NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT 2008-2013 INPENDLING UTVECKLING

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT 2008-2013 INPENDLING UTVECKLING...

Description

Tillväxtfakta Ulricehamn 2014 (med jämförandekommunerna Kristinehamn & Vetlanda)

BEFOLKNING, SYSSELSÄTTNING OCH SKATTEKRAFT – UTVECKLING OCH KOMMUNPLACERING(1-290), 1 OCH 3 ÅR

BEFOLKNINGSUTVECKLING 1950-2013

BEFOLKNINGSUTVECKLING – 2003-2013 OCH 2013

BEFOLKNINGSFLÖDEN 2013 FÖDDA 230

-

AVLIDNA 262

= FÖDELSENETTO -32

INFLYTTADE - UTFLYTTADE = FLYTTNETTO 1179 951 +228

BEFOLKNINGSSTRUKTUR – ÅLDERSFÖRDELNING 2013

BEFOLKNINGSSTRUKTUR – FÖRSÖRJNINGSKVOT 2012

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 2012

SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING 2007-2012

NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA 2012

Övriga tjänster: ex. Företagstjänster Information/kommunikation, Transport, Kreditinstitut/Försäkring

FÖRÄNDRING AV NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA 2000-2012

RIKET

FÖRETAGARE – NIVÅ 2012

NYFÖRETAGARE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT 2009-2013

ARBETSLÖSHET 2013 – NIVÅ TOTALT OCH UNGDOMAR 18-24 ÅR

SKATTEKRAFT UTVECKLING 2008-2013 OCH NIVÅ 2013

OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2008-2013

UTBILDNINGSNIVÅ 2013

BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN 2012/2013 OCH FULLFÖLJD GYMNASIEUTBILDNING 2013

SMÅHUSPRISER UTVECKLING 2008-2013 OCH NIVÅ 2013

NYBYGGANDE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT 2008-2013

INPENDLING UTVECKLING 2007-2012 OCH NIVÅ 2012

UTPENDLING UTVECKLING 2007-2012 OCH NIVÅ 2012

Förklaringar Ekonomi - Småhuspris (Priset på småhus, 2013) - Småhusprisutveckling (Utveckling av priset på småhus, 2008-2013) - Skattekraft (Skatteunderlag, kr per invånare, 2013) - Skattekraftsutveckling (Utveckling av skatteunderlag 2008-2013, 2010-2013 och 2013) - Omsättningsutveckling (Utveckling av företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning, 2008-2013)

Arbetsmarknad, Utbildning och Näringsliv - Sysselsättningsgrad (Andel förvärvsarbetande dagbefolkning av befolkningen 20-64 år, 2012) - Sysselsättningsutveckling (Utveckling av den förvärvsarbetande dagbefolkningen 2007-2012, 2009-2012 resp. 2012) - Arbetslösa 16-64 år (Andel arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år i relation till total arbetskraft 16-64 år, 2013) - Nyföretagande (Antal nya företag per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2009-2013) - Företagare (Andel företagare i relation till totala antalet förvärvsarbetande, 2012) - Högutbildade (Andelen högskoleutb.(minst treårig eftergymnasial examen) av befolkningen > 16-74 år, 2013) - Behöriga till gymnasieskolan (Andel som avslutat åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, läsåret 2012/2013) - Fullföljd gymnasieutbildning (Andel som fullföljt gymnasieutbildning inom 4 år, startår 2009)

Befolkning och byggande - Befolkningsutveckling (Befolkningsutveckling, 1950-2013, 2003-2013, 2010-2013 och 2013) - Befolkningsstruktur – 2013-12-31 - Nybyggande (Nybyggda lägenheter och småhus per 1000 inv, årsgenomsnitt 2008-2013)

Pendling - Inpendling (Andel arbetsinpendlare i relation till totalt dagsysselsatta, 2012) - Utpendling (Andel arbetsutpendlare i relation till totalt nattsysselsatta, 2012) - Inpendlingsutveckling (Antal arbetsinpendlare 2012/Antal arbetsinpendlare 2007) - Utpendlingsutveckling (Antal arbetsutpendlare 2012/Antal arbetsutpendlare2007)

Källor för nyckeltalen är SCB, Skolverket, Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF