer man längre! Uni Martinsen Logistik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Miljöteknikminglet 2015

Miljön och logistiken Logistik handlar om att planera hur produkter kommer från råvaruleverantör till kund på ett kostnadseffektivt sätt och till en hög service.

Lager

Butik

Varför grönare logistik? Transportsektorn står för 20% av EUs utsläpp av växthusgaser (EEA, 2014) Enda sektorn som inte minskade utsläpp av växthusgaser 1990-2013 (EEA, 2014)

Logistikftgs erbjudande Val av samarbetspartners

Ecodriving

Miljöledningssystem

Utformning av logsitikupplägg

Transportplanering

Kombination av transportslag

Energidata

Emissionsdata

Miljöklassade fordon

Drivmedel

Erbjudande och efterfrågan 4.5

Medelvärden 4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

Varuägarnas efterfrågan Källa: Martinsen och Björklund (2012)

Miljöåtgärder Exempel på miljöåtgärder: LOGISTIK-

• • • •

VARUÄGARE

FÖRETAG

• • • •

Bränslen Fordonsteknik Transportslag och intermodala transporter Beteendemässiga aspekter (t.ex. ecodriving) Transportplanering Design av logistiksystem Miljöledningssystem (ISO 14001, EMAS) Emissionsdata

2

LSP

Category 1: Offerings or requirements on the logistics market

1

3

Category 2: Precondition for contract

1

SHIPPER

Category 3: Part of on-going relationship Källa: Martinsen och Huge-Brodin (2014)

1

2

3

2

LSP

1

Category 1: Offerings or requirements on the logistics market

1

3

Category 2: Precondition for contract

SHIPPER

Category 3: Part of on-going relationship

Källa: Martinsen och Huge-Brodin (2014)

Makt och miljö i relationen?

I en relation mellan logistikföretag och varuägare där varuägaren har maktövertaget så är det varuägarens miljöambitioner som avgör vilka miljöåtgärder som inkluderas i relationen.

Vad innebär maktbalansen? Miljöambitionen i relationer mellan logistikföretag och varuägare Varuägaren kan ställa krav. Byte av logistikftg?

HÖG

2

GOING GREEN

GOING

MANIPULATE

GREY

TO BE GREEN

FORCE TO BE GREEN

3

Stor potential! Krav samt samarbete.

Varuägaren

LÅG

Lagstiftning krävs?

1

4

LÅG

HÖG Logistikföretaget

Logistikföretaget maktlöst? Poängtera ekonomiska fördelar!

Tack! Kontakt: [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF