NiceLabel Pro är avancerad etikett design. Design av profitionella

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Databases
Share Embed Donate


Short Description

Download NiceLabel Pro är avancerad etikett design. Design av profitionella...

Description

NiceLabel Pro är avancerad etikett design. Design av profitionella etiketter/dokument med streckkoder och RFID. NiceLabel Pro är mycket mer än etikett design!

NiceLabel Pro är etikettdesign. I NiceLabel Pro finns alla förekommande streckkoder (inkluderat 2-D) och även RFID Class 1, Gen 2. . NiceLabel Pro inkluderar många av de olika industristandarder som finns i dag. Genom att använda sig av Guider i NiceLabel Pro är det väldigt enkelt att koppla sig mot databaser. Öppen .NET/ActiveX interface tillåter utvecklare att integrera NiceLabel Pro med andra Windows applikationer. NiceLabel Pro är översatt till 25 olika språk och fullt utvecklad Unicode.

NiceLabel Product

Label Design

Label Printing

Integration and Connectivity

System Management

Express Pro

••

••

N/A

N/A

•••••

•••

•••

•••

Suite

•••••

•••••

••••

•••

Specifikationer Multipla Etikett Objekt Text, Streckkoder, (best fit option), Rich Text Field (RTF), Bilder, Linjer och boxar, cirklar och andra object.

Variabla Data Källor och Visual Basic Scripting

NiceLabel Pro—Avancerade etikett design av streckkoder och RFID

Tangentbordsinmatning (Pick List option), uppräknande/nedåträknande räknare, datum/tids fält, Visual Basic scripting, databas kopplingar, RFID Smart Label, länka till/från textfiler. Skapa enkla funktioner eller komplexa Visual Basic Script för att kontrollera informationen på etiketten och utskrifter.

Status och utskriftskontroll NicePrintQueue kontrollerar utskrifterna och status på skrivarna i nätverket eller lokalt. Ni kan även använda drag and drop för att flytta ett utskriftsjobb från en skrivare till en annan. NicePrint Queue—Kontroll av utskrifter

RFID utskrifter och avläsning

RFID utskrifter med NiceLabel Pro

Electronic Product Code TM (EPC), 64 bit and 96 bit compliance. Support för high frequency RFID taggar som Tag-It, I-Code, ISO 15693. Informationen som skrivs till RFID tagg kan vara ASCII eller Hexadecimal och kan vara fast eller variabel från olika data källor. Support för den senaste RFID standarderna som Class 1 och Gen 2. Läs av programmerad (Unique ID) information från utskriven RFID tagg och lagra den i någon database.

Databas och integrations möjligheter

NiceData—Databas skapande och hantering

NiceData database manager. Skapar och hanterar Excel, Access, dBase, ODBC eller OLE DB databas! Importera Text (ASCII) filer, databas support (Access, dBase, Excel, Fox Pro and Paradox), OLE DB connection provider, 32-bit ODBC support. SQL Links (Oracle, MS SQL Server, AS/400 mm), SQL scripting. Full support för UNICODE. .NET/ActiveX programmer's interface, DDE Interface command line alternativ.

Printer Support och MemMaster

NiceMemMaster—Font och grfik nedladning

High Performance NiceDrivers: Argox, Avery, Blazepoint, Brady, CAB, Century, Citizen, Cognitive, Compuprint, Comtec, Datamax, Domino, Eltron, EPC, Etimark, Extech, Facit, General Code, Genicom, GOD BM, Godex, IBM, Imaje, ILS, Imaje, Intermec, Italora, ITD, Lapis, Markem, Markpoint, Meto, Monarch, Microcom, MPH, Novexx, O’Neil, Printronix, QLS, Ring, Samsung, Sartorius, SATO, Toshiba TEC, Tharo, TSC, UBI, Unimark, Zebra etc. NiceLabel also supports any standard office inkjet or laser printer. NiceMemMaster möjliggör ned laddaning av TrueType teckensnitt och grafik bilder till minnet i skrivaren.

Mer information finns på www.nicelabel.com

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF