Natur - Marks kommun

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Botanik
Share Embed Donate


Short Description

Download Natur - Marks kommun...

Description

Natur

Senast uppdaterad den 14 december 2015

Marks kommun har en mycket spännande natur till glädje för både djur, växter, kommunens invånare och turister. Här finns rika lövskogar och fågelrika våtmarker. Ett stort antal sjöar och vattendrag sätter prägel på landskapet. Det vackra och variationsrika odlingslandskapet med betade hagmarker och stenmurar har stor betydelse för kommunens identitet och ger också livsrum åt många djur och växter. Det är också en viktig länk bakåt till historien. Välkommen att besöka naturen i Marks kommun!

Dokument Naturvårdsfonden (PDF) 10 kB Marks natur (PDF) 624 kB Guide till naturen i Mark (PDF) 3270 kB

Kontaktinform ation Miljöenheten/Miljönämnden 0320 21 70 00 [email protected] Skicka e-post

Relaterade länkar Länsstyrelsen Fridlysta arter Gå till Länsstyrelsen:s webbplats

Publicerad av: Marks kommun

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF