Napoleon Bonaparte.

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download Napoleon Bonaparte....

Description

Napoleon en de Grande Armée op weg naar Moskou.

Moskou in brand.

Terug naar Frankrijk.

1812-1813 | speciale jaar editie | Napoleon.

Gazette de Napoleon PARIJS- Napoleon is op weg naar Moskou. Hij is 22 juni vertrokken naar Moskou met de Grande Armée.

Didi Koers en Romy Gansevoort.

PARIJS- Napoleon is vertrokken met de Grande Armée. De Grande Armée bestaat uit 612.000 man: waaronder Nederlanders, Belgen en Fransen. Napoleon zei: 'Over twee maanden vraagt Rusland mij om vrede.'

Naar twee weken is Napoleon al 135.000 man kwijt. Dit is alleen al door ziektes en desertie. Napoleon komt aan bij Wilna, de eerst grote stad. Ze dachten dat ze weer vanouds konden vechten en dat er in de stad genoeg eten en drinkwater te vinden was, en dat daarmee de ziektes konden worden tegen gehouden. Maar toen ze in de stad aankwamen was er niemand te bekennen. De voorraadschuren stonden in brand waardoor er geen voedsel meer was. Maar Napolleon gaat door, want hij wil niet verslagen worden. Hij wil van de Russen winnen. De Russen steken zelfs een

kanaal over. Napoleon's mensen moesten een brug voor Napoleon maken maken zodat Napoleon en de Grande Armée achter de Russen aan konden. Er zijn veel mensen gestorven waaronder er veel Nederlanders waren. Toen Napoleon , naar een tocht van 82 dagen over 800 kilometer, op 14 september in het in brand staande Moskou binnen kwam was hij teleurgesteld. Hij had vertrouwd op de klassieke regels en de klassieke oorlogsvoering. De Russen hadden zich niet over gegeven. Alles stond in brand. De Fransen hadden daardoor geen beschutting meer.

Er was geen eten meer. Al het drinkwater was vergiftigd. De Fransen waren niks meer. Ze moesten wel terug naar Frankrijk als ze het wilden overleven. De terugreis was zwaar en hard. De winter kwam eraan. De tempraturen waren ron de -35 graden celsius. Nu gingen er niet alleen meer mensen dood aan ziektes en honger, maar nu ook veel aan de kou. De desertie ging omhoog en Napoleon hield niet veel mensen over. Soldaten sneden paarden open en gingen daar in liggen. Ze aten de paarden op door de honger die ze hadden. Ze moesten verder zonder paarden, zonder

Napoleon terug naar Frankrijk.

wapens en ook zonder eten. Napoleon kwam met zijn Grande Armée, nog bestaand uit 18.000 man, terug in Frankrijk. De Franse krant schrijft: 'Er zijn veel mensen gestorven, maar met Napoleon gaat alles goed.' Napoleon met zijn Grande Armée is terug. En Napoleon heeft de slag bij Moskou niet gewonnen.

Napoleon Bonaparte.

Napoleon in Moskou. Didi Koers en Romy Gansevoort.

MOSKOU- Alle Russen in Moskou zijn geëvacueerd voordat Napoleon met de Grande Armée de hoofdstad zou bereiken. Ze moesten alle spullen meenemen. Alles wat Napoleon kon helpen in de strijd tegen de Russen moest verbrandt worden. De gebouwen en huizen in Moskou bestond grotendeels uit hout waardoor alles verbrand kon worden. Waterputten werden vergiftigd. Als Napoleon in Moskou zou aankomen zou hij zich wel moeten overgeven. Hij had geen voorraden meer en in Moskou was niks meer te vinden. Napoleon wachtte op een vredesgebaar van Alexander I. Naar vijf weken te hebben gewacht op een vredesgebaar van Alexander I, die er niet kwam, heeft hij zich terug getrokken. En is hij met zijn leger terug gegaan naar Frankrijk.

Vanwege het gebrek aan voedselvoorraden en een dreigende Russische aanval heeft Napoleon besloten terug te gaan naar Frankrijk. De terugreid was vermoeiend en hard. De winter kwam eraan er daar had Napoleon en de Grande Armée niet op gerekend. Ze hadden te dunne kleren aan waarmee ze een vrieskou van -35 celcius niet meer aan konden. Er gingen nu niet alleen meer mensen dood door de honger maar nu ook door de kou. Door het gebrek aan gras raakten de overgebleven paarden verzwakt. Waardoor de paarden stierven of werden

vermoord door hongerige soldaten. Omdat er nu ook al geen paarden mee waren moesten ze lopend verder naar Frankrijk. Ook wapens en kanonnen moesten ze achter laten omdat ze die niet lopend konden meenemen. Ze kwamen in Frankrijk nog maar met 18.000 aan. De Franse krant, La Gazette de France, schrijft: 'Er zijn veel mensen omgekomen maar met de koning gaat het goed.'

De Russen winnen de strijd. Didi Koers en Romy Gansevoort. AMSTERDAM -Door de slimme Russische tacktiek hebben de Russen Napoleon verslagen. Door elke keer als Napoleon en de Grande Armée in was al het eten verbrandt en als het drinkwater was vergiftigd. Deze tacktiek hebben ze uitgeroepen tot 'de tacktiek van de verschroeiende aarde'. Door deze tacktiek hebben de Russen Napoleon verslagen.

Didi Koers en Romy Gansevoort. FRANKRIJK Napoleon Bonaparte is geboren op 15 augustus 1769. Napoleon is in 1799 benoemd tot Eerste Consul van Frankrijk. Hij is daarnaar in 1804 keizer geworden van Frankijk. Napoleon is zo machtig geworden dat hij zich in 1804 zelf tot keizer kroont. Napoleon vond altijd dat je in oorlogen snelheid het belangrijkste wapen was. Snelheid was belangrijk voor hem. Hij zei daarom ook: 'In ooglogstijd is is tijdsverlies onherstelbaar. Operaties mislukken alleen door vertragingen.' Napoleon was niet alleen als militair goed, maar hij was in rekenen en kaartlezen ook uitzonderlijk goed. Er is ook een stelling over Napoleon uitgebracht, 'De stelling van Napoleon' Napoleon zal in de toemkomst vele vrouwen krijgen door zijn macht. Hij heeft nog een heel leven voor zich.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF