Mindfulness på arbetsplatsen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Mindfulness på arbetsplatsen...

Description

Mindfulness på arbetsplatsen Mindfulnessträning ger en mängd positiva effekter som exempelvis minskad stress, bättre fysiskt och mentalt välbefinnande, större glädje och tillfredsställelse, ökad förmåga att hantera tidspress etc. Listan kan göras lång. Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten, produktiviteten och arbetsglädjen ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade och mer närvarande med större fokus i nuet. Stöd av forskning och exempel från verksamheter Det kommer ca 400 nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning bland annat att hjärnan utvecklas. Flera internationella företag implementerar Mindfulness som förhållningssätt för ledare och medarbetare, exempelvis Pacific Investment Management, Apple Computer, Yahoo, Google, McKinsey, Deutsche Bank, Hughes Aircraft, Procter & Gamble, AstraZeneca Pharmaceuticals och Starbucks. Mindfulnessträning ger resultat på många områden men vi föreslår att fokusera på tre områden:

• Minskad stress och återhämtning • Ökad koncentrationsförmåga och fokus • Effektivare kommunikation

Exempel på hur det kan gå till 1. Förstudie Vi genomför en mindre förstudie där vi inhämtar information om nuvarande verksamhet, förbättringsområden och tillsammans med er bestämmer mål med Mindfulnessträningen. 2. Inspirationsföreläsning En föreläsning som ger kunskap om vad Mindfulness är och går igenom hur projektet ser ut samt skapar motivation för den egna träningen. 3. Genomförande Deltagarna i arbetsgrupperna tränar i det internetbaserade träningsprogrammet Mindfulness Grundkurs 2 st övningar á 10 min per dag. Kursen pågår i 12-16 veckor. Arbetsgruppen träffar sin handledare vid 6 tillfällen i 90 min för teori och övningar. Handledaren följer gruppen under hela perioden och coachar via telefon, internet och mail.. 4. Efter genomförd träning Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för framtagande av arbetssätt och ramverk för företagets och arbetsgruppernas fortsatta utveckling.

Priser enligt offert För mer information kontakta:

Andreas Nordlund Cognitus Psykoterapi och Utveckling +46(0)733-440112 E-mail: [email protected] Hemsida: www.cognitus.se Andreas Nordlund, diplomerad instruktör i Mindfulness, KBT-terapeut och organisationskonsult. Andreas ingår i Nätverket av mindfulness instruktörer hos Mindfulnesscenter AB och är utbildad av Dr Ola Schenström. Mindfulnesscenter AB - Från forskning till praktisk användning för ökad livskvalitet

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF