opleidingen maatschappelijke zorg aventus apeldoorn / deventer

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Math
Share Embed Donate


Short Description

Download opleidingen maatschappelijke zorg aventus apeldoorn / deventer...

Description

Cohort v.a. 2016

Studiewijzer Rekenen 3F module 1a

OPLEIDINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG AVENTUS APELDOORN / DEVENTER STUDIEWIJZER BOL/BBL – REKENEN 3F module 1a basisfase Cohort 2016 – 2019 kwartiel 1

INSTROOMVEREISTEN: Om aan deze leereenheid te mogen deelnemen dient de student te voldoen aan de volgende voorwaarden: - Geen voorwaarden

DOELSTELLINGEN: 1. Aan het einde van deze leereenheid kan de student onderstaande rekenkundige bewerkingen bij gehele getallen, decimale getallen en negatieve getallen op 3F niveau toepassen; - Optellen - Aftrekken 2. Aan het einde van deze leereenheid kan de student van 95 van de 100 tafels van 1 t/m 12 in 3,5 minuut schriftelijk van een juist antwoord voorzien :

LESUREN: - 9 weken à 1,5 uur = 13,5 uren (BOL) - 9 weken à 0,5 uur = 4,5 uren (BBL)

BENODIGDE LITERATUUR, LICENTIES EN/OF ANDERE MATERIALEN - Rekenen in je pocket, Noordhoff Uitgevers BV, ISBN 978-90-01-76785-3 - www.studiemeter.nl - Licentie VIA Startrekenen-online (24 maanden), ISBN 978-94-91699-023 - www.brenlessen.nl

AFRONDINGSVORM: Deze leereenheid vormt een zelfstandige leereenheid en wordt met een cijfer afgerond. Deze leereenheid kent de volgende afrondingsvormen - Schriftelijke tafeltjestoets - Digitale deeltoetsen o Optellen en aftrekken

1

Cohort v.a. 2016

Studiewijzer Rekenen 3F module 1a

AFRONDINGSCRITERIA: - maatschappelijke zorg mbo-niveau 4 toetsvariant MZ 4 – minimaal 6

HERKANSINGSMOGELIJKHEID: - bufferweek kwartiel 1

PLANNING EN PROGRAMMA: Lesinhoud:    

Les 1

Plaats van de generieke vakken in de opleiding Organisatie en werkwijze van de lessen rekenen Informatie over het bestellen van de licenties (oefenprogramma’s) bij www.studiemeter.nl Uitleg over het belang van het kennen van de tafeltjes

De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via: www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS > REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 1 Zelfstudie/zelfwerkzaamheid: * Bestellen van licentie ‘Startrekenen-online’ op www.studiemeter.nl * Maak schriftelijk de tafeltjestoets * Oefen de tafeltjes 1 t/m 3

2

Cohort v.a. 2016

Studiewijzer Rekenen 3F module 1a

Lesinhoud: * TEST: Tafeltjestoets 1 t/m 3 * Uitleg over de bewerkingen: - optellen van gehele getallen - aftrekken van gehele getallen De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via: www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS > REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 2 Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:

Les 2

* Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket: Hoofdstuk 1: Getallen - pag. 5 - 9 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Uit je hoofd + - pag.10 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Hoofdrekenen + - pag.12, 13 en 14 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Cijferen + - pag. 22 en 23 * Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken) de volgende oefeningen: # Domein 1: Getallen > oefeningen > optellen en aftrekken # Domein 1: Getallen > oefeningen > - gehele getallen * Oefen de tafeltjes 4 t/m 6 Lesinhoud: * TEST: Tafeltjestoets 4 t/m 6 * Uitleg over de bewerkingen: - optellen en aftrekken met decimale getallen - afronden De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via: www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS > REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 3

Les 3 Zelfstudie/zelfwerkzaamheid: * Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket: Hoofdstuk 3: Verhoudingen, Kommagetallen - pag. 35, 36 en 37 * Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken) de volgende oefeningen: # Domein 1: Getallen > oefeningen > optellen en aftrekken # Domein 1: Getallen > oefeningen > - decimale getallen * Oefen de tafeltjes 7 t/m 9

3

Cohort v.a. 2016

Studiewijzer Rekenen 3F module 1a

Lesinhoud: * TEST: Tafeltjestoets 7 t/m 9 * Uitleg over de bewerkingen: - optellen van grote getallen - aftrekken van grote getallen De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via: www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS > REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 4

Les 4

Zelfstudie/zelfwerkzaamheid: * Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket: Hoofdstuk 1: Getallen - pag. 5 - 9 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Uit je hoofd + - pag.10 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Hoofdrekenen + - pag.12, 13 en 14 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Cijferen + - pag. 22 en 23 * Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken) de volgende oefeningen: # Domein 1: Getallen > oefeningen > optellen en aftrekken # Domein 1: Getallen > oefeningen > - grote getallen * Oefenen tafeltjes 10 t/m 12 Lesinhoud: * TEST: Tafeltjestoets 10 t/m 12 * Uitleg over de bewerkingen: - optellen met negatieve getallen - aftrekken met negatieve getallen De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via: www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS > REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 5

Les 5

Zelfstudie/zelfwerkzaamheid: * Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket: Hoofdstuk 1: Getallen, De cijfers - pag. 6 * Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken) de volgende oefeningen: # Domein 1: Getallen > oefeningen > optellen en aftrekken # Domein 1: Getallen > oefeningen > - negatieve getallen * Oefenen tafeltjes 1 t/m 6

4

Cohort v.a. 2016

Studiewijzer Rekenen 3F module 1a

Lesinhoud: * TEST: Tafeltjestoets 1 t/m 6 * Op verzoek herhaling van de uitleg over het optellen en aftrekken bij gehele, decimale, grote en negatieve getallen. De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via: www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS > REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 6

Les 6

Zelfstudie/zelfwerkzaamheid: * Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket: Hoofdstuk 1: Getallen - pag. 5 - 9 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Uit je hoofd + - pag.10 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Hoofdrekenen + - pag.12, 13 en 14 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Cijferen + - pag. 22 en 23 Hoofdstuk 3: Verhoudingen, Kommagetallen - pag. 35, 36 en 37 * Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken) de volgende oefeningen: # Domein 1: Getallen > oefeningen > optellen en aftrekken # Domein 1: Getallen > oefeningen > - DEELTOETS: optellen en aftrekken * Oefenen tafeltjes 7 t/m 12 Lesinhoud: * TEST: Tafeltjestoets 7 t/m 12 * Uitleg over de bewerkingen: - vermenigvuldigen met gehele getallen - delen met gehele getallen De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via: www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS > REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 7

Les 7

Zelfstudie/zelfwerkzaamheid: * Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket: Hoofdstuk 1: Getallen - pag. 5 - 9 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Uit je hoofd - pag.11 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Hoofdrekenen x : - pag.16 en 17 Hoofdstuk 2, Bewerkingen, Cijferend x : - pag. 24 en 25 * Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken) de volgende oefeningen: # Domein 1: Getallen > oefeningen > vermenigvuldigen en delen # Domein 1: Getallen > oefeningen > - gehele getallen * Oefenen tafeltjes 1 t/m 12

5

Cohort v.a. 2016

Studiewijzer Rekenen 3F module 1a

Lesinhoud: * TEST: Tafeltjestoets 1 t/m 12 * Uitleg over de bewerkingen: - vermenigvuldigen met decimale getallen - delen met decimale getallen De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via: www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS > REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 8 Les 8

Zelfstudie/zelfwerkzaamheid: * Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket: Hoofdstuk 3: Verhoudingen, Kommagetallen - pag. 35 * Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken) de volgende oefeningen: # Domein 1: Getallen > oefeningen > vermenigvuldigen en delen # Domein 1: Getallen > oefeningen > - decimale getallen vermenigvuldigen # Domein 1: Getallen > oefeningen > - decimale getallen delen * Oefenen TAFELTJESTOETS 1 t/m 12 Lesinhoud:

TAFELTJESTOETS 1 t/m 12 in 3,5 minuten

* Uitleg over de bewerkingen: - grote getallen vermenigvuldigen - grote getallen delen

Les 9

* Bestudeer in je boek Rekenen in je pocket: Hoofdstuk 1: Getallen - pag. 5 - 9 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Uit je hoofd - pag.11 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Hoofdrekenen x : - pag.16 en 17 Hoofdstuk 2: Bewerkingen, Cijferen x : - pag. 24 en 25 De hierboven genoemde lesinhoud kun je altijd terugkijken en – luisteren via: www.brenlessen.nl > REKENEN > MODULAIRE LEERGANG NEDERLANDS > REKENEN 2F (modules) > REK 3F module 1 > MODULE 1 – Getallen – Les 9 * Maak op www.studiemeter.nl > Startrekenen-online > niveau 3F (zeeblauwe leerwerkboeken) de volgende oefeningen: # Domein 1: Getallen > oefeningen > vermenigvuldigen en delen # Domein 1: Getallen > oefeningen > - grote getallen

6

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF