Ämne

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Kemi, Physical Chemistry
Share Embed Donate


Short Description

Download Ämne...

Description

Ämne Engelska Historia Idrott och hälsa Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska 1,2 Naturkunskap Hälsopedagogik Medicin Etik och människans livsvillkor Psykiatri Psykologi Specialpedagogik Vård och omsorgsarbete 1,2 Akutsjukvård Vård och omsorg vid demenssjukdom Engelska 6 eller IT inom vård och omsorg Svenska 3 eller Lindrande vård Individuellt val Gymnasiearbete

Antal poäng 100 50 100 100 50 100 200 50 100 150 100 100 50 100 350 200 100 100 100 200 100

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF