Opdracht Havo 4 Gezin onder stroom

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Opdracht Havo 4 Gezin onder stroom...

Description

Groepsopdracht Havo 4 Gezin onder stroom “Het is zowel moreel onrechtvaardig als historisch onjuist wanneer men het kapitalisme* de schuld geeft van de levensomstandigheden van het kind, de vrouw en het gezin in het algemeen, tijdens de Industriële revolutie Het in juist een feit dat het kapitalisme een enorme verbetering aanbracht in de toestand waarin zij tot dan toe hadden verkeerd. De bron van de onrechtvaardigheid zit hem in de geschriften van emotionele romanschrijvers zoals Charles Dickens, dweepzieke bewonderaars van de middeleeuwen en slecht geïnformeerde historici. Zij schilderden allen een vaag, rooskleurig beeld van een verloren gegane ‘Gouden Eeuw’ van de arbeidersklasse, die door de Industriële Revolutie zou zijn vernietigd.” (Ludwif von Mises, Human Action, 1949) Ben jij het eens of juist oneens met bovenstaande mening? Vrijdag 22 september het 3e uur zullen we het weten. Om je mening goed te kunnen onderbouwen doe je de komende twee lessen onderzoek in je geschiedenisboek Memo, hoofdstukken 1, 2 en 3. Je doet dit onderzoek in groepjes van 5 leerlingen. Elke groep krijgt zijn eigen opdracht: Groep 1 bestudeert: Wat tussen 1750 en 1910 de gevolgen van de Industriële Revolutie waren voor de economie Groep 2 doet dit voor: de gezondheid Groep 3 :voor het kind Groep 4 :voor de vrouw en Groep 5 :voor het huwelijk en het gezinsleven Na het onderzoek is ieder groepje dus gespecialiseerd en 1 van de 5 bovenstaande onderwerpen. Vrijdag doet elk groepje klassikaal helder verslag van haar onderzoek. Vervolgens beargumenteert elk groepje hoe het denkt over bovenstaande mening. Ten slotte maakt elk groepje een samenvatting van het onderzoek, deze wordt gekopieerd voor de rest van de klas. Doel opdracht: Zo profiteert iedereen mee van elkaars specialisatie. Het onderzoek gaat als volgt: Les 1: donderdag 7e uur -bekendmaking groepjes en verdeling onderwerpen -elk groepje maakt eigen taakverdeling: wie leest wat en hoe worden bevindingen vastgelegd? -start inlezen, zonodig verder thuis Les 2: vrijdag 1e uur, lokaal 27 en/of computer lokaal 102! -binnen elk groepje worden bevindingen met elkaar vergeleken, en aan elkaar gekoppeld, -eindconclusie geformuleerd -er wordt bedacht wie de presentatie doet (of doen) en hoe? -een samenvatting van het onderzoek komt op papier. Les 3: vrijdag 3e uur, lokaal 27 -5 presentaties over: Wat waren tussen 1750 en 1910 de gevolgen van de Industriële Revolutie voor de economie, de gezondheid, het kind, de vrouw, het huwelijk en het gezinsleven. SUCCES!!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF