MR metodbok 2016 (Uppsala)

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Radiologi
Share Embed Donate


Short Description

Download MR metodbok 2016 (Uppsala)...

Description

Metodbok MRT UAS

PM CNS

PM kontrastmedel

PM MSK

MR säkerhet Riktlinjer

PM BUK

www.MRIsafety.com

PM HJÄRTA

PM Allmänna

PM KÄRL (ej hjärta)

Bildoptimerings -blankett

PM rygg

Elna-Marie Larsson 101014

CT och MR vid epilepsi MR/CT protokol

Kontrast

MR hjärna neonatal

Nej

CT eller MR screening (ung pat )

Nej

Epilepsiutredning (remiss från neurolog)

MR hjärna rutin + Gd (inom 3 mån enl. vårdprogram)

Ja

Epilepsi med terapiresistens (utredning inför eventuell epilepsikirurgi)

MR hjärna epilepsi, 3T

Nej*

Barn med epilepsi som undersöks med MR i narkos

MR hjärna epilepsi, 1,5T tills det finns narkosmöjligheter på 3T

Ja om ingen tidigare MR med kontrast finns eller vid tumör-fynd.

Barn < 3 mån Alla >3 mån Ett enstaka krampanfall

* Kontrast injiceras om man finner tumormisstänkt lesion vid scanningen

Protokoll Sekvensbenämning: Gd Viktning (T1, T2, PD etc) 3D eller 4D ( i förekommande fall) Sekvens (se, tse, gre, STIR, FLAIR, DWI, TOF) Plan ( tra, cor, sag) Extra teknik (fs) Snittjocklek om avviker från standard Ex. T2 tse tra fs 3mm 120420

Protokoll hjärna

Rutin om inget annat anges: • Samma vinkling, FOV, snittjocklek på scanning i samma pla • Tra vinklas HYFA (hypofysens nederkant till spetsen = fastigium på 4:e ventr) • Cor vinklas efter bakkanten på hjärnstammen • Alla plan körs genom hela hjärnan • Sekvenserna körs alltid i den ordning de står angivna i protokollet

090914

Standard snittjocklek/interslice gap Hjärna tra: 5 mm/1 mm • Hjärna sag och cor: 4 mm/0,8 mm • Hjärna T1 3D gre : 1x1x1mm (rekonstruera med överlappning 0,5/0,5/0,5, dock inte på fMRI pga för många snitt för analys) • Halsrygg: sag 3 mm/0,3 mm, tra 3 mm/0,3 mm • Bröstrygg: sag 4 mm/0,4 mm, tra 3 mm/0,3 mm • Ländrygg: sag 4 mm/0,4 mm, tra 4 mm/0,4 mm Alla avvikelser från detta anges i protokollen 100902

Remissgenomgång läkare • Skriv protokollnamn från lista + ev. tilläggssekvenser. Kontrastmedel anges som Gd (alltid när ska vara kontrastmedel = ordination). Vid MRA: ange GdMRA el 3DTOF el PC-MRA o ange scanområde.

• Skriv datum och signatur

Ex. Hjärna rutin+Gd+perf / 090914 EM

100902

Rekonstruktion av Bold sekvenser i ”Apelsinen”

Markera Boldsekvensen – Volume View (bilderna läses in)

Render Mode ( i verktyglisten, första symbolen från vänster – Välj Min IP ( bilden blir svart)

Välj Thickness ( i verktygslisten, 7:e från vänster) 10%

Ställ in lämplig fönsternivå på transversella bilden.

Välj – generera symbolen

Tra – parallell – snittjocklek 6mm – gap 0 – antal snitt (samma som det är T1W, T2W tra sekvenser)

HYFA vinkling 4:e ventrikelns bakre vinkel och undre kanten av sellasbotten

Rött: vinkling för respektive riktning Vitt: detområde som ska täckas.

Ponsvinkel (pat från audiolog/hörselmottagningen eller storlekskontroll av icke opererat känt schwannom) Frågeställning Förberedelser: Tid: Lab: 31, 10, 3T

• • • •

Skapad:20120824, v1 Kod:

MR säkerhet

T2 tse tra hela hjärnan DWI tra hela hjärnan (ej på kontroll-us) T2 tse cor 3mm (snabb, för positionering av 3D sekvens) T2 3Dgre/tse (CISS eller DRIVE) tra 0,7 mm pori

Om ssk ser nyupptäckt misstänkt schwannom vid scanning – kalla på radiolog för ordination av Gd

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Planering acusticus cor och tra

Coronär planering Vitt = Täckningsområde

Åter protokoll

Acusticus på coronär bild Vinkla enligt vita prickade linjen. Parallellt med acust. bilat.

Ponsvinkel + Gd

Skapad:20140114, v1 Reviderad: 20140213

Frågeställning Förberedelser: PVK Tid: Lab: 31, 10, 3T

• • • • • •Kod:

Kontrastmedelsinjektion GdT2 tse tra hela hjärnan GdDWI tra hela hjärnan Gd T2 tse cor 3mm (snabb, för positionering av 3D sekvens) GdT1 se tra 2 mm pori GdT1 se fs cor 2 mm pori GdT2 3Dgre/tse (CISS eller DRIVE) tra 0,7 mm pori

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

Extra vid cholesteatommisstanke: Får då endast bokas på lab 31 DWI Ssh tse cor 2 mm

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Planering acusticus neurinom -/+ Gd

Åter protokoll

Aneurysm post coiling Helst 3T (om clips också kör vid

Skapad:20131011, v1

1,5T)

Frågeställning Förberedelser: Tid: Lab: 3T (31,10)

• • • •

Kod:

MR säkerhet

T2 tse sag T2 tse tra 3DTOF tra, över behandlat aneurysm. 0,5x0,7x1,0 mm DWI tra

MR-ssk gör MIP rotation cran-caud och dx-sin, 10 grader, hela varvet runt

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Aneurysm screening

Skapad:20131217, v1

Frågeställning Förberedelser: Tid: Lab: 31, 10, 3T

• • • •

Kod:

MR säkerhet

T2 tse sag 3DTOF tra från C1 tom 1 cm ovan corpus callosum, 0,4x0,7x1,0 mm DWI tra T2 tse tra MR-ssk gör MIP rotation cran-caud och dx-sin, 10 grader, hela varvet runt

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Hjärna ung patient extracerebralt hematom kontroll

Skapad:20141021

(i stället för CT) Frågeställning: Tid: Lab: 31, 10, 3T

Kod:

MR säkerhet

• T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag (barn som ligger stilla) eller • T2 FLAIR SPIR/fatsat tra 3 eller 4 mm beroende på ålder (snabbare)

Bildrecon

Bilder

FASS

Åter startsida

TIPS

Hjärna Vaskulit Frågeställning Vaskulit Förberedelser: Pvk Tid: Lab: 3T

Skapad:20150526 Reviderad 20151210 MR säkerhet

Kod:

Om jourtid gå över till MR3T och kör där

Gadovist 0,1 ml/kg

• • • • • •

T2 3DFLAIR SPIR/fs sag * 3D TOF tra T1W BB Centrera över circulus Willisi DWI tra GD T1W BB Samma område som ovan GD T1 3D TFE tra * FLAIR: MPR: tra och cor 2,5mm. 0 gap.

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Ansikte/hals

Skapad:20131217, v1

Frågeställning Förberedelser : PVK Tid: Lab: 31, 10, 3T

Kod:

MR säkerhet

Radiolog anger övre och nedre gräns för FOV. Även den anteriora och posteriora avgränsningen ska anges

Gadovist 0,1ml/kg

• STIR cor 3 mm hr, visas för att bestämma område för tra snitt • T2 tse tra 3 mm hr • T1 tse tra 3 mm hr • T1 tse cor 3 mm hr • DWI tra 5 mm •Kontrastmedelsinjektion • GdT1 3DVIBE/THRIVE fs cor hr • GdT1 tse tra 3 mm hr

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Transversella bilder ska tas parallellt med hårda gomen. Radiolog ska ange övre och nedre gräns.

Den coronära bilden ska tas vinkelrätt mot den transversella. Vit streckad linje på den sagitella bilden.

Åter protokoll

Pre-OP 3T MR inför DBS-implantation Frågeställning Förberedelse: Tid: 60 min Lab: 3T

Skapad:20150220, v1 Reviderad 20160425 Kod:

MR säkerhet

Lokalisation Gadovist • T1-3D TFE tra 0,1 ml/kg • T2-3D Brainview tse tra • DTI 32 riktningar • GD T1-3D TFE tra Vävnadsdefinition Beroende på target körs dessa före GD injektion och i 2 eller 3 olika plan • T2 STIR tra (ANT) • PD tse tra (GPI) • T1-IR tra (ZI/STN)

Bilder

Föregående

Åter startsida

Stereotaktisk MR inför DBS implantation Frågeställning Förberedelse: Stereotaktisk undersökning i ram. MR-Fysiker förbereder indikatorboxen inför undersökningen. Endast Tx/Rx-spole. Tid: 1 h 20 min Lab: 31 MAPP: TX/RX spole/stereotaxi (aktuell)/Stereotaxi inför DBS implantation

Skapad:20150220, v1 Reviderad 20160425

MR säkerhet: Patienten kan ha befintligt DBSsystem, SAR och B1+RMS restriktion gäller enligt riktlinje DBS implantat.

Mätning (mätning i bild enligt protokoll, görs av MR-Fysiker) • T1 tse mätning tra (ej till PACS) • T1 tse mätning sag (ej till PACS) Lokalisation (Täck alla indikatorer, ingen vinkling) • 3D T1 mprange tra 1,3 mm Vävnadsdefinition (placering enligt neurokirurg) Beroende på target • T2 STIR cor (ANT) • 3D T1 mprange 1*1*2 tra (GPI)

• T2 tse tra (ZI/STN) Bilder

Föregående

Åter startsida

Post-OP MR efter DBS-implantation

Skapad:20141001, v1 Reviderad: 20160425

Förberedelse: Kliniker kontrollerar och programmerar om DBS-systemet inför MR. Tid: 30 min Lab: 31

OBS! Patienten har DBS-implantat Kontrollera B1+RMS/SAR MAPP: TX/RX spole/stereotaxi (aktuell)/post op DBS MAPP:Hjärna 20 kanalspole/post op DBS MR villkorlig helkropp/rutin

MR säkerhet

Enligt riktlinje gällande patient med DBSimplantat

Lokalisation • 3D T1 mprage tra Vävnadsdefinition (placering enligt neurokirurg, ingen vinkling) Beroende på target • T2 STIR tra 1,8mm (ANT) (B1+RMS/SAR restriktiv) • 3D T1 1*1*2 tra (GPI) (B1+RMS/SAR restriktiv) • T2 tse tra 2mm (ZI/STN) (B1+RMS/SAR restriktiv) Bilder

Föregående

Åter startsida

Dissektion (carotis och vertebralis) Frågeställning Förberedelser : Tid: Lab: 31, 10, 3T

Skapad:20131217, v1 Kod:

MR säkerhet

Hjärna: • T2 tse sag • DWI tra • T2 FLAIR SPIR/fatsat tra Hals: • 3DTOF tra 3mm från övre arcus aortae t.o.m. cerebri media • PDT2 tse tra 5mm från arcus aortae till sellabotten • T1 tse tra fs 5mm från disknivå C3/4 till sellabotten Vid svår diagnostik (spec vertebralisdissektion) behövs ev. komplettering med arteriell CT-angiografi.

OBS! Inga rekonstruktioner ska göras. TOF:arna ska läggas vinkelrätt mot kärlen.

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Hjärna DTI pre op Frågeställning Förberedelser :Ev.* PVK Tid: 30 min Lab: 3T,31

Skapad:20150413 reviderad 20161003 Kod:

MR säkerhet

*Ev Gadovist Dos: 0,1ml/kg

• T1 3D gre sag • DTI tra 30-32 riktningar • T2 3D tse sag Rekonstruera DWI, ADC, FAmap och FAcolour map från DTI sekvensen

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

HYFA vinkling 4:e ventrikelns bakre vinkel och undre kanten av sellasbotten

Rött: vinkling för respektive riktning Vitt: detområde som ska täckas. Åter protokoll

Hjärna epilepsi

(endast remiss från neurolog eller barnläkare, epilepsi med terapiresistens under utredning inför eventuell epilepsikirurgi, dessutom alla barn i narkos med ep. Se PM.)

Skapad:20141021, v1 Reviderad: 20161010 MR säkerhet

Kod:

Frågeställning Förberedelser :Ev.* PVK Tid: Lab: 3T, 31

*Ev Gadovist Dos: 0,1ml/kg

Vinkla längs med och vinkelrätt mot hippocampus.

• • • • • • • •

T2 tse sag för att ställa in EP vinkel T1 3Dgre (TFE/MPRAGE) tra T1 3Dgre (TFE/MPRAGE) cor T2 tse tra 3,5mm T2 tse cor 2,5mm T2 2D FLAIR SPIR/fatsat cor 2,5mm T2 2D FLAIR SPIR/fatsat tra 3,5mm SWI/SWIp (3T gör minIP 5 mm) tra (Siemens/Philips)

Extra:

•*GdT1 3Dgre sag (om tumor ses)

PM ep

undersökningar

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Transversell vinkling Parallellt med temporalloben. OBS! kolla båda sidor så att mittlinjen hamnar mitt i fåran båda sidor. Om ej så måste du vinkla i den coronära bilden så att du kommer rätt.

Coronär vinkling är vinkelrätt mot temporalloben. Vita streckade linjer visar området som ska vara med i bild.

Åter protokoll

Hjärna psyk

Skapad:20150525 Reviderad 20160114

Frågeställning: Förberedelser : Tid: 20 min Lab: 31, 10, 3T

• • • •

Kod:

MR säkerhet

T1W tse sag (2D sekvens, 3-4mm, för att se översiktligt hjärnstam, hypofys och andra medellinjestrukturer) T2W FLAIR SPIR Cor T2W tse tra DWI tra

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Hjärna rutin + GD Frågeställning Förberedelser : PVK Tid: Lab: 31, 10, 3T

Skapad:20130815, v1 Reviderad 20161129 Kod:

MR säkerhet

Gadovist 0,1ml/kg

T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag * T1 3Dgre sag hr VENBOLD, SWIp (gör minIP 5mm)/SWI tra (Philips, Philips 3T/Siemens) Kontrastmedelsinjektion GdDWI tra GdT2 tse tra Om nyupptäckt intrakraniell tumör GdT2 3D tse sag istället. GdT1 3Dgre eller GdT1 3D tse sag hr (gör rekonstruktioner enbart efter Gd cor och tra 4mm, 0 i gap, används även för neuronavigation, inkludera därför alltid näsa etc) * FLAIR: MPR tra och cor 2,5mm. 0 gap. • • • • • • •

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

HYFA vinkling 4:e ventrikelns bakre vinkel och undre kanten av sellasbotten

Rött: vinkling för respektive riktning Vitt: detområde som ska täckas. Åter protokoll

Hjärna rutin + Gd + perfusion

(används till primära intraaxiala tumörer, nyupptäckta och kontroll-us) Frågeställning Förberedelser : Rosa/grön PVK, injektor Tid: Lab: 3T, 31, 10

Skapad:20131011, v1 Reviderad 20121210 Kod:

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg Flöde: 4ml/s (3T) Flöde: 5ml/s (1,5T)

• T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag* • T1 3Dgre sag • VENBOLD, SWIp (gör minIP 5 mm) /SWI tra (Philips, Philips 3T/Siemens) •Kontrastmedelsinjektion med perfusion, OBS! Rätt flödeshastighet. • Perfusion DSC tra ** • GdT2 tse tra • GdDWI tra • GdT1 3Dgre sag (gör rekonstruktioner cor och tra 4mm, 0 i gap, används även för neuronavigation, inkludera därför alltid näsa etc) *T2 3DFLAIR: MPR tra och cor, 2,5 mm tjocklek, om pat har epilepsi – använd ep-vinkling för cor MPR **Perfusions bilder skickas till Nice1 och TS, inte till kliniskt PACS.

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

HYFA vinkling 4:e ventrikelns bakre vinkel och undre kanten av sellasbotten

Rött: vinkling för respektive riktning Vitt: detområde som ska täckas. Åter protokoll

Hjärna screening/Stroke

Skapad:20130815, Reviderad 20151210

Frågeställning: T.ex. vid liten misstanke om patologi, eller för att detektera Kod: akut/subakut stroke om CT är normal eller i stället för CT hos ung patient. Dessutom när frågeställningen endast är ischemi eller infarkt (efter normal CT hjärna). Förberedelser : Tid: Lab: 31, 10, 3T

• •

MR säkerhet

DWI tra T2 tse tra

Tillägg ordinerat av radiolog: • VENBOLD, SWIp (gör minIP 5mm)/SWI tra (Philips, Philips 3T/Siemens)

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

HYFA vinkling 4:e ventrikelns bakre vinkel och undre kanten av sellasbotten

Rött: vinkling för respektive riktning Vitt: detområde som ska täckas. Åter protokoll

Hjärna AVM

Skapad:20131217, v1 Reviderad 20151210

(vidare utredning eller kontroll av känd AVM, 3T) Frågeställning Förberedelser : PVK injektor Tid: Lab: 3T

• • • • •

Kod:

T2 tse sag T2 3DFLAIR SPIR/fatsat tra T2 tse tra DWI tra 3DTOF tra, 0,4x0,7x1 mm, genom AVM

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg Flöde: 2ml/s Fördröjning scan: 5s

Kontrastmedel (injiceras under dynamisk MRA scanning med 5 s fördröjning av scan.)

• • •

Dynamisk MRA 4DTRAK GdT1 3D gre sag SWIp (gör minIP 5mm) tra (Philips 3T)

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

HYFA vinkling 4:e ventrikelns bakre vinkel och undre kanten av sellasbotten

Rött: vinkling för respektive riktning Vitt: detområde som ska täckas. Åter protokoll

Hjärna demens

Skapad:20120824 Reviderad 20160803

Frågeställning Förberedelser : Tid: Lab: 3T, 31

Kod:

MR säkerhet

• T2 tse sag utan flow comp (5 mm hela hjärnan) • DWI tra • T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag/tra • T1 3Dgre sag • SWIp*/SWI tra (3T/Siemens) • ASL Singel Phase tra • pCASL perfusion tra (3T) *Gör MinMIP tra 5mm

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

HYFA vinkling 4:e ventrikelns bakre vinkel och undre kanten av sellasbotten

Rött: vinkling för respektive riktning Vitt: detområde som ska täckas. Åter protokoll

Hjärna fMRI

Skapad:20131217, v1 Reviderad 20151210

Frågeställning Förberedelser :Ev.* PVK , Patienten ska inte ta något lugnande före us. Tid: 30 min + 10 min för varje paradigm Lab: 3T

Kod:

MR säkerhet

*Ev Gadovist Dos: 0,1ml/kg

Alltid 3T Instruera patienten om paradigmen före us Fixera huvudet • T1 3Dgre sag • fMRI sekvenser enligt ordination (under ”stjärngubben” color overlay av real time sekvenser, sänd till PACS) • DTI tra • T2 3Dtse sag •

Om GD T1 3Dgre sag (kör då T2 3D efter injektionen före T13D)

Rekonstruera DWI, ADC, FAmap och FAcolour map från DTI sekvensen Extra • T2 3DFLAIR sag SPIR/fat sat* *FLAIR: MPR: tra och cor 2,5mm. 0 gap.

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Hjärna fMRI Paradigmen Frågeställning Förberedelser :Patienten ska inte ta något lugnande före us. Tid: 30 min + 10 min för varje paradigm Lab: 3T

Skapad:20160518 Kod:

MR säkerhet

Paradigmdatorn

Instruera patienten om paradigmen före us

Auditory: Tones General: Face 1,2,3, Left/Right, Start/Stop Language: Word Generation, Word Generation Verb Motor: Finger movement, Toe movement, Tongue movement Visual: Checkboard

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Hjärna meningeomkontroll Frågeställning Förberedelser : PVK Tid: Lab: 31, 10, 3T

Skapad:20120824 Reviderad 20160803 Kod:

MR säkerhet

Kontrastmedelsinjektion • GdDWI tra • GdT1 3Dgre sag, gör MPR i 2 plan (4 mm tra, 4 mm cor) • Gd 3DFLAIR SPIR tra

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Hjärna MoyaMoya med Diamoxtest

Skapad:20151229

ASMR010_xxx Protokoll under projekt/skalle Förberedelser : Rosa PVK, injektor, Neurokirurg ska vara närvarande vid undersökningen samordna tiden med Anders Lewén Tid: 80 min Lab: 3T Hyfavinkel gäller tra sekvenser

Kod:

MR säkerhet

Gadovist • T2 3DFLAIR SPIR sag* Dos: 0,1ml/kg • Fast inflow angio Flöde: 4ml/s (3T) • ASL Multi Phase tra (pre) • pCASTL 3D GraSE tra, post label delay 2500ms • 3D TOF tra (täck storhjärnan) • Diamoxinjektion + Nacl ska göras av närvarande Neurokirurg • DWI tra • 5 min efter avslutad injektion av Diamox+Nacl, pCASTL 3D GraSE tra, post label delay 2500ms • 15 min efter avslutad injektion av Diamox+Nacl, pCASTL 3D GraSE tra, post label delay 2500ms • Ny survey om pat behöver gå på toa (Diamox är urindrinvande) •Kontrastmedelsinjektion med perfusion • Perfusion DSC tra ** • GdT1 3Dgre tra (används även för neuronavigation, inkludera därför alltid näsa etc) *T2 3DFLAIR: MPR tra 2,5 mm tjocklek **Perfusions bilder ochT1 3D skickas till Nice1. Sekvenser med mer än 1000 bilder skickas till TS Avidentifiera (ASMR010_xxx) och skicka alla bilder till forskningsPACS

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Hjärna MoyaMoya (ASMR010_xxx) Protokollet finns under projekt/skalle Förberedelser : Rosa PVK, injektor, Tid: 40 min Lab: 3T Hyfavinkel gäller för alla tra sekvenser

Skapad:20151229 Kod:

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg Flöde: 4ml/s (3T)

• T2 3DFLAIR SPIR sag* • Fast inflow angio • ASL Multi Phase tra (pre) • pCASTL 3D GraSE tra, post label delay 2500ms • 3D TOF tra (täck storhjärnan) • DWI tra •Kontrastmedelsinjektion med perfusion • Perfusion DSC tra ** • GdT1 3Dgre tra (används även för neuronavigation, inkludera därför alltid näsa etc) *T2 3DFLAIR: MPR tra 2,5 mm tjocklek **Perfusions bilder och GDT1 3D skickas till Nice1. Sekvenser med mer än 1000 bilder skickas till TS Avidentifiera (ASMR010_xxx) och skicka alla bilder till forskningsPACS

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Hjärna Neuronavigation Frågeställning: Inför op eller biopsi Förberedelser :PVK Tid: 40 min, inför biopsi 20 min Lab: 3T, 31

Skapad:20150701 Reviderad 20160518 Kod:

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

• T2 3DFLAIR sag SPIR/fat sat • DTI tra 48 riktningar • Kontrastmedelsinjektion • GD T2 3D BrainView/SPACE tra • GD T1 3D TFE tra • Inför biopsi: • Enbart GD T1 3D TFE tra Om ej prioriterande radiolog skrivit något annat Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

HYFA vinkling 4:e ventrikelns bakre vinkel och undre kanten av sellasbotten

Rött: vinkling för respektive riktning Vitt: detområde som ska täckas. Åter protokoll

Hjärna rutin

Skapad:20130815, v1 Reviderad 20151201

Frågeställning Förberedelser : Tid: Lab: 31, 10, 3T

• • • • •

Kod:

MR säkerhet

T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag * DWI tra T1 3Dgre sag hr T2 tse tra VENBOLD, SWIp**/SWI tra (Philips, Philips 3T/Siemens)

Extra: • Misstänkt akut hjärnstamsinfarkt: lägg till DWI cor 3 mm • MRA: 3DTOF tra från foramen magnum tom cerebri media om ej annat anges * FLAIR: MPR tra och cor 2,5mm. 0 gap. **Gör MinMIP tra 5 mm

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

HYFA vinkling 4:e ventrikelns bakre vinkel och undre kanten av sellasbotten

Rött: vinkling för respektive riktning Vitt: detområde som ska täckas. Åter protokoll

Hjärntumör 48h postop (utförs inom 48h efter op, i

Skapad:20130815, v1 Reviderad 20160425

undantagsfall inom 72h, endast på vardagar) Frågeställning Förberedelser : PVK, injektor Tid: Lab: 31, 10, 3T

• • • • • •

Kod:

T1 3Dgre sag hr T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag * Kontrastmedelsinjektion GdDWI tra GdT2 tse tra GdT1 3Dgre sag hr**

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

* FLAIR: MPR tra och cor 2,5mm. 0 gap. ** MPR tra och cor 4mm, 0 i gap Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

HYFA vinkling 4:e ventrikelns bakre vinkel och undre kanten av sellasbotten

Rött: vinkling för respektive riktning Vitt: detområde som ska täckas. Åter protokoll

Hydrocephalus

(NPH; akveduktstenos)

Frågeställning Förberedelser :Ev.* PVK Tid: Lab: 31, 10, 3T

• • • • •

Skapad:20120824 Reviderad 20141106 Kod:

MR säkerhet

*Ev Gadovist Dos: 0,1ml/kg

T2 tse sag utan flow comp, 3 mm, akvedukt DWI tra T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag T1 3Dgre sag (3DMPRAGE eller 3DTFE) T2 3Dgre/tse (CISS/DRIVE) sag, 0,7 mm genom akvedukten

• Flödesmätning vinkelrätt (throughplane) mot akvedukten: endast på patient med misstänkt NPH, endast i Uppsala. Börja med VENC 15, gör analys och om högsta peak velocity är lägre än 10, ändra VENC till strax över högsta peak velocity och kör ny flödesmätning, analysera, spara analys på samtliga körda VENC i PACS. *Ev. Kontrastmedel (i så fall körs T2 efter kontrastmedelsinjektionen före 3Dgre sag) •GDT1 3Dgre sag (3DMPRAGE eller 3DTFE)

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Vinkelrätt mot flödet i akvedukten. Lägg snittet så att du får akvedukten i mitten. Kolla även på den coronära bilden Då kommer din bild ut så att du får akvedukten mitt i bilden.

Bild med akvedukten mitt i bilden! Röd ring.

Åter protokoll

Hypofys+Gd

Skapad:20120824, v1

Frågeställning Förberedelser : PVK Tid: Lab: 31, 10, 3T (endast stora tumörer på 3T)

Kod:

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

• T1 se sag 2mm (3mm om stor tumor) • T1 se cor 2mm (3mm om stor tumor)

Kontrastmedelsinjektion: normal dos =0,1 mmol/kg, scanna omedelbart efter kontrast inj utan delay • GdT1 se cor 2mm (3mm om stor tumor) • GdT1 se sag 2mm (3mm om stor tumor) • GdT2 tse cor 2mm (3mm om stor tumor) Extra: •dynamisk GdT1 tse cor 3mm hypofys (t.ex. vid Cushing och akromegali där mikroadenom är svåra att detektera)

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Cor planering: Vitt streck= parallellt med pons. Rött streck= täckningsområ de

Sag planering: Gul streckad= Mittlinje Röd streckad= täckningsområde OBS om stor tumor lägg på flera snitt Åter protokoll

Kranialnerver

Skapad:20120824, v1

Frågeställning Förberedelser : PVK Tid: Lab: 31, 3T

Kod:

Radiolog anger övre och nedre gräns för FOV, vid trigeminusneuralgi ska hela intrakraniella nervus trigeminus och cavum Meckeli inkluderas och på T2 tse tra ska hela hjärnstammen vara med dvs från övre mesencephalon till foramen magnum.

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

• T2 tse sag (hela hjärnan) • T2 tse tra 3 mm hr hela hjärnstammen • T2 3Dgre/tse (CISS eller DRIVE) tra 0,7mm • T1 tse tra 3mm hr • T1 tse cor 3mm hr • DWI tra 5mm hela hjärnan Kontrastmedelsinjektion • GdT1 3DVIBE/THRIVE tra hr • GdT1 tse cor 3mm hr

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

MS hjärna+ryggmärg +Gd (remiss från neurolog)

Skapad:20130815, v1

Frågeställning Förberedelser : PVK Tid: Lab: 31, 3T

Kod:

1. Ryggmärg: cervikal och thorakal tom conus var för sig • STIR sag Kontrastmedelsinjektion • GdT2 tse sag • GdT1 sag Inga tra snitt! 2. • • • •

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

Hjärna: (om enbart hjärna t.ex Tysabri pat, kör endast efter Gd enligt nedan) GdT2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag* GdDWI tra 4mm GdT2 tse tra 4mm GdT1 3Dgre sag hr**

*FLAIR MPR tra 2,0mm 0,2 mm gap ** MPR tra

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

NF1 Hjärna + rygg

Skapad:20131217, v1

Frågeställning Tid: Lab: 31, 3T

Kod:

Hjärna: • T1 3Dgre sag • T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

Kontrastmedelsinjektion • GdT1 3Dgre sag Rygg: • GdT1 tse sag 2 FOV ( övre C1 – Th3 3mm, nedre Th3 t.o.m. sacrum 4mm) • GdT1 tse tra genom stora tumörer • GdT2 3DSPACE/VISTA cor 2 FOV, inga MPR ( övre C1 – Th3 3mm, nedre Th3 t.o.m. sacrum 4mm)

Bilder

Föregående

Åter startsida

NF2 Tumörkontroll (även på pat med implantat) Hjärna + rygg

Skapad:20131217, v1 Reviderad 20160616 Kod:

Frågeställning Förberedelser : PVK Tid: Lab: 31

MR säkerhet

Om patienten har implantat, linda huvudet hårt och placera pat på undersökningsbritsen utanför labbet, kör in pat så rakt som möjligt längs med öppningen på scannern. Vanlig skall- och rygg- spole får användas. Låt pat ligga kvar på britsen efter avslutad us och dra ut britsen. (Pat ska ej gå ut)

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

Hjärna: • T1 3Dgre sag hr Kontrastmedelsinjektion • GdT2 tse tra • GdT1 3Dgre sag hr Rygg: • GdT1 sag 2 FOV • GdT1 cor 2 FOV

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Orbita

Skapad:20120824, v1 Reviderad 20150114

Frågeställning Förberedelser : PVK Tid: Lab: 31, 10, 3T

Kod:

I första hand 1,5T. • • • •

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

T2 tse sag som översikt för att få rätt vinkel T2 tse tra 3 mm vinklas längs och vinkelrätt mot nervus opticus T1 se tra 3 mm som ovan STIR cor 3 mm

Kontrastmedelsinjektion • GdT1 se tra 3 mm • GdT1 se fs cor 3 mm Cor snitt från bulbens bakre del t.o.m. chiasma om ej patologi i främre orbita

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Transversella bilder vinklas parallellt med synnerven(rött). Täcka (vitt) vid transversell bildtagning.

Coronära bilder Om ej patogi i bulben: täck (gul streckad linje). Vinkelrätt mot chiasman Åter protokoll

Plexus brachialis

Skapad:20130521, v1 Reviderad 20160108

Frågeställning Förberedelser : PVK* Lab: 31, 10, 3T

• • •

Kod:

MR säkerhet

*Gadovist Dos: 0,1ml/kg

STIR cor 3 mm (vinkla efter ett medelvärde C5-TH1, kör från spinalkanalens bakkant och fram till trakeas mitt) T1 tse cor 3 mm (positionering som STIR) T1 sag 3 mm (från lateral kant på kotkropparna och i lateral riktning till lat thoraxväggen, övre kanten på C2. Körs bilateralt, alltså x 2)

Extra: • *GdT1 tse cor + tra 3 mm (tumor, infl) • T2 3Dgre/tse cor (CISS eller DRIVE) (trauma) Se bilder.

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Åter protokoll

Sagitell: Röd streckad. Bilateralt Coronar: Blå streckad. Trauma FOV: Gul streckad. C:a C3 – Th3.

De blå linjerna visar hur man vinklar de coronara snitten, och vilket område som ska täckas.

Sinustrombos

Skapad:20131217, v1 Reviderad 20160607

Frågeställning Förberedelser : PVK, injektor Tid: Lab: 31, 10, 3T

Kod:

Körs aldrig på natten utom på vitalindikation • • •

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg Flöde: 2ml/s

Hjärna rutin utan kontrast Gd3D MRA sag venfas GdT1 3D gre sag hr

Gravid patient: • Utan kontrastmedelsinjektion: VENC test tra 10+20, 3D pc sag, välj bästa VENC. • Alt 2D pc sag + tra, VENC 5+10 eller 2DTOF obl sag.

Bildrecon

Bilder

Föregående

Åter startsida

TIPS

Von Hippel-Lindaus sjukdom Frågeställning Von Hippel-Lindaus sjukdom

Skapad:20131217, v1 Kod:

MR säkerhet

Tid: Lab:

Hjärna: •T1 3Dgre sag hr

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

Kontrastmedelsinjektion • GdT2 tse tra • GdT1 3Dgre sag hr Rygg: • GdT1 sag 2 FOV • GdT1 cor 2 FOV • GdT2 tse sag 2 FOV

Bilder

Föregående

Åter startsida

Hjärna barn tumör (0-1år) Frågeställning Tid: Lab: 31, 3T

• • •

Skapad:20130815, v1 Reviderad 20150312 Kod:

T1 3Dgre sag hr T1 IR tra 3mm T1 IR sag 3mm

MR säkerhet

Dotarem Dos: 0,2ml/kg

Kontrastmedelsinjektion • GdT2 tse tra 3mm • GdT1 3Dgre sag hr • DWI Tra 4mm MPR 1mm snitt tra och cor från T1 3Dgre.

Bildrecon

Bilder

FASS

Åter startsida

TIPS

Skapad:20130815 Reviderad 20161129

Hjärna barn tumör (1-10 år) Frågeställning Tid: Lab: 31, 3T

• • • •

T1 T2 T1 T1

Kod:

3Dgre sag hr 3DFLAIR SPIR/fatsat sag IR tra 4mm IR sag 4mm

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

Kontrastmedelsinjektion • GdT2 tse tra 4mm • GdT1 3Dgre sag hr • DWI Tra 4mm Gör rekonstruktion MPR 1mm snitt tra och cor från T1 3Dgre.

Bildrecon

Bilder

FASS

Åter startsida

TIPS

Skapad:20161003 Reviderad 20161129

Hjärna barn tumör post op 48h Frågeställning Tid: Lab: 31, 3T

• •

Kod:

T1 3Dgre sag hr T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag

MR säkerhet

Gadovist Dos: 0,1ml/kg

Kontrastmedelsinjektion • GdT2 tse 4mm tra • GdT1 3Dgre sag hr • DWI Tra 4mm Gör rekonstruktion MPR 1mm snitt tra och cor från GdT1 3Dgre.

Bildrecon

Bilder

FASS

Åter startsida

TIPS

Hjärna neonatal (
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF