Overwinnen van kanker

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Overwinnen van kanker...

Description

Kankerbarometer Onderzoek n.a.v. kankerwerelddag op 4 februari 2013

28 januari 2013

© 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not bedisclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

Inhoud

Executive Summary

Onderzoeksopzet

Key findings • Levensstijl • Welke factoren verhogen het risico op kanker? • Welke factoren verminderen het risico op kanker? • Welke factoren verhogen de kans op het overwinnen van kanker? • Welke mythen rond kanker bestaan er?

Bijkomende interessante insights

2

Executive summary

3

Key Highlights

Risicoverhogende factoren voor kanker

Risiscoverminderende factoren voor kanker

• De 3 belangrijkste factoren in de ogen van de publieke opinie zijn tabak roken (96%), zonnebanken (94%) – onbeschermd zonnen (94%) en vervuilde lucht/fijn stof inademen (90%). • Cannabis roken wordt onderschat (69%) • Gsm en deodorant gebruik worden overschat (resp. 49% en 30%) • In Vlaanderen worden de échte risicoverhogende factoren zoals tabak roken, zonnebanken en cannabis roken lager ingeschat • 14% van de zonnebankers ziet zonnebanken niet als risicoverhogende factor

• In het algemeen zijn risicoverminderende factoren voor kanker goed gekend • Zonnebanken vermijden (93%) en blootstelling aan de zon beperken (92%) zijn het best gekend • 21% van de zonnebankers gelooft niet dat zonnebanken vermijden het risico op kanker zal verminderen

4

Key Highlights

Overwinnen van kanker

• Meer dan 90% meent dat kankerscreenings de kans op het overwinnen van kanker verhogen. Jaarlijkse total body scan laten uitvoeren wordt ten onrechte als positief gezien. • In alle landsdelen ziet men screening in hoge mate als middel om het overwinnen van kanker te verhogen, in Brussel en Wallonië iets meer • 16-24 jarigen, de lagere sociale klasse en rokers zien het laten uitvoeren van een jaarlijkse total body scan ten onrechte als iets positiefs.

Mythen over kanker

• Belgen zijn niet fatalistisch: 92% gelooft dat kanker kan genezen • 43% denkt onterecht dat externe factoren determinerender zijn dan eigen levensstijl • Het risicoprofiel (roker en/of drinker en/of zonnebanker) heeft in het algemeen geen invloed op de manier waarop men over kanker denkt

5

Onderzoeksopzet

6

Onderzoeksopzet

Populatie • Belgen vanaf 16 tot en met 70 jaar

Steekproefgrootte

n=1000

Quota • Leeftijd • Geslacht • Regio

respondenten

Gemiddelde duurtijd

55 3

minuten minutes

Data-collection method

Veldwerkperiode

CAWI

VAN: 08/01/2013 TOT: 15/01/2013

7

Steekproefprofiel Regio

Gender Vlaanderen

32

58

Mannen

50

Vrouwen

50

Brussel

10

Wallonië

Leeftijd

Sociale klasse Lagere sociale klasse

16 16-24 j

18

25-34 j

20

35-44 j

21

45-54 j

16 55-64 j

9

Hogere sociale klasse

33

67

65-70 j

8

Key findings

9

15% van de Belgen drinkt meer dan 2 glazen alcohol per dag 4 % van de 16-70 jarigen volgt of volgde een behandeling tegen kanker Levensstijl – gedrag

%

Drinkt gemiddeld > 2 glazen alcohol per dag (bier, wijn alcopops, aperitieven, sterke drank)

15

Gaat > 5 maal per jaar onder de zonnebank

Volgt of heeft een behandeling gevolgd tegen kanker

Basis: Vraag:

8

4

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) V1. Gelieve aan te duiden wat op u van toepassing is.

10

60% is noch roker, noch ‘drinker’, noch ‘zonnebanker’ 1% behoort tot de groep die én rook, én drinkt en zonnebank gebruikt Risicoprofiel

%

"No risk"

60

Lower risk

32

Medium risk

Higher risk

Basis:

7

1

OF

OF

EN

OF

OF

EN

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar)

11

Vlamingen drinken significant meer dan Walen, meer ouderen drinken dagelijks meer dan 2 glazen alcohol, alsook weduw(e)naars en mannen Profiel ‘drinker’

29% 22% 17%

11%

10%

Vrouwen

Mannen

Weduwe(naar), gescheiden

Getrouwd, samenwonend

65-70

55-64

45-54

35-44

6%

25-34

Wallonië

Brussel

Vlaanderen

"DRINKERS"

8%

20%

17%

13% 10%

Basis: Vraag:

20%

Vrijgezel

17%

16-24

15%

19%

n=151; drinkers (Belgen tussen 16 en 70 jaar) V1. Gelieve aan te duiden wat op u van toepassing is. U drinkt gemiddeld meer dan 2 glazen alcohol per dag (bier, wijn, alcopops, aperitieven, sterke drank,...)

12

25-34 jarigen frequenteren zonnebank vaker dan 55+ Zonnebankers zijn significant vaker rokers Profiel zonnebanker

14% 12%

12%

8% 7%

7% 6%

6%

Basis: Vraag:

Niet-roker

Roker

65-70

55-64

45-54

35-44

25-34

16-24

ZONNEBANKER

5%

n=85; zonnebankers (Belgen tussen 16 en 70 jaar) V1. Gelieve aan te duiden wat op u van toepassing is. U gaat meer dan 5 maal per jaar onder de zonnebank?

13

16% van de 65-70 jarigen volgt/volgde reeds een kankerbehandeling “Drinkers” en rokers hebben significant vaker reeds behandeling gevolgd Profiel van diegenen die een behandeling tegen kanker volgt of heeft gevolgd

16%

9% 7%

Geen drinker

Roker

Vrijgezel

Weduwe(naar), gescheiden

Getrouwd, samenwonend

65-70

55-64

Drinker

3%

2%

45-54

25-34

4%

2%

35-44

3%

16-24

KANKERBEHANDELING Basis: Vraag:

3%

5%

4%

Niet-roker

5%

4%

7%

n=44; heeft of heeft kankerbehandeling gevolgd (Belgen tussen 16 en 70 jaar) V1. Gelieve aan te duiden wat op u van toepassing is. U volgt of heeft een behandeling gevolgd tegen kanker

14

Welke zijn de échte risicoverhogende factoren voor kanker? De Belgen aarzelen … Perceptie risicoverhogende factoren voor kanker, totaal

%

Bottom 2 Tabak roken 4 13 29 6 16 47 Zonnebanken Zich onbeschermd blootstellen aan de zon 6 16 42 10 1 9 Vervuilde lucht/ fijn stof inademen 53 31 Cannabis roken 5 26 Overgewicht 36 4 33 Voedsel eten met additieven (bv kleurstoffen) 37 3 35 Stress 5 33 38 Naast een kerncentrale wonen (die perfect functioneert) 45 8 37 Genetisch gemanipuleerde organismen gebruiken 46 6 40 GSM gebruiken 51 5 46 Meer dan 1 glas alcohol per dag drinken 7 45 52 Veel rood vlees eten 56 7 49 Blootstelling aan pijnlijke ervaringen (bv sterfgeval) 66 17 48 67 Zijn/haar emoties niet kunnen uitdrukken 22 45 Deodorant gebruiken 70 13 57 27 78 De beugels in een beha Zeker niet

Basis: Vraag:

Waarschijnlijk niet

67 47 52 38 44 48 49 43 37 39 40 38 34 29 28 25 61 Waarschijnlijk wel

Top 2 96 94 94 90 25 69 15 64 13 63 19 62 18 55 15 54 9 49 10 48 10 44 6 34 6 33 5 30 11 1 12 Zeker wel

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q2. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren het risico om kanker te krijgen verhogen?

15

Perceptie risicoverminderende factoren voor kanker De meeste risicoverminderende factoren zijn goed gekend Bottom 2

Top 2

Zonnebanken vermijden

7

1 6

Blootstelling aan zon beperken

8

1 7

Dagelijks veel fruit en groenten eten

13

2 11

Dagelijks bewegen/sporten

20

3

Bepaalde vaccins zoals vaccin tegen HPV of tegen Hépatite B

33

4

Consumeren van zuivelproducten

53

5

Zeker niet Basis: Vraag:

43

54

47

17

93

51

43

29

38

92

40

87

46

67

21

47

Waarschijnlijk niet

80

37

38

Waarschijnlijk wel

10

47

Zeker wel

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q3. In hoeverre denkt u dat volgende factoren al dan niet het risico op kanker verminderen?

16

Meer dan 90% meent dat kankerscreenings de kans op het overwinnen van kanker verhogen. Jaarlijkse total body scan laten uitvoeren wordt ten onrechte als positief gezien. Perceptie factoren die de kans op het overwinnen van kanker verhogen, totaal

%

Bottom 2

56

94

42

52

94

1 6

40

53

94

7

1 6

42

51

93

24

3

Borstkankerscreening

6

15

Prostaatkankerscreening

6

15

Baarmoederhalskankerscreening

6

Dikke darmkankerscreening

Een jaarlijkse total body scan laten uitvoeren

Zeker niet Basis: Vraag:

Top 2

39

21

44

Waarschijnlijk niet

32

Waarschijnlijk wel

76

Zeker wel

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q4. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren de kans op het overwinnen van kanker verhogen?

17

Belgen zijn niet fatalistisch: 92% gelooft dat kanker kan genezen 43% denkt onterecht dat externe factoren determinerender zijn dan eigen levensstijl De mythen van kanker, totaal

%

Kanker kan genezen Kankerbehandelingen nemen de levenskwaliteit van patiënt meer & meer in acht Een positieve levensinstelling zorgt ervoor dat je minder risico op kanker krijgt Kanker is erfelijk

8

92

12

88 36

64 46

Het risico op kanker is meer te wijten aan externe factoren dan aan zijn eigen levensstijl

54 57

43 71

Er bestaan anti-kanker voedingsmiddelen Voedingssupplementen bieden een efficiëntere bescherming t kanker dan evenwichtige voeding

29 87

Kanker betekent automatisch een sterftegeval op korte termijn

13

93

Kanker is besmettelijk

98 Onwaar

Basis: Vraag:

7 2 Waar

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen x16 en 70 jaar) Q5. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aanduiden of u denkt dat ze waar of onwaar zijn.

18

Bijkomende interessante insights Risicoverhogende factoren voor kanker

19

Vlamingen schatten over het algemeen de bevraagde zgn. risicoverhogende factoren voor kanker lager in Perceptie risicoverhogende factoren voor kanker (top2%), naar regio Vlaanderen

Brussel

95

Tabak roken

Wallonië 94

91

Zonnebanken

99

63

Cannabis roken

97

75

57

Voedsel eten met additieven

99

80

74

Stress

51

74

Naast kerncentrale wonen

53

71

70 77 55

Genetisch gemanipuleerde organismen gebruiken

40

GSM gebruiken

39

57

64

>1 glas alcohol per dag drinken

36

60

65

Blootstelling pijnlijke ervaringen Emoties niet kunnen uitdrukken

22

Basis: Vraag:

50

49

23 9

71

54

26

Deodorant gebruiken De beugels in een beha

81

42

38 24

40 13

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q2. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren het risico om kanker te krijgen verhogen? n = 580 n = 100 n = 320

20

35-44 jarigen schatten haast alle risicoverhogende factoren hoger in Perceptie risicoverhogende factoren voor kanker (top2%), naar leeftijd 16-24j

25-34j 94

Tabak roken

35-44j

55-64j

45-54j

65-70j

99

95

98

96

93

Zonnebanken

87

95

97

93

97

94

Zich onbeschermd blootstellen aan de zon

86

96

98

94

93

92

65

Cannabis roken Voedsel eten met additieven

44 53

Genetisch gemanipuleerde organismen gebruiken

51

GSM gebruiken

51

>1 glas alcohol per dag drinken Blootstelling pijnlijke ervaringen Emoties niet kunnen uitdrukken

55

53 29 20

22

30

Deodorant gebruiken

5

30 7

n = 160

70

48

47

68

50

50

51

40

34

43

39

46

53

44

32

34

38

47

35

38

39

26

39 20

n = 180

68

52

53

28

78

63

59

53

74

68

74

62

63

68

66

53

Naast kerncentrale wonen

De beugels in een beha

70

n = 200

10 n = 210

25 14 n=163

29 16 n=87

21

Meer vrouwen veronderstellen dat het kankerverwekkend is om naast een kerncentrale te wonen, genetisch gemanipuleerde organismen te gebruiken en veel rood vlees te eten. Perceptie risicoverhogende factoren voor kanker (top2%), naar gender

43

Naast een kerncentrale wonen

67

49

Genetisch gemanipuleerde organismen gebruiken

Mannen Vrouwen

59

39 Veel rood vlees eten 49

Basis: Vraag:

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q2. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren het risico om kanker te krijgen verhogen?

22

Zonnebankers zijn zich in mindere mate bewust van het risico van zonnebanken. Rokers zijn zich evenzeer bewust van het risico van roken als niet-rokers, net als drinkers zich evenzeer bewust zijn van het risico van drinken dan niet-drinkers. Perceptie risicoverhogende factoren voor kanker (top2%), naar risicogedrag Roker vs. Niet-roker

Drinker vs. Niet-drinker

94

Zonnebanker vs. Niet-zonnebanker

100

100

Tabak roken 97

>1 glas alcohol per dag drinken

100 50

50

100

42 50

49

100

Zonnebanken

50

50

100 50

86

14% van de zonnebankers is zich van geen kwaad bewust!

95

23

Bijkomende interessante insights Risicoverminderende factoren voor kanker

24

21% van de zonnebankers is zich er niet van bewust dat zonnebanken vermijden het risico op kanker vermindert. Perceptie risicoverminderende factoren voor kanker, significante verschillen

%

Top 2

Zonnebanken vermijden

7

93

Zonnebanker Niet-zonnebanker

79

Blootstelling aan zon beperken

8

92

16-34 jaar 35-54 jaar

88

Mannen Vrouwen

59

16-34 jaar 35-54 jaar

39

Dagelijks veel fruit en groenten eten

Bepaalde vaccins zoals vaccin tegen HPV of tegen Hépatite B

80

33

67

53 Bot 2 (=% Zeker niet + % Waarschijnlijk niet)

Basis: Vraag:

95

87

20

Dagelijks bewegen/sporten

Consumeren van zuivelproducten

13

95

47

75 53

Top 2 (% Zeker wel + % Waarschijnlijk wel)

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q3. In hoeverre denkt u dat volgende factoren al dan niet het risico op kanker verminderen?

25

Bijkomende interessante insights Factoren die de kans op het overwinnen van kanker verhogen

26

In alle landsdelen ziet men screening in hoge mate als middel om het overwinnen van kanker te verhogen, in Brussel en Wallonië iets meer Perceptie factoren die de kans op het overwinnen van kanker verhogen (Top2%), naar regio Vlaanderen

Wallonië

Borstkankerscreening

92

98

97

Prostaatkankerscreening

92

98

97

Baarmoederhalskankerscreening

91

98

97

Dikkedarmkankerscreening

89

97

97

Een jaarlijkste total body scan

Basis: Vraag:

Brussel

77

77

73

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q4. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren de kans op het overwinnen van kanker verhogen? n = 580 n = 100 n = 320

27

16-24 jarigen, de lagere sociale klasse en rokers menen dat het uitvoeren van een jaarlijkse total body scan positief is. Perceptie factoren die de kans op het overwinnen van kanker verhogen: EEN JAARLIJKSE TOTAL BODY SCAN LATEN UITVOEREN 16-24 j

T2 84

25-34 j

70

Lagere sk.

73

83

29

37

Hogere sk.

31

Rokers

84

33

Niet-rokers

73

30

39

Zeker wel Waarschijnlijk wel

41 52

48

16 0

B2 Basis: Vraag:

n = 160

30

4 n = 180

17

14 3 n = 330

23

24 27

3 n = 670

Waarschijnlijk niet Zeker niet

45

26 16

43

40

16

15 1 n = 252

27

4 n = 748

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q4. Wilt u aangeven in hoeverre u denkt dat volgende factoren de kans op het overwinnen van kanker verhogen?

28

Bijkomende interessante insights Mythen van kanker

29

Bij jongeren leven er meer mythen rond kanker: zo gelooft 16% dat kanker automatisch een sterftegeval betekent op korte termijn De mythen van kanker (% waar), naar leeftijd 16-24j

Kanker kan genezen

Kankerbehandelingen nemen levenskwaliteit van patiënt meer en meer in acht Een positieve levensinstelling zorgt ervoor dat je minder risico op kanker krijgt

Kanker betekent automatisch een sterftegeval op korte termijn

35-44j

90

95

94

94

85

84

84

91

92

93

48

5

n = 180

n = 200

41

26

6 n = 210

79

49

28

39

4

71

58

52

28

6

68

64

61

24

n = 160

65-70j

89

55

16

55-64j

45-54j

91

61

Kanker is erfelijk

Er bestaan anti-kanker voedingsmiddelen

25-34j

19

7 n=163

n=87

30

Vlamingen geloven meer dat kanker erfelijk is dan Brusselaars en Walen Vlamingen geloven minder in het bestaan van anti-kanker voedingsmiddelen De mythen van kanker (% waar), naar regio Vlaanderen Een positieve levensinstelling zorgt ervoor dat je minder risico op kanker krijgt

59

Er bestaan anti-kanker voedingsmiddelen

Kanker is besmettelijk

Basis: Vraag:

3

70

36

21

9

Wallonië

71

67

Kanker is erfelijk

Kanker betekent automatisch een sterftegeval op korte termijn

Brussel

36

41

39

4

4

0

0

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q5. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aanduiden of u denkt dat ze waar of onwaar zijn. n = 580 n = 100 n = 320

31

Meer vrouwen veronderstellen ten onrechte dat kanker erfelijk is, zij geloven ook vaker in het bestaan van zgn. anti-kanker voeding De mythen van kanker (% waar), naar gender

45 Kanker is erfelijk 63

Mannen Vrouwen

24

Er bestaan anti-kanker voedingsmiddelen

33

3 Kanker is besmettelijk

Basis: Vraag:

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q5. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aanduiden of u denkt dat ze waar of onwaar zijn.

32

Lagere sociale klasse denkt significant meer dat het risico op kanker meer te wijten is aan externe factoren dan aan de eigen levensstijl De mythen van kanker (% waar), naar sociale klasse

Het risico op kanker is meer te wijten aan externe factoren dan aan zijn eigen levensstijl

53

38 Lager sociale klasse Hogere sociale klasse

Kanker betekent automatisch een sterftegeval op korte termijn

Basis: Vraag:

10

6

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q5. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aanduiden of u denkt dat ze waar of onwaar zijn.

33

Rokers, ‘drinkers’ en zonnebankers geloven significant meer dat voedingssupplementen een efficiëntere bescherming tegen kanker bieden De mythen van kanker (% waar), naar risicogedrag VOEDINGSSUPPLEMENTEN BIEDEN EEN EFFICIËNTERE BESCHERMING TEGEN KANKER DAN EVENWICHTIGE VOEDING ROKER

17

NIET-ROKER

11

DRINKER

21

NIET-DRINKER

ZONNEBANKER

11

NIET ZONNEBANKER

12 24

Onwaar

83

n = 252

Basis: Vraag:

89

n = 748

79

n = 151

89

Waar

88 76

n = 849

n = 85

n = 915

n=1.000; totale steekproef (Belgen tussen 16 en 70 jaar) Q5. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aanduiden of u denkt dat ze waar of onwaar zijn.

34

Jean-Michel Lebrun Client Service Director Public Affairs 0032 (0)2 642 49 10 [email protected]

Sylvia Vandenbroucke Research Manager Public Affairs 0032 (0)2 642 48 41 [email protected]

© 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not bedisclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

35

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF