Mätningar med hängvåg och fiskvåg

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Force
Share Embed Donate


Short Description

Download Mätningar med hängvåg och fiskvåg...

Description

Redovisningblad

till Laboration 2, Krafter och Newtons lagar Laborarionsintruktionen omfattar 8 uppgifter. Välj 4 av dessa! 1. Mätningar med hängvåg och fiskvåg Hur hårt drar du i vågen?

Vågen visade:

Kraft:

Laborant 1:

..................

.................

Laborant 2

..................

..................

Hur hårt drar ni i vågen? Kraft av var och en av de två dragande laboranterna:.................... Vågen visade: :....................

Kraft: :....................

Hur hårt drar ni i varandra? Redovisa: Kraft utövade av laborant 1:................... Kraft utövade av laborant 2:................... Kommentarer till bokens påstående om att B drar med en kraft som är, enligt figuren, ca 3 gånger så stor som kraften som A utövar på B: ....................................................................................................... Sätt ut krafter på pojkarna i figurerna nedan! 1.

B vinner.

Förklara varför! .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

1.

B sitter i stol med välsmorda hjul.

Vem vinner? Förklara varför! .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

2. Ömsesidiga dragkrarfter Redovisa grafer: Bifoga grafer av kraft plottad mot tid. Plotta båda krafterna i samma diagram, ”two measurments” Diagram 1. Eftersom krafterna är motriktade varandra så plotta den ena inverterad (inverted), så att det i diagrammet syns att de är motriktade. Ställ in under ”Sensor” i handdatorn :

Force: visible. Force(inverted): not visible. Force2: not visible. Force(inverted)2: visible.

Diagram 2. För att lättare kunna jämföra krafternas storlekar plotta Force och Force 2. Alltså ingen av dem inverterad. Redovisa slutsatser: Hur förhåller sig den ena kraften till den andra? 1. När de var stilla: ....................................................................................... 2. När de rörde sig: ................................................................ ..................... 3. När de accelererade: .................................................................................. Newtons lag om krafterna på resp kropp.:...................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................

3. Vilken kraft är det som drar? Redovisa: Bifoga graf av kraft plottad mot tid. Lärobokens författare, Undvall och Nilheden, påstår att det är jordens dragningskraft på tyngden som drar ut fjädern. Är jordens dragningskraft på tyngden konstant? Är dragkraften som drar ut fjädern konstant?

...................... .....................

Är det jordens dragningskraft på tyngden som drar i ut fjädern? ................... Vilken kropp är det som drar ut fjädern?........................................................ Vad skulle du kalla den kraften som den kroppen utövar på fjädern? .....................................................................................................................

Det verkar gravitationskraft på sensorn. Enligt Newton III finns det då också en lika stor och motriktad kraft? Vilken är denna kraft?:............................................. Rita figur med de två kropparna och de två krafterna

Fjädern drar i sensorn Enligt Newton III finns det då också en lika stor och motriktad kraft? Vilken är denna kraft?:..................................................................... Figur med de två kropparna och de två krafterna:

4. Normalkraft Mätningar av normalkraft med badrumsvåg 1. Normalkraftens storlek Uppmätt vikt: ................... Tyngdkraft: ................... Normalkraften av vågen när du trycks nedåt av medlaborant: ............... Normalkraften av vågen när du lyfts uppåt av medlaborant: ................. När du gungar på våg: maximala normalkraften av vågen på dig ................... minimala normalkraft. ................... Är normalkraften alltid lika stor som tyngkraften på dig?............................... Vilken kraft är reaktionskraft till tyngdkraften på dig? ..................................................................................................................... Vilken kraft är reaktionskraft till vågens kraft på dig.? ..................................................................................................................... 1. Normalkraftens riktning Normalkraften av vågen på dig när du trycker den mot väggen?................ Är normalkraften motriktad tyngdkraften? .... ................. Är normalkraften reaktionskraft till tyngdkraften? ...............

5. Snörkraft, block och talja Rita i figuren in yttre krafter på dunken+blocket Massan för dunk + nedre block ................... Redovisa beräkning av kraft i repet som behövs för att hålla dunk + block upphissade:

Kraft i repet som behövs för att hålla dunk + block upphissade: .................................... Uppmätt kraft:....................................

Förklara eventuella skillnader mellan beräknat och uppmätt värde!

6. Snörkraft Redovisa graf: Bifoga graf av kraft plottad mot tid. Redovisa slutsatser Är snörets kraft på sensorn alltid lika stor som tyngdkraften på tyngden? ..................................................................................................................... Är det tyngdkraften som drar i snörets nedre ände?..................................... Vilken kropp är det som drar i snörets nedre ände?..................................... Enligt Newtons III lag finns det till varje kraft en motriktad kraft. Ange vilken denna kraft är, för snörets nedre ände ................................................................. Ange vilken denna kraft är, för tyngdkraften på tyngden: ................................................................... Kontroll av Newton II Massa: .................

Rita figur nedan. Tyngden vid maxfart med krafter utsatta:

Banans radie: ........... Snörkraft vid maxfart: ........... Maxfart: ................. Beräknat ma=................. (Med riktning!) Beräknad summa av krafter:

 F  ......................... Slutsats: .......................................................................................

7. Normalkraft vid studs Redovisa: Graf över hastigheten och accelerationen. Figur med krafter under studs. Motiverade samband som används för beräkning av normalkraften. Beräknad normalkraft av bollen, i antal mg. Slutsats, tryckte pingisbollen med sin tyngdkraft?

8. Kraft och acceleration Redovisa: Graf kraft/tid och acceleration/tid Figur med krafter. Beräkna summan av krafterna på ekipaget vid några ögonblick, och jämför med ma i samma ögonblick. Summa kraft:.........................ma:......................... Summa kraft:.........................ma:......................... Summa kraft:.........................ma:......................... Summa kraft:.........................ma:......................... Härled ur Newtons II ett matematiskt samband: uppmätt acceleration som funktion av uppmätt kraft. Rita graf, acceleration mot uppmätt kraft, och kontrollera om det härledda sambandet kan vara korrekt Redovisa härledning, graf och slutsats Härledning:

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF