Nieuwsbrief - Wakersduin

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Nieuwsbrief - Wakersduin...

Description

Nieuwsbrief CBS Wakersduin - 23e jaargang nummer 5 donderdag 13 september 2012 Verjaardagen Zaterdag 15 september Kayla van der Stelt Zondag 16 september Harm Hoogervorst Van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie een fijne dag toe!

Groep 4 Groep 7

Zending Voor ons nieuwe zendingsdoel, het WakeUp Day Care Center in Namibië, hebben de kinderen afgelopen maandag € 32,09 meegebracht. Personele zaken Donderdag 20 september wordt meester Bé opgenomen in het ziekenhuis om de vrijdag daarna geopereerd te worden. Heel veel sterkte gewenst. Met ingang van maandag 17 september ziet de bezetting in groep 7 er als volgt uit: maandag, donderdag en vrijdag: Ilse Kamer, dinsdag en woensdag: Manon Schippers. Geboren Op 6 september om 14.12 uur is Lucas Steenvoorde geboren. Lucas is het broertje van Yvonne uit groep 2 en Steven uit groep 4. Van harte gefeliciteerd! Groep 5A Op vrijdag 21 september heeft groep 5A een aardrijkskunde toets over hoofdstuk 1: Van boven af. De kinderen krijgen het boek en de samenvatting vrijdag 14 september mee naar huis. Ze moeten voor de toets ook goed de plaatjes bestuderen. Het boek gaat mee naar huis en terug naar school in een tas. Groep 6 Groep 6 heeft op maandag 17 september de eerste topografietoets over de provincies en de provinciehoofdsteden van Nederland. Ook de windstreken en waar een provincie aan grenst komt terug op de toets. Het blad wat geoefend moet worden is al mee naar huis. Succes met leren. Groep 8 Woensdag 19 september hebben de kinderen van groep 8 een toets van natuur en techniek. De kinderen moeten hoofdstuk 1 bestuderen. Zij gebruiken daarbij het boek, de samenvatting en de moeilijke woordenlijst. Gymnastiek dinsdagmiddag Dinsdagmiddag 18 september: 1e les groep 7, 2e les groep 8. Plusklas Naar aan leiding van ons project over het Oude Egypte bezoekt de plusklas vrijdag 21 september het Allard Pierson Museum. Het Allard Pierson Museum is het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. De antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk komen in het museum opnieuw tot leven. De kinderen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen, eigen beeldmateriaal te maken en te filmen voor de documentaire, die op school zal worden gemaakt. De kinderen mogen digitale camera’s

meenemen. We vertrekken om 9.00 uur en zullen rond 12.30 uur weer op school aankomen. Neem een lunchpakket mee, we lunchen na afloop samen op school. Tussenschoolse opvang De facturen van de maand augustus zijn met de kinderen mee naar huis gegeven. Er zijn nog een paar gezinnen die enkele maanden van voor de zomervakantie moeten betalen. Bij de factuur van augustus zit een overzicht van openstaande maanden. Vergadering Activiteitencommissie Dinsdagavond 18 september is de eerste vergadering van de Activiteitencommissie. Aanvang 20.00 uur. Kinderboekenweek Zoals elk jaar besteedt onze school ook dit jaar weer veel aandacht aan de Kinderboekenweek. In de Kinderboekenweek zijn er uitgelezen kansen om aan leesbevordering te doen en de kinderen enthousiast te maken om te lezen. Officieel is de Kinderboekenweek van 3 t/m 14 oktober. Het thema is dit jaar: Hallo wereld! Wij hebben ervoor gekozen om in elke groep een land centraal te laten staan. De activiteiten in elke groep hebben te maken met het gekozen land. Ook zullen uiteraard boeken die met dat land te maken hebben een grote rol spelen bij de activiteiten in de klas. Het startpunt van de Kinderboekenweekactiviteiten is niet in alle groepen hetzelfde. Sommige groepen beginnen al voordat de officiële Boekenweek van start gegaan is. Wel is er een gezamenlijke afsluiting, waarvoor u nu al van harte bent uitgenodigd: donderdagavond 11 oktober. Kamp groep 8 Groep 8 gaat op kamp naar Herpen in Noord-Brabant van dinsdag 25 september t/m vrijdag 28 september. Via de kampkrant zijn ouders van groep 8 geïnformeerd. De kampkrant is ook op www.wakersduin.net te vinden. MR-vergadering Maandag 17 september is er een vergadering van de medezeggenschapsraad op Wakersduin. De vergadering begint om 20.15 uur. De mogelijkheid bestaat om vanaf 20.00 uur binnen te lopen (het zgn. inloopkwartier) en bepaalde kwesties, die u als ouder bezighouden, onder de aandacht van de MR te brengen. De MR is er mede voor u.

Nieuwsbrief Peuterspeelzaal ’t Wakertje We zijn nog steeds bezig met het thema eten en drinken! Uit de themadoos hebben we bordjes, vorken, lepels en messen gepakt en geleerd hoe we de tafel moeten dekken. We hebben verschillende soorten lepels gezien, grote en kleine. Met de grote kan je een heleboel opscheppen, met de kleine lepel wat minder. Op woensdag hebben we komkommer en tomaat geproefd…met aromat, gezond en lekker. We zijn aan het verven en aan het plakken: een bord, een lepel, een vork.Volgende week maken we een boterham met gekleurde muisjes, en al die werkjes komen bij elkaar op 1 papier! Liedje: Boter op je boterham Boter bij de vis Weet je wat ik eten wil Als het maandag is… Er zijn nog wat plekjes op ’t Wakertje. Voor de ontwikkeling van uw peuter en als voorbereiding op de basisschool is de peuteropvang een goede start!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF