NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar...

Description

NYA KURSER Ämne Administration

GY2011 Kurs Administration – specialisering Administration 1 och Administration 2

GAMLA KURSER Blir klar

Kurskod ADMADM00S

Poäng 100

GY2000 Kurs Ingår f n ej i kursutbudet --

ADMADM01 ADMADM02

100 100

Klar Klar

ADMPER0 ADMREC0

100 100

BIOBIO01 BIOBIO02 DAODAC0

Kurskod

Poäng

Administration B

ADM1202

200

Klar September 2012

-Konferens och reception

ADM1208

100

100 100 100

Klar Klar Våren 2013

Biologi A Biologi B --

BI1201 BI1202

100 50

DAODAT01a

100

Klar

Datorkunskap och Persondatorer

DAA1201 DTR1206

50 100

Datorteknik 1b

DAODAT01b

100

Klar

Datorkunskap och Persondatorer

DAA1201 DTR1206

50 100

Digital kommunikationsteknik

DAODIG0

100

DTR1201 DTR1203

100 100

Entreprenörskap

Engelska 5 Engelska 6 Engelska 7 Entreprenörskap

ENGENG05 ENGENG06 ENGENG07 ENTENP0

100 100 100 100

EN1201 EN1202 EN1203 ARL1202 FE1207

100 100 100 50 50

ENTENR0

100

FE1208

100

Filosofi

Entreprenörskap och företagande Filosofi 1

Ingår f n ej i kursutbudet Datorkommunikation eller Lokala nätverk A Klar Engelska A Klar Engelska B Klar Engelska C Klar Projekt och företagande och Småföretagande A Klar Småföretagande B

FIOFIO01

50

Klar

FS1201

50

Personaladministration Receptions- och konferensservice Biologi Biologi 1 Biologi 2 Dator- och Dator- och kommunikationsteknik nätverksteknik Datorteknik 1a

Engelska Engelska

Filosofi A

Fysik

Företagsekonomi

Försäljning och kundservice

Geografi Gerontologi och geriatrik

Filosofi 2 Fysik 1a Fysik 2 Fysik 3 Företagsekonomi – specialisering Företagsekonomi 1

FIOFIO02 FYSFYS01a FYSFYS02 FYSFYS03 FÖRFÖR00S

50 150 100 100 100

Klar Klar Klar Ingår f n ej i kursutbudet Klar

Filosofi B Fysik A Fysik B ---

FS1202 FY1201 FY1202

50 100 150

FÖRFÖR01

100

Klar

Företagsekonomi A och Företagsekonomi B

FE1202 FE1203

50 150

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Klar

Småföretagande A och Småföretagande B

FE1207 FE1208

50 100

Företagsekonomi 2

FÖRFÖR02

100

Klar

Företagsekonomi B eller Småföretagande B

FE1203 FE1208

150 100

Marknadsföring Redovisning 1

FÖRMAD0 FÖRRED01

100 100

Klar Klar

FE1204 FE1206

100 100

Redovisning 2 Personlig försäljning 1

FÖRRED02 FÖSPER01

100 100

Klar September 2012

Marknadsföring Redovisning och beskattning -Personlig försäljning och Försäljning och service

Personlig försäljning 2 Personlig försäljning 3 Servicekunskap Telefon- och internetservice Geografi 1 Geografi 2 Vård och omsorg vid demenssjukdom

FÖSPER02 100 FÖSPER03 100 FÖSSEV0 100 FÖSTEL0 100 –

----

September 2012 Oktober 2012 Klar November 2012

GEOGEO01 GEOGEO02 GERVÅR0

100 100 100

Klar

Geografi A Geografi B Geriatrik

GE1201 100 GE1202 50 OMV1205 100

November 2012

HNDL1209 50 HNDL1203 50

Äldres hälsa och livskvalitet

GERÄLD0

200

Klar

Handel

Praktisk marknadsföring HANPRA01 1

100

September 2012

Historia

Historia 1b Historia 2a Historia 2b – kultur Historia 3 Hälsopedagogik

HISHIS01b HISHIS02a HISHIS02b HISHIS03 HÄLHÄL0

100 100 100 100 100

Klar September 2012 Klar

Komplementärmedicin Intern och extern kommunikation Information och kommunikation 1

HÄLKOM0 INFINE0

100 100

Oktober 2012

INFINF01

100

Klar

Information och kommunikation 2 Inköp 1 Kemi 1 Kemi 2 Film- och tv-kunskap Samtida kulturuttryck

INFINF02

100

Mars 2013

INKINK01 KEMKEM01 KEMKEM02 KOSFIL0 KOSSAT0

100 100 100 100 100

Klar Klar Klar Ingår f n ej i kursutbudet December 2012

Hälsa

Information och kommunikation

Inköp och logistik Kemi Konst och kultur

Klar

Vård och omsorgsarbete och Utvecklingsstörning och funktionshinder Praktisk marknadsföring A och Praktisk marknadsföring B Historia A Historia B Historia B Historia C Vård och omsorgsarbete eller Folkhälsokunskap och Arbetsmiljö och säkerhet Alternativmedicin --

OMV1215 200 SOMS1207 200

Information och layout A och Datorkunskap --

ADM1205 DAA1201

50 50

Inköp och varuhantering Kemi A Kemi B Filmkunskap Nutida konst och endera av Kultur- och konstanalys eller Staden och framtiden

HNDL1205 KE1201 KE1202 KUHI1201 KUHI1205 KUHI1203 KUHI1206

100 100 100 50 50 50 100

HNDL1210 50 HNDL1211 50 HI1201 HI1202 HI1202 HI1203 OMV1215 OMV1203 ARL1201

100 100 100 100 200 50 50

OMV1201 50

Latin – språk och kultur

Ledarskap och organisation Matematik

Medicin

Latin – språk och kultur 1 Latin – språk och kultur 2 Latin – språk och kultur 3 Ledarskap och organisation Matematik – specialisering

LATLAT01

100

Klar

LATLAT02

100

Klar

LATLAT03

100

Klar

LEDLED0

Matematik 1a Matematik 1b Matematik 1c Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Matematik 3b Matematik 3c Matematik 4 Matematik 5 Medicin 1

Moderna språk – Moderna språk 1 tyska, franska, spanska Moderna språk 2 Samt Danska 1. Moderna språk 3 Moderna språk 4 Moderna språk 5 Moderna språk 6 Moderna språk 7

LAS1201

100

LAS1202

100

LAS1203

100

100

Klar

Latin med allmän språkkunskap A Latin med allmän språkkunskap B Latin med allmän språkkunskap C Organisation o ledarskap

FE1205

50

MATMAT00S

100

MA1206 MA1207

50 50

MATMAT01a MATMAT01b MATMAT01c MATMAT02a MATMAT02b MATMAT02c MATMAT03b MATMAT03c MATMAT04 MATMAT05 MEDMED01

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150

Ingår f n ej i kursutbudet Matematik breddning eller Matematik diskret September 2012 Matematik A Klar Matematik A Klar Matematik A December 2012 Matematik B Klar Matematik B Klar Matematik B Klar Matematik C Klar Matematik C Klar Matematik D Våren 2014 Matematik E Klar Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet

MODXXX01 MODXXX02 MODXXX03 MODXXX04 MODXXX05 MODXXX06 MODXXX07

100 100 100 100 100 100 100

Klar Klar Klar Klar Klar Klar Ingår f n ej i kursutbudet

MSPR1201 MSPR1202 MSPR1203 MSPR1204 MSPR1205 MSPR1206 MSPR1207

Moderna språk steg 1 Moderna språk steg 2 Moderna språk steg 3 Moderna språk steg 4 Moderna språk steg 5 Moderna språk steg 6 Moderna språk steg 7

MA1201 100 MA1201 100 MA1201 100 MA1202 50 MA1202 50 MA1202 50 MA1203 100 MA1203 100 MA1204 100 MA1205 50 OMV1209 100 ARL1201 50 100 100 100 100 100 100 100

Människan

Naturkunskap

Näthandel

Nätverksteknik

Pedagogik i vård och omsorg Programmering

Psykologi

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Klar

Etik och livsfrågor och Människan socialt och kulturellt Människan socialt och kulturellt Naturkunskap A --Naturkunskap B Näthandel A och Näthandel B

Internationellt arbete

MÄNINA0

100

September 2012

Naturkunskap1a1 Naturkunskap 1a2 Naturkunskap 1b Naturkunskap 2 Näthandel 1

NAKNAK01a1 NAKNAK01a2 NAKNAK01b NAKNAK02 NÄTNÄT01

50 50 100 100 100

Klar Klar Klar Klar September 2012

Näthandel 2 Administration av nätverks- och Serverutrustning Nätverkssäkerhet Nätverksteknologier Nätverksteknik Nätverksadministration

NÄTNÄT02 NÄVADM0 100

100

December 2012 Näthandel C Ingår f n ej i kursutbudet IT-samordning eller Lokala nätverk A

NÄVNÄE0 NÄVNÄK0 NÄVNÄR0 NÄVNÄV0

100 100 100 100

Ingår f n ej i kursutbudet Ingår f n ej i kursutbudet Ingår f n ej i kursutbudet Ingår f n ej i kursutbudet

Socialpedagogik Vårdpedagogik och handledning Programmering 1

PEASOC0 100 PEAVÅD0

-100

November 2012 September 2012

PRRPRR01

100

Klar

Programmering 2 Psykologi 1 Psykologi 2a Psykologi 2b

PRRPRR02 PSKPSY01 PSKPSY02a PSKPSY02b

100 50 50 50

Klar Klar Klar Klar

SOMS1201 100 SOMS1202 100 SOMS1202 100 NK1201

50

NK1202 100 HNDL1206 50 HNDL1207 50 HNDL1208 DTR1202 200 DTR1203 100

-Lokala nätverk B Datorkommunikation IT-samordning eller Lokala nätverk A

DTR1204 DTR1201 DTR1202 DTR1203

Handledning

OMV1206 100

Programmering A och Programmering B Programmering C Psykologi A Psykologi B Teknisk psykologi

DTR1207 DTR1208 DTR1209 PS1201 PS1202 PS1203

150 100 200 100

50 50 100 50 50

Psykiatri

Religionskunskap

Samhällskunskap

Sjukvård

Socialt arbete Sociologi

Psykiatri 1 och Psykiatri 2

PSYPSY01 PSYPSY02

100 200

Klar Klar

Psykiatri och Medicinsk grundkurs

Rättspsykiatri Samhällsbaserad psykiatri Religionskunskap – specialisering Religionskunskap 1 Religionskunskap 2 Internationell ekonomi Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3 Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Hemsjukvård Lindrande vård Räddningsmedicin Socialt arbete Etnicitet och kulturmöten Sociologi Ungdomskulturer

PSYRÄS0 PSYSAM0

100 100

Maj 2013 Klar

RELREL0

100

RELREL01 RELREL02 SAMINE0 SAMSAM01b SAMSAM02 SAMSAM03 SJUAKU0 SJUBAR0

50 50 100 100 100 100 200 200

SJUHEM0 SJULIN0 SJURÄD0 SOCSOI0 SOIETN0 100

100 100 100 200 --

Religionskunskap A Religionskunskap B Internationell ekonomi Samhällskunskap A Samhällskunskap B Samhällskunskap C Klar Sjukvård Ingår f n ej i kursutbudet Barn- och ungdomssjukvård Klar Hemsjukvård Klar Lindrande vård Ingår f n ej i kursutbudet -Ingår f n ej i kursutbudet -Ingår f n ej i kursutbudet

SOISOO0 SOIUNG0 100

100 --

Augusti 2012 Ingår f n ej i kursutbudet

OMV1211 200 OMV1209 100

-Socialpsykiatri eller SOMS1205 100 Socialt behandlingsarbete SOMS1206 100 Ingår f n ej i kursutbudet -Klar Klar Klar Klar Klar

RE1201 RE1201 FE1210 SH1201 SH1202 SH1203 OMV1212 OMV1202

50 50 50 100 100 100 200 200

OMV1207 100 OMV1208 100

Specialpedagogik

Svenska som andraspråk

Svenska

Teknik i vård och omsorg Turism

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Klar

Specialpedagogik 2 Svenska som andraspråk 1 Svenska som andraspråk 2 Svenska som andraspråk 3

SPCSPE02 SVASVA01

100 100

Klar

SVASVA02

100

Klar

SVASVA03

100

November 2012

Litteratur

SVELIT0

100

September 2012

Retorik Skrivande Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3

SVERET0 SVESKR0 SVESVE01 SVESVE02 SVESVE03

100 100 100 100 100

Klar November 2012 Klar Klar Klar

Teknik i vård och omsorg Besöksnäringen

TENTEK0

100

TURBEÖ0

100

Människor i behov av stöd eller Utvecklingsstörning och funktionshinder och endera av Social omsorg eller Rehabilitering och habilitering -Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Litteratur och litteraturvetenskap och Svenska C Litteratur och litteraturvetenskap och Svenska C --Svenska A Svenska B Litteratur och litteraturvetenskap och Svenska C –

IOS1203 SOMS1207 SOMS1204 SOMS1203

200 200 150 100

SVA1201

100

SVA1202

100

SV1203 SV1205

50 50

SV1203 SV1205

50 50

SV1201 SV1202 SV1203 SV1205

100 100 50 50

Turism och Turism och resor

TURI1201 TURI1207

50 50

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsarbete 1 och Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR01 VÅRVÅR02

200 150

Klar Klar

Webbteknik

Webbutveckling 1

WEBWEU01

100

Klar

Datakunskap och Arbetsmiljö och säkerhet och Vård- och omsorgsarbete och Omvårdnad och Social omsorg Webbdesign

DA1201 ARL1201 OMV1215 OMV1210 SOMS1204

50 50 200 150 150

DTR1210

100

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF