Patientbroschyr Operation SE.qxd

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Näringslära, The Digestive System
Share Embed Donate


Short Description

Download Patientbroschyr Operation SE.qxd...

Description

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ

INNEHÅLL INLEDNING DITT BMI (BODY MASS INDEX)

2

VAD ÄR FETMA?

3

VAD ÄR SJUKLIG FETMA?

5

FÖLJDERNA AV FETMA OCH SJUKLIG FETMA

6

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

8

FAKTA OM ICKE-KIRURGISKA BEHANDLINGAR

13

DEN MULTIDISCIPLINÄRA METODEN FÖR VIKTMINSKNING

15

SÅ HÄR FUNGERAR MAG-TARMKANALEN

18

SÅ HÄR KAN MAGSÄCKSKIRURGI MINSKA ÖVERVIKT > Restriktiva ingrepp > Restriktiva och malabsorptiva ingrepp > Malabsorptiva ingrepp

20 20 24 26

DIN NYA LIVSSTIL EFTER OPERATIONEN

32

PRAKTISK INFORMATION > Laparoskopi (titthålskirurgi) kontra öppen kirurgi > Sjukhusvistelsen > Före och efter operationen

35 35 36 37

DET FÖRSTA STEGET PÅ EN VIKTIG RESA > Frågor till kirurgen > Vikten av stöd

38 39 40

BILAGA A - RISKER OCH KOMPLIKATIONER VID MAGSÄCKSKIRURGI

41

BILAGA B - ORDLISTA

42

REFERENSER

44

INLEDNING

Om du läser den här broschyren funderar du sannolikt på magsäckskirurgi, eller så känner du någon som gör det. Du har troligen, flera gånger, försökt gå ner i vikt genom diet, träning, läkemedelsbehandling, psykoterapi eller gruppterapi. Du kanske har gått ner i vikt, men sedan har du gått upp igen. Och nu har du beslutat dig för att besegra fetman och återfå din hälsa. Magsäckskirurgi är en effektiv behandling för svår fetma, med utmärkta långsiktiga resultat. Men när du gör ditt val måste du ta hänsyn till alla tänkbara faktorer.

Den här broschyren är den första i serien ”Ditt nya liv kan börja idag!” som är uppdelad i två delar: > Fakta om magsäckskirurgi > Din framtid nu Den här broschyren, ”Fakta om magsäckskirurgi,” ger dig en helhetsbild av fördelarna, nackdelarna och riskerna i samband med magsäckskirurgi. Kom ihåg att informationen i den här broschyren inte är avsedd att vara en ersättning för en utbildad läkares åsikter och råd. Din bästa informationskälla är en kirurg som har erfarenhet av magsäckskirurgi och hans eller hennes team.

2

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV BÄTTRE – BÖRJA MED DITT BMI (BODY MASS INDEX) Det första du måste göra är att ta reda på om du är överviktig eller inte och, om du är det, med hur mycket. Det finns en beprövad metod för att göra detta: BMI (Body Mass Index), som visar förhållandet mellan en persons kroppsvikt och längd (vikt/längd2). Räkna ut ditt BMI:

BMI (BODY MASS INDEX) UNDERVIKT

NORMALVIKT

ÖVERVIKT

FETMA

SJUKLIG FETMA

LÄNGD (METER)

VIKT (KG)

1,47

1,52

1,57

1,63

1,68

1,73

1,78

1,83

1,88

1,93

1,98

65

30,1

28,1

26,4

24,5

23,0

21,7

20,5

19,4

18,4

17,5

16,6

68

31,5

29,4

27,6

25,6

24,1

22,7

21,5

20,3

19,2

18,3

17,3

71

32,9

30,7

28,8

26,7

25,2

23,7

22,4

21,2

20,1

19,1

18,1

74

34,2

32,0

30,0

27,9

26,2

24,7

23,4

22,1

20,9

19,9

18,9

77

35,6

33,3

31,2

29,0

27,3

25,7

24,3

23,0

21,8

20,7

19,6

80

37,0

34,6

32,5

30,1

28,3

26,7

25,2

23,9

22,6

21,5

20,4

83

38,4

35,9

33,7

31,2

29,4

27,7

26,2

24,8

23,5

22,3

21,2

86

39,8

37,2

34,9

32,4

30,5

28,7

27,1

25,7

24,3

23,1

21,9

89

41,2

38,5

36,1

33,5

31,5

29,7

28,1

26,6

25,2

23,9

22,7

92

42,6

39,8

37,3

34,6

32,6

30,7

29,0

27,5

26,0

24,7

23,5

95

44,0

41,1

38,5

35,8

33,7

31,7

30,0

28,4

26,9

25,5

24,2

99

45,8

42,8

40,2

37,3

35,1

33,1

31,2

29,6

28,0

26,6

25,3

102

47,2

44,1

41,4

38,4

36,1

34,1

32,2

30,5

28,9

27,4

26,0

105

48,6

45,4

42,6

39,5

37,2

35,1

33,1

31,4

29,7

28,2

26,8

108

50,0

46,7

43,8

40,6

38,3

36,1

34,1

32,2

30,6

29,0

27,5

111

51,4

48,0

45,0

41,8

39,3

37,1

35,0

33,1

31,4

29,8

28,3

114

52,8

49,3

46,2

42,9

40,4

38,1

36,0

34,0

32,3

30,6

29,1

117

54,1

50,6

47,5

44,0

41,5

39,1

36,9

34,9

33,1

31,4

29,8

120

55,5

51,9

48,7

45,2

42,5

40,1

37,9

35,8

34,0

32,2

30,6

123

56,9

53,2

49,9

46,3

43,6

41,1

38,8

36,7

34,8

33,0

31,4

126

58,3

54,5

51,1

47,4

44,6

42,1

39,8

37,6

35,6

33,8

32,1

129

59,7

54,8

52,3

48,6

45,7

43,1

40,7

38,5

36,5

34,6

32,9

132

61,1

57,1

53,6

49,7

46,8

44,1

41,7

39,4

37,3

35,4

33,7

135

62,5

58,4

54,8

50,8

47,8

45,1

42,6

40,3

38,2

36,2

34,4

138

63,9

59,7

56,0

51,9

48,9

46,1

43,6

41,2

39,0

37,0

35,2

141

65,3

61,0

57,2

53,1

50,0

47,1

44,5

42,1

39,9

37,9

36,0

144

66,6

62,3

58,4

54,2

51,0

48,1

45,4

43,0

40,7

38,7

36,7

147

68,0

63,6

59,6

55,3

52,1

49,1

46,4

43,9

41,6

39,5

37,5

150

69,4

64,9

60,9

56,5

53,1

50,1

47,3

44,8

42,4

40,3

38,3

153

70,8

66,2

62,1

57,6

54,2

51,1

48,3

45,7

43,3

41,1

39,0

156

72,2

67,5

63,3

58,7

55,3

52,1

49,2

46,6

44,1

41,9

39,8

159

73,6

68,8

64,5

59,8

56,3

53,1

50,2

47,5

45,0

42,7

40,6

162

75,0

70,1

65,7

61,0

57,4

54,1

51,1

48,4

45,8

43,5

41,3

165

76,4

71,4

66,9

62,1

58,5

55,1

52,1

49,3

46,7

44,3

42,1

169

78,2

73,1

68,6

63,6

59,9

56,5

53,3

50,5

47,8

45,4

43,1

172

79,6

74,4

69,8

64,7

60,9

57,5

54,3

51,4

48,7

46,2

43,9

175

81,0

75,7

71,0

65,9

62,0

58,5

55,2

52,3

49,5

47,0

44,6

BMI = (kg/m2) Klassificering

BMI

Övervikt

Fetma I

Fetma II

Fetma III

= 25 – 29,9

= 30 – 34,9

= 35 – 39,9

≥ 40

3

VAD ÄR FETMA? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada hälsan. Personer med ett BMI som är 30 eller högre betraktas som feta. Fetma är följden när storleken på fettcellerna eller andelen fettceller i kroppen ökar. När en person går upp vikt ökar dessa fettceller först i storlek och därefter i antal. Fetma är mer än ett kosmetiskt problem. Fetma är en sjukdom och ett allvarligt hot mot hälsan.1 Att vara fet missförstår många som en enkel fråga om självkontroll. Likaledes förväxlas fetma ofta med att vara överviktig. I kliniska termer är skillnaden viktig och ofta livshotande. Flera medicinska organisationer, inklusive WHO (World Health Organization), klassificerar fetma som en sjukdom och ett allvarligt hot mot hälsan.2 Fetma är inte bara en enkel fråga om självkontroll. Det är en komplex sjukdom som omfattar aptitreglering och energimetabolism. Det sker en alarmerande ökning av övervikt och fetma över hela världen. I Europa finns idag minst 135 miljoner feta personer och cirka 6 miljoner som är sjukligt feta. Och sjukdomens utbredning tros fördubblas under de närmaste 20 åren. Ökningstakten varierar mellan olika länder i Europa. England är det land som har en av de snabbaste ökningarna. Där rapporteras förekomsten av fetma vara över 20%.3

4

Orsakerna till fetma omfattar: > Genetiska faktorer Fetma tenderar att gå i arv, vilket tyder på att det finns en genetisk orsak. Men familjer delar också kost- och livsstilsvanor som kan bidra till fetma. Att skilja dessa från genetiska faktorer är inte enkelt. Likväl visar forskningen att genetiska faktorer svarar för cirka 80% av en persons anlag för att utveckla fetma4 vilket kan direkt leda till fetma vid flera sjukdomar. Tyvärr så vet vi inte hur gener gör oss feta eller smala. Vissa gener kan påverka delar av hjärnan som kontrollerar aptit och känslan av att ha ätit tillräckligt. Andra kan bestämma hur kroppen sparar eller förbränner kalorier. > Miljöfaktorer Miljön har en kraftig påverkan på fetma. Detta inkluderar livsstilsbeteende såsom vad en person äter och hans eller hennes fysiska aktivitet. Den ökande utbredningen av övervikt och fetma speglar flera förändringar under de senaste 20 till 30 åren när det gäller matvanor, motion etc.5 Även om du inte kan förändra dina genetiska egenskaper, kan du förändra dina matvanor och din fysiska aktivitet. > Psykologiska faktorer Även psykologiska faktorer påverkar matvanorna. Många människor äter som en reaktion på negativa känslor som leda, nedstämdhet eller ilska. Fetma betraktas också ofta som en följd av bristande viljestyrka, svaghet eller ett ”livsstilsval” – valet att äta för mycket och motionera för lite. Det är emellertid mer lämpligt att betrakta fetma som en kronisk sjukdom än ett livsstilsval. > Fysiska sjukdomar Vissa sjukdomar kan leda till fetma eller viktökning. Dessa är bland annat hypothyreoidism, depression, flera syndrom och vissa neurologiska besvär som kan leda till att man äter för mycket. Även läkemedel som steroider och vissa antidepressiva medel kan leda till viktökning. En läkare kan berätta om det finns underliggande medicinska sjukdomar som orsakar viktökning eller gör det svårt att gå ner i vikt.

5

VAD ÄR SJUKLIG FETMA? Sjuklig fetma är en kronisk, livslång, genetiskt relaterad sjukdom. Den definieras som ett BMI på 40 eller högre. När fetman blir sjuklig innebär övervikten en livsfara. Sjuklig fetma associeras med ett stort antal tärande och livshotande sjukdomar som påverkar hälsan och livskvaliteten och samtidigt förkortar medellivslängden. När fetman blir sjuklig innebär övervikten en livsfara. Eftersom fetma är en kronisk sjukdom utvecklas dess symtom (kallade komorbiditeter) successivt. I dess tidiga stadier kan fetma göra det svårt att gå, ge ryggvärk och trötthet, hudsjukdomar och andfåddhet. Men obehandlad fetma har en tendens att försämras. När fetman blir sjuklig kan den leda till livshotande sjukdomar såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck, vissa cancerformer, höga kolesterolvärden och sömnapné.6 Studier visar att när sjuklig fetma väl fått fäste, har ansträngningar som kostoch motionsprogram liten chans att ge någon betydande viktminskning som kan bibehållas under en längre period.7 När sjuklig fetma konstaterats är det enda sättet att behandla aktuella symtom och förhindra debut av nya symtom att uppnå en långvarig viktminskning. Det enda sättet att förhindra ytterligare utveckling av symtomen är att uppnå en långvarig viktminskning. Faktum är att så snart man gått upp i vikt igen, så kommer komorbiditeten tillbaka.

6

FÖLJDERNA AV FETMA OCH SJUKLIG FETMA 1. HÄLSORISKER Fetma är mer än ett kosmetiskt problem, det är en allvarlig hälsorisk. Fetma är kopplad till en rad kroniska och tärande sjukdomar (kallade komorbiditeter) såsom typ 2-diabetes, hjärtsjukdom, högt blodtryck, vissa typer av cancer, sömnapné samt rygg- och ledvärk.7 I takt med att BMI-värdet ökar, ökar även risken att utveckla komorbiditeter. När fetman blir sjuklig (BMI ≥ 40) kan de medicinska problemen bli livshotande. Hälsorisker vid fetma

Gallsten

Högt kolesterolvärde

Hypertoni

Typ 2diabetes

Depression

FETMA Infertilitet

Sömnapné

Hjärtsvikt

Gastroesofageal refluxsjukdom

Bearbetad från: IASO – Diabetes and obesity: time to act

7

2. DÖDLIGHET Risken att dö i förtid av en rad sjukdomar ökar i takt med att BMI-värdet ökar.8 Dessutom är risken för för tidig död högre ju längre en person varit fet. I Europa dör varje år 320 000 människor av orsaker som är direkt kopplade till fetma.3 Ökad dödlighetsfrekvens är direkt kopplad till viktökning. För personer vars vikt är 50% över genomsnittsvikten är risken för en för tidig död dubbelt så stor jämfört med personer som inte är feta.7 3. LÄGRE LIVSKVALITET En tidig död är inte den enda eventuella följden av fetma och sjuklig fetma. Sociala, psykologiska och ekonomiska effekter är verklighet och kan vara särskilt förödande.9 Fetma förknippas med en nedsatt livskvalitet. Fysisk, känslomässig och social funktion försämras vid fetma. Många feta personer möter ofta fördomar och diskriminering, de blir deprimerade, intar försvarsställning och kan inte leva livet fullt ut.10 Feta personer måste anpassa sig till dagliga problem, från att hitta kläder som passar och ser bra ut, till att hitta bekväma sätt att resa och bo på. Dessutom blir vardagsaktiviteterna tröttande och svåra att utföra. Feta personer möter också ett socialt stigma när de söker arbete och utbildning. De betraktas vanemässigt som mindre kvalificerade för arbeten, att ha sämre arbetsmoral samt att ha känslomässiga problem och problem med mellanmänskliga relationer.11

8

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Fakta: För sjukligt feta personer är magsäckskirurgi den enda dokumenterade metoden för att minska i vikt och långsiktigt bevara viktminskningen, när alla andra behandlingar har misslyckats.

BMI

50

TRADITIONELL BEHANDLING KIRURGISK BEHANDLING

40

30 0

1

2

3

4

5

6

7

År Viktminskningskurvor för patienter behandlade traditionellt och kirurgiskt (bearbetade från Martin LF et al. Comparison of the costs associated with medical and surgical treatment of obesity. Surgery 1995; 118: 599-607).

Studier visar att magsäckskirurgi är det enda sättet för patienter med sjuklig fetma att få en långsiktig viktminskning och att förhindra debut av nya fetmarelaterade sjukdomar.12 En studie med mer än 22 000 patienter visade att de gick ner i genomsnitt cirka 61,2% av sin övervikt efter magsäckskirurgi.13 Ickekirugisk behandling däremot fungerar bara hos 1 av 20 personer med sjuklig fetma. Färre än 5% av deltagarna i ett icke-kirurgiskt viktminskningsprogram uppvisar någon betydande viktminskning och bibehåller den långsiktigt.7

9

Fakta: Magsäckskirurgi vid sjuklig fetma är förenat med långsiktig viktnedgång och minskad risk för dödsfall.14 Även om magsäckskirurgi ofta anses vara riskabel, är risken att förbli sjukligt fet mycket högre än risken vid operation för många patienter. Magsäckskirurgi minskar dödlighetsfrekvenserna betydligt och förhindrar utvecklingen av nya fetmarelaterade hälsotillstånd hos patienter med sjuklig fetma. Vetenskaplig forskning visar att magsäckskirurgi minskar risken för dödsfall med 30%.14 Fakta: Magsäckskirurgi är en säker behandling. Under det senaste årtiondet har antalet magsäcksoperationer ökat signifikant. Således har dessa ingrepp blivit säkrare och mer effektiva.15 I nuläget är dödlighetsfrekvenserna vid magsäckskirurgi jämförbara med dödsfallen för ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen – borttagande av gallblåsan med titthålsoperation.13, 16

10

Fakta: Magsäckskirurgi leder till att fetmarelaterade medicinska problem försvinner helt eller förbättras (komorbiditeter).13 En studie med fler än 22 000 patienter visade att magsäckskirurgi ledde till att medicinska problem, däribland typ 2-diabetes, höga kolesterolvärden, högt blodtryck och obstruktiv sömnapné, helt försvann eller förbättrades.13 Andel opererade som blir fria från eller förbättras beträffande komorbiditeter. 100 %

86%

90 % 80 %

77% 71%

70 %

62%

60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0

Diabetes

Hypertoni

Sömnapné

Högt kolesterolvärde

Fakta: Magsäckskirurgi gör det möjligt att minska i vikt och behålla viktminskningen länge. Efter magsäckskirurgi kan minst två tredjedelar av patienterna bibehålla minst 50% av sin viktminskning i 10 år eller mer.15 En studie som jämförde långvarig effekt av magsäckskirurgi med icke-kirurgisk behandling visade att:17 > efter 2 år hade den totala kroppsvikten minskat med 23% i kirurgigruppen och ökat med 0,1% i icke-kirurgigruppen. > efter 10 år hade den totala kroppsvikten minskat med 16% i kirurgigruppen och ökat med 1,6% i icke-kirurgigruppen.

11

5 Kontroll

0

Viktförändring (%)

-5 Gastric banding

-10 -15

Vertical banded gastroplasty

-20 -25

Gastric bypass

-30 -35 -40 -45 0,0 0,5 1,0

2,0

3,0

6,0

8,0

10,0

535 144 401 29

627 156 451 34

Uppföljning antal år

Antal deltagare Kontroll 627 585 594 Gastric banding 156 150 154 Vertical banded gastroplasty 451 438 438 Gastric bypass 34 34 34

4,0

587 153 438 34

577 149 429 33

563 150 417 32

542 147 412 32

Bild 1. Viktförändringar hos deltagare i SOS-studien under en 10-årsperiod. Alla data avser deltagare som fullföljde 10 år av studien. Medelviktförändringen för hela gruppen av deltagare som fick kirurgisk behandling var närmast identisk med den i undergruppen av deltagare som genomgick vertical banded gastroplasty.17

Fakta: SOS-studien har visat att viktnedgång efter kirurgi är bestående över en 10–15-årsperiod. Viktreducerande kirurgi har även lett till minskad dödlighet.14 ÄR JAG EN KANDIDAT FÖR MAGSÄCKSKIRURGI? Endast en kirurg som är specialiserad på magsäckskirurgi kan fastställa om du är en kandidat för magsäckskirurgi. De allmänna kraven är:18 > Ditt BMI är 40 eller högre. > Ditt BMI är 35 eller högre och du har ett eller flera fetmarelaterade hälsoproblem (t ex typ 2-diabetes, hjärtbesvär, ledbesvär, sömnapné etc). > Du har tidigare försökt gå ner i vikt med medicinsk övervakning – t ex med kost, motion, läkemedel – men har inte lyckats bibehålla viktminskningen. > Du har inga andra sjukdomar som orsakar övervikten (t ex hormonsjukdomar). > Du är villig att göra ett livslångt åtagande för uppföljning och att följa omfattande kost- och motionsanvisningar samt medicinska anvisningar. > Det finns inga medicinska eller psykologiska hinder för narkos eller operation. > Inget alkohol- eller narkotikamissbruk. > Rökstopp minst 6 veckor före operationen.

12

HUR STOR VIKTMINSKNING KAN JAG FÖRVÄNTA MIG? Hur mycket du går ner i vikt efter operationen beror på flera faktorer. Dessa omfattar: > din ålder > din vikt före operationen > din allmänna hälsa > vilken typ av operation du går igenom > din förmåga att motionera > ditt engagemang för att följa kostanvisningar och annan uppföljning > din egen motivation och samverkan från din familj och dina vänner En ny studie fastställde att en magsäcksoperation anses som framgångsrik när den lyckas uppnå och bibehålla minst 50% av viktminskningen utan betydande biverkningar.19 Patienterna tappar i genomsnitt 61,2% av sin övervikt efter en operation.13 Hur snabbt du når detta beror på de faktorer som angetts ovan. Detta kommer att klarna vid samtal med din kirurg.

Efter magsäckskirurgi kan patienterna långsiktigt bibehålla 50 till 60% av sin viktminskning. En genomförd långsiktig studie under 14 år visade varaktig viktkontroll.20

Efter operationen minskar de flesta patienterna snabbt i vikt och fortsätter att göra så 18 till 24 månader efter operationen.7 Patienter med ett högre initialt BMI har benägenhet att tappa mer i vikt. Men patienter med ett lägre initialt BMI kan tappa en större procentandel av sin övervikt och har lättare att närma sig sin idealvikt. Men det som är ännu viktigare är att du efter operationen kommer att återfå din hälsa. Och leva livet fullt ut igen. Du kommer att kunna röra dig lättare, andas lättare, sitta bekvämt och ta bort många av de läkemedel du kanske måste ta i dag.

13

FAKTA OM ICKE-KIRURGISKA BEHANDLINGAR Fakta: Icke-kirurgiska behandlingar fungerar bara hos 1 av 20 sjukligt feta personer.7 De flesta icke-kirurgiska viktminskningsprogram är baserade på en kombination av kost, läkemedel, beteendeförändring och regelbunden motion. Tyvärr så fungerar dessa program bara för 1 av 20 personer med sjuklig fetma. Färre än 5% av deltagarna i icke-kirurgiska viktminskningsprogram visar någon betydande viktminskning och bibehåller den långsiktigt.7 De flesta som deltar i dessa program återfår sin vikt inom ett år5 och löper allvarliga hälsorisker i samband med en oavbruten cykel av viktminskning och viktökning. KOST Behandlingar mot fetma

Lågkalorikost Ändrad kost och beteendeterapi Lågkalorikost och beteendeterapi

+5

Viktförändring (kg)

0

-5

-10

-15

-20

Intervention -12

Månader efter behandling 12

24

36

48

60

Källa: Wadden TA. Ann Intern Med 1993; 119:688-93.

Fakta: Under de kommande fem åren efter behandling kommer majoriteten av de patienter som kostbehandlats att gå upp ännu mer i vikt än vad de minskat.21 En viktminskning på 5 till 10% har visat sig vara till fördel för flera fetmarelaterade medicinska problem. Därför är kosthållning tillrådligt vid övervikt och fetma (BMI 25–40 utan komorbiditet) men inte vid sjuklig fetma (BMI ≥ 40).

14

MOTION Fakta: Bland patienter som har gått ner i vikt och inte går upp igen är motion den gemensamma nämnaren för att bibehålla vikten. Motion måste åtföljas av kostbehandling för att viktminskning ska uppnås. Även om viktminskningen av de två behandlingarna tillsammans är ganska blygsam, är motion en nyckelfaktor för att bibehålla vikten. LÄKEMEDELSBEHANDLING Läkemedelsbehandling måste åtföljas av kosthållning, beteendeförändring och fysisk aktivitet. Läkemedelsbehandling kan övervägas för: > patienter med ett BMI > 30 utan komorbiditet > patienter med ett BMI > 27 med komorbiditet.22 Fakta: Läkemedel ger 6 till 10% viktminskning efter ett år, med stor viktökning när behandlingen avslutas.23 I Europa är de två mest ordinerade läkemedlen för viktminskning orlistat (Xenical®) och sibutramin (Reductil®). Trots att de har olika verkningsmekanismer, har de visat påfallande likvärdig effekt. De ger en viktminskning på 6 –10% av den ursprungliga kroppsvikten efter 1 år, med hög viktökning när behandlingen avslutas.23

15

DEN MULTIDISCIPLINÄRA METODEN FÖR VIKTMINSKNING

Kost Beteendeförändring

Fysisk aktivitet Magsäckskirurgi

Magsäckskirurgi utförs av kirurger, både på privata och offentliga sjukhus specialiserade på magsäckskirurgi. Eftersom sjuklig fetma är en komplex sjukdom måste den behandlas ur flera perspektiv. De flesta enheter för magsäckskirurgi använder en multidisciplinär metod. Ett team bestående av flera yrkeskategorier som är experter på fetma och som är lyhörda för de specifika behoven hos patienter med sjuklig fetma: > utvärderar patienten före operation, bedömer både kirurgiska alternativ och alternativa behandlingar > ger utbildning och behandling efter operation > näringsrådgivning och psykologisk rådgivning > postoperativt konditionsprogram > långsiktig uppföljning och stöd som krävs för att bibehålla viktminskningen.

16

Exempel på multidisciplinärt team: > Läkare: invärtesmedicinare, endokrinolog/diabetolog, primärvårdsläkare, gastroenterolog eller kardiolog > koordinering av patientvård > kontroll och behandling av fetmarelaterade medicinska problem > noggrann läkarundersökning och sjukdomsspecifik testning > Dietist: > preoperativ bedömning av kosten > preoperativ behandling med lågkaloripulver för att minska leverförfettning 24 > preoperativ utbildning angående postoperativ kost- och näringsbehandling (konsistens, livsmedelsval, portionsstorlek, måltidsordning, proteintillskott, kosttillskott) samt beteendeförändringar (tugga väl, äta långsamt, separera mat och dryck) > uppföljning av kost- och näringsbehandling samt beteendeförändring under den postoperativa perioden > Psykolog eller rådgivare: > preoperativ psykologisk utvärdering med bedömning av realistiska förväntningar och inblick i de livslånga beteendeförändringar som krävs > tidig och fortgående postoperativ uppföljning: > stöd och uppmuntran > bedömning av emotionellt status > livsstilsförändringar > diskutera reaktion på operationen > Kirurg: > preoperativ bedömning av patientens motivation och förväntningar > diskussion av fördelar och risker med de olika typerna av magsäckskirurgi > val av den operation som är bäst för varje individuell patient > postoperativ uppföljning av det utförda ingreppet

17

> En narkosläkare med långvarig erfarenhet och intresse av magsäckskirurgi > preoperativ förberedelse: > noggrann medicinsk bedömning > uppnå optimal kontroll av alla fetmarelaterade medicinska sjukdomar > operationsdagen: > intervju och undersökning av patienten > alla magsäcksoperationer utförs under narkos Det är framför allt din motivation som är nyckeln till framgång. Magsäckskirurgi kan bara bli framgångsrik om du är engagerad i den resten av livet och om du ändrar ditt beteende. Operationen är bara ett verktyg, inte en magisk kur – slutresultatet beror på hur strikt du följer de rekommenderade anvisningarna när det gäller kost, motion och livsstilsförändringar. Du bör betrakta operationen som början på en helt ny fas i livet.

18

SÅ HÄR FUNGERAR MAG-TARMKANALEN Det är viktigt att du vet hur mag-tarmkanalen fungerar för att få en bättre förståelse för magsäckskirurgi. När maten du äter går genom mag-tarmkanalen förs olika matspjälkningssafter och enzymer in vid specifika stadier och möjliggör absorption av näringsämnen. Livsmedel som inte absorberas förbereds därefter för att föras ut ur mag-tarmkanalen. 1. Maten blandas i munnen med saliv och mosas sönder när du tuggar. 2. 2. Maten går från munnen till magsäcken genom ett långt muskulärt rör (esofagus eller matstrupen). 4. 3. Buken innehåller alla matspjälkningsorgan. 5. 4. Maten passerar till magsäcken genom en klaff som 6. 8. förhindrar att maten ”rinner tillbaka” till matstru3. pen efter att den blandats med syra, vilket skulle 7. kunna leda till skada och smärta. 5. Magsäcken är en säck som sitter högst upp i buken 9. och som lagrar och smälter maten. I magsäcken blandas maten med syra, som kroppen producerar för att underlätta nedbrytningen av proteiner, fetter 10. 11. 12. och komplexa kolhydrater till små mer absorberbara enheter. Magsäcken kan normalt rymma upp till 1,5 liter mat och/eller vätska. 6. När maten har smält ordentligt går den in i den första delen av tunntarmen genom en liten rund muskel som kallas pylorus. Matsmältningsvätskor i form av bukspott och galla tillförs tarminnehållet så att en ytterligare nedbrytning åstadkoms. 7. I tunntarmen absorberas de flesta näringsämnena. Tunntarmen består av tre delar: duodenum, jejunum och ileum och är cirka 4,5 till 6 meter lång. 8. Duodenum, eller tolvfingertarmen, är den första delen av tunntarmen. Här blandas maten med galla som produceras av levern och med matsmältningsvätskor från bukspottkörteln. Här absorberas mycket järn och kalcium. 9. Jejunum är tunntarmens mittersta del och den ansvarar för matspjälkning. 10. Den sista delen av tunntarmen är ileum, där de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K samt vitamin B12 absorberas. 11. Ileocekalklaffen skiljer tunntarmen från tjocktarmen (colon) för att förhindra det bakteriefyllda coloninnehållet att rinna tillbaka till tunntarmen. 12. Material som inte spjälkats passerar över till colon, där det förvaras tillfälligt och koncentreras genom återupptag av salter och vatten. Slutligen töms avföringen ut.

19

MÄTTNADSMEKANISMEN Den mat vi äter innehåller näringsämnen som våra kroppar använder som bränsle. För att den mat vi äter ska passa våra energibehov har hjärnan flera roller när det gäller maten. En av dem är mättnad – en känsla av att vara mätt efter en måltid. Mättnad är en mage-till-hjärna-reflex som påverkas av receptorer i övre delen av magsäcken. Vi måste därför fylla magsäcken nästan helt innan vi känner att vi har ätit tillräckligt. När vi har ätit så mycket mat att magsäcken tänjs ut, signalerar receptorerna mättnad till hjärnans mättnadscentrum – hypothalamus, som reglerar den varaktighet och frekvens med vilken vi känner att vi vill äta. Hos vissa personer är de roller som hjärnan använder för matintag dåligt reglerade. Om man upprepade gånger äter för mycket kan de glatta muskelfibrerna i magsäcken förlora sin elasticitet. Då krävs större och större mängder mat för att ge samma receptorsvar. Detta skulle förklara varför extremt feta personer inte känner sig nöjda med den mat de äter och kan konsumera mycket stora mängder mat under en måltid. Förutom detta finns det även andra faktorer som kan påverka. Jag är mätt!

20

SÅ HÄR KAN MAGSÄCKSKIRURGI MINSKA ÖVERVIKT ÄNDRA ENERGIBALANSEN – NYCKELN TILL VIKTMINSKNING. Energibalans är förhållandet mellan hur mycket mat som absorberas och hur mycket energi som kroppen förbrukar. ENERGIBALANS =

energiintag energiåtgång

Överskottsenergi i form av fett lagras i kroppen och sparas som reserv tills den förbränns som energi. När energin som förbrukas under fysisk aktivitet är högre än energin i maten du äter, används fettreserverna och överskottsfett förbränns för att möta kroppens behov. Minskat matintag eller ökad fysisk aktivitet leder således till viktminskning. MAGSÄCKSKIRURGI MINSKAR ÖVERVIKTEN GENOM ATT : > minska matintaget >> restriktiva ingrepp > minska matintaget och göra så att du absorberar mindre av den mat du äter >> restriktiva och malabsorptiva ingrepp > minska matintaget till viss del och göra så att du bara absorberar en del av den mat och näring du äter >> malabsorptiva ingrepp

RESTRIKTIVA INGREPP > Gastric banding Så här fungerar det: Restriktiv magsäckskirurgi leder till att den mängd mat du kan äta vid ett tillfälle minskar. Ingreppet gör att du känner dig mätt tidigare och längre. Följaktligen äter du mindre och går ner i vikt. Vid det här ingreppet placerar kirurgen ett mjukt band med lågt tryck runt den övre delen av magsäcken och formar den till ett timglas. En smal passage mellan den lilla övre fickan (ca 30 ml) och resten av magsäcken gör det möjligt för mat och vätska att passera igenom. När du äter samlas maten snabbt i den lilla övre fickan och passerar sakta ned till den nedre delen av magsäcken. Det behövs bara en liten mängd mat för att fylla den lilla magsäcksfickan. Övre delen av magsäcken signalerar en mättnadskänsla till hjärnan, som om hela magsäcken vore fylld. Därför känner du dig mätt snabbare och under en längre tid, och du äter mindre.

21

Anatomin förändras inte vid operationen. Operationen är således helt reversibel. Bandet går att avlägsna. Dessutom sker matspjälkning och absorption på helt vanligt sätt i mag-tarmkanalen. Patientsamarbete är mycket viktigt vid restriktiva ingrepp. Efter ingreppet måste du följa de specifika kostanvisningar och beteendeförändringar som ditt multidisciplinära team ordinerar och anpassa dig till nya matvanor. Om du inte följer anvisningarna kan du tänja ut magsäcksfickan och/eller den smala öppningen mellan magsäckens två delar och omintetgöra syftet med operationen.

ENERGIBALANS =

energiintag energiåtgång

4. 1. Liten magsäcksficka 2. Swedish Adjustable Gastric Band (SAGB)

1. 2. 3.

3. Större del av magsäcken 4. Ingångsport Gastric banding

22

Bandet är justerbart Den inre sidan av bandet är uppblåsbar och innehåller en vätska (saltlösning). Det finns en direkt koppling mellan hur trång eller hur vid öppningen mellan magsäckens två delar är och hur mycket vikt du kommer att tappa. Passagens storlek beror på hur mycket vätska som finns i ditt band. Den uppblåsbara ballongen fylls via en liten ingångsport, som placeras under huden vid operationen och är ansluten till bandet med en slang. Bandet är tomt när det placeras runt magsäcken. Efter cirka 4 veckor sker den första justeringen med vätska. Detta är en del av uppföljningen och sker polikliniskt och kräver ingen smärtlindring eller bedövning. Det utförs normalt på kirurgens eller läkarens mottagning eller på röntgenavdelningen om läkaren vill se hur vätskan når bandet med hjälp av en speciell röntgenundersökning. Då ombeds du svälja ett ämne (barium) som visar om maten på ett tillfredsställande sätt kan passera genom passagen. Beroende på hur din viktminskning fortskrider kommer läkaren och hans eller hennes team att ange när det krävs en justering av bandet. Det kan krävas en operation för att ändra eller placera om magbandet och/eller injektionsporten. Varken bandet eller injektionsporten är avsedda att vara livslånga implantat.

Swedish Adjustable Gastric Band

23

Fördelar: > Eftersom bandet inte förändrar anatomin finns en signifikant fördel: > Bandet kan enkelt tas bort och magsäckens originalform och struktur återställas. > Eftersom ingreppet normalt är minimalinvasivt (titthålsoperation) återhämtar sig patienterna snabbt från operationen och behöver bara stanna kvar en kort tid på sjukhuset (normalt 48 timmar). > Volymen på bandet är justerbar, vilket innebär att den takt med vilken magsäcksfickan töms kan ökas eller minskas enligt patientens situation och behov. Nackdelar: > Operationen kan omintetgöras om patienten hela tiden äter eller dricker vätska med högt kalori- eller fettinnehåll. > Viktminskningen är lägre och långsammare än vid andra ingrepp. Men andra typer av magsäckskirurgi förknippas med högre risker och mer komplikationer. > Postoperativa komplikationer till följd av magsäckens utvidgning eller rörelse kan inträffa. Resultat: > Med gastric banding tappar patienterna i genomsnitt 50– 60% av sin övervikt. Patienterna tappar omkring 30% av sin övervikt inom de första 12 till 18 månaderna efter operationen. Europeiska studier har visat att patienterna tappade 49, 55 och 57% av sin övervikt tre, fyra respektive fem år efter operationerna.25 > Efter magsäckskirurgi kan patienterna bibehålla större delen av sin viktminskning under 10 år.17 > Den stora majoriteten av medicinska problem som associeras med fetma (typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné, depression och ryggvärk) antingen förbättras eller försvinner efter operation.13

24

RESTRIKTIVA OCH MALABSORPTIVA INGREPP > Gastric bypass Så här fungerar det: Gastric bypass är en kombination av restriktion och malabsorption. Detta ingrepp: > minskar den mängd mat du äter vid en måltid (restriktion) > gör att du absorberar något mindre av den mat du äter (malabsorption) > gör att du blir intolerant mot livsmedel du ändå bör undvika (dvs koncentrerat socker och fett). Vid en gastric bypass skapar kirurgen en liten magsäcksficka (ca 30 ml). Den lilla fickan är direkt kopplad till tunntarmens mellersta del (jejunum). Under måltiden samlas maten snabbt i fickan. Eftersom det bara krävs en liten mängd mat för att fylla fickan, skickar övre delen av magsäcken tidigt en mättnadssignal till hjärnan, som om hela magsäcken vore full. Detta är en av de bidragande faktorerna till att du känner dig mätt snabbare och äter mindre. Dessutom kommer du att känna dig mindre hungrig eftersom magsäcksfickans innehåll töms direkt till en del av tunntarmen som skiljer sig från vad som är normalt. Eftersom maten går förbi den första delen av tunntarmen (duodenum), absorberar kroppen mindre näringsämnen och kalorier. Jämfört med normal matspjälkning, smälts maten i ett senare stadium genom att momentet när maten blandas med magsafter, galla och pankreassafter fördröjs. Din kirurg kan besluta sig för att ändra längden på tarmsegmenten för att framkalla en större eller mindre malabsorption.

25

ENERGIBALANS =

energiintag energiåtgång

1. 3.

2. 1. Matstrupe 2. Magsäck 3. Magsäcksficka

4.

4. Jejunum

Gastric bypass

Fördelar: > En större total viktminskning jämfört med restriktiva ingrepp uppnås. Nackdelar: > Eftersom gastric bypass förändrar anatomin och matspjälkningsprocessen är riskerna för komplikationer och biverkningar större.7 > Eftersom det sker en malabsorption av näringsämnen, kan mineral- och vitaminbrister uppkomma. Resultat: > Ett år efter operationen har patienterna tappat cirka 77% av sin övervikt.26 > Vetenskaplig forskning visar att efter 10 till 14 år har patienterna kvar 60% av sin viktminskning.20 > Den stora majoriteten av medicinska problem som associeras med fetma (typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné, depression och ryggvärk) antingen förbättras eller försvinner efter operation.13 > I de flesta fall rapporterar patienterna en tidig mättnadskänsla, kombinerad med en känsla av tillfredsställelse som minskar önskan att äta.

26

MALABSORPTIVA INGREPP Innebär att man minskar magsäckens storlek och att matspjälkningsprocessen påtagligt förändras så att du: > minskar den mängd mat du äter vid en måltid > absorberar betydligt mindre av den mat du äter. Vid malabsorptiva ingrepp minskas också storleken på magsäcken, men den magsäcksficka som skapas är mycket större än vid andra ingrepp. Anatomin i tunntarmen förändras så att matspjälkningen försenas (galla och pankreassaft avleds så att de möter den intagna maten närmare mitten och slutet av tunntarmen). Absorption av näringsämnen och kalorier minskar således i betydligt större omfattning än vid gastric bypass. Resultatet blir inte bara att du äter mindre, utan även att du absorberar färre kalorier. Vart och ett av de malabsorptiva ingreppen skiljer sig åt när det gäller hur och när matspjälkningssafter kommer i kontakt med maten.

27

BILIOPANKREATISK AVLEDNING (BILIOPANCREATIC DIVERSION, BPD) Så här fungerar det: Vid BPD minskas magsäckens storlek för att skapa både restriktion av matintag och reduktion av syraproduktion. Tunntarmen delas med en ände fäst vid magsäcksfickan för att skapa vad som kallas en ”näringsgren”. All mat går igenom här, men det är inte mycket som absorberas. Gallan och pankreassafterna som krävs för matspjälkning går genom den ”biliopankreatiska grenen” som är kopplad till den del av tarmen som ligger nära slutet. Denna förser den del av tarmen som nu kallas den ”gemensamma grenen” med matspjälkningssafter. Eftersom maten bara blandas med de biliopankreatiska safter som krävs för matspjälkning i ett senare skede, malabsorberas fetter och kolhydrater permanent. Kirurgen kan variera längden på den ”gemensamma grenen” för att reglera absorptionsmängden av protein, fett och fettlösliga vitaminer.

ENERGIBALANS =

energiintag energiåtgång

1.

2.

4. 1. Matstrupe 2. Magsäcksficka

5.

3.

3. Näringsgren 4. Gallgång 5. Biliopankreatisk gren 6. Gemensam gren

6. Biliopankreatisk avledning

28

BILIOPANKREATISK AVLEDNING MED DUODENALOMKOPPLING (DUODENAL SWITCH) Så här fungerar det: Detta ingrepp är en variant av BPD som innebär att en del av magsäcken blir kvar, med pylorus och början av duodenum vid dess ände. Den första delen av tunntarmen (duodenum) delas så att pankreassaft och galla passerar förbi. Den närmaste änden av ”näringsgrenen” fästs därefter vid början av duodenum, medan den ”gemensamma grenen” skapas på samma sätt som vid BPD. ENERGIBALANS =

energiintag energiåtgång 1. 2. 4.

1. Matstrupe 2. Magsäcksficka 3. Näringsgren

5.

3.

4. Gallgång 5. Biliopankreatisk gren 6. Gemensam gren

6. Biliopankreatisk avledning med duodenalomkoppling

29

Fördelar: > Malabsorptiva ingrepp leder till större total viktminskning jämfört med rent restriktiva ingrepp. Men ju mer matspjälkningsprocessen rubbas, desto större är risken för komplikationer och biverkningar.7 > Patienterna kan äta något större måltider än vid andra ingrepp. Nackdelar: > Mycket stor risk för närings- och vitaminbrister. > Livslångt vitamintillskott krävs. Om riktlinjerna för kost- och vitamintillskott inte följs rigoröst kommer minst 25% av patienterna att utveckla mag-tarmproblem eller näringsbrister som kräver behandling. > Noggrann livslång kontroll avseende proteinbrist, anemi och skelettsjukdom. Resultat: > Studerade patienter har uppnått viktminskning på 74% efter ett år, 78% efter två år, 81% efter tre år, 84% efter fyra år och 91% efter fem år.27 > Vetenskaplig forskning visar att patienterna bibehåller större delen av sin viktminskning under 5 år.27 > Den stora majoriteten av medicinska problem som associeras med fetma (typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné, depression och ryggvärk) antingen förbättras eller försvinner efter operation.13

30

KOMPLIKATIONER OCH BIVERKNINGAR Justerbar gastric banding

Gastric bypass

Biliopankreatisk avledning (med eller utan duodenalomkoppling)

Illamående och kräkningar Förstoppning Dilatation av fickan Bandet glider Obstruktion av utgång Erosion av bandet Läckage vid bandet Infektion eller dislokation av port Mineral- och vitaminbrister Diarré

Uppsvälld buk och illaluktande avföring eller gas Ökad risk för gallstenar Magsår Lungemboli eller andningssvikt Anastomosläckage Tarmvred

Riskerna i samband med magsäckskirurgi Precis som vid alla kirurgiska ingrepp finns risker vid magsäckskirurgi. Patienterna bör tala med sina kirurger för att diskutera vilken typ av ingrepp som passar bäst. I bilaga A (se sid 41) anges några av de risker och

31

Beskrivning

Att äta för snabbt eller för mycket, eller att inte tugga ordentligt, kan leda till kräkningar. Förstoppning är vanligt med tanke på det låga energi- och därmed fiberintaget. Tarmreglerande medel baserade på korn, säd eller bulkmedel bör inte användas. Tarmreglerande medel i form av flytande bulkmedel kan användas. Magsäcksfickan kan utvidgas. Bandet kan glida bort från avsedd placering Passagen för mat och vätska kan bli för smal som en följd av att bandet glider eller för att mat fastnar. Bandet kan erodera magsäcksväggen.

Problem runt injektionsporten och slangen kan uppkomma.

Direkt efter operationen sker en period av tarmanpassning med återkommande diarré. Detta tillstånd kan minska med tiden, men kan vara ett permanent och livslångt tillstånd som försämrar livskvaliteten.

Snabb viktnedgång kan leda till ökad risk för gallstenar och behov av att ta bort gallblåsan. Omdirigering av galla, pankreassafter och andra matspjälkningssafter utanför magsäcken kan leda till tarmirritation och sår.

Ett anastomosläckage kan uppkomma som en följd av delning och sammanfogning av tarmen. Tarmen kan komma i kläm eller knickas med passagehinder som följd.

komplikationer som kan inträffa efter magsäckskirurgi. Det är viktigt att du diskuterar de risker som är specifika för en person med dina sjukdomar som genomgår ditt specifika ingrepp med din kirurg.

32

DIN NYA LIVSSTIL EFTER OPERATIONEN KOST Även om postoperativa kostanvisningar skiljer sig mellan olika kirurger och olika typer av ingrepp måste du äta annorlunda, ha en sundare livsstil och engagera dig för att följa dokumenterade anvisningar för långsiktig framgång. Medan det till en början kan vara en utmaning kommer det att hjälpa dig att dra maximal nytta av din operation. Det som är viktigast är att du följer de strikta anvisningar du får av din dietist, kirurg eller sjuksköterska. Efter ingreppet kommer du med största sannolikhet först att stå på en flytande kost, följt av mat med mos-/purékonsistens. Därefter kan du långsamt återgå till en mer vanlig kost med sunda, magra livsmedel med lågt kaloriinnehåll. Att du följer kostanvisningarna betyder inte att du inte längre kan njuta av livet. Du kommer fortfarande att kunna gå ut och äta med familj och vänner. Du behöver bara lära dig nya matvanor som kommer att hjälpa dig att inte äta för mycket och få obehagliga biverkningar. Ta tid på dig och fokusera på konversationen och på att använda dessa tillfällen som möjligheter att slappna av istället för att fokusera på maten.

33

MOTION Efter magsäckskirurgi är det inte bara viktigt att du förändrar dina matvanor, utan även din fysiska aktivitet. I allmänhet rekommenderas patienterna att börja motionera i långsam takt. Innan du ökar din fysiska aktivitet är det viktigt att du rådfrågar din kirurg, som kommer att ge dig ett individuellt motionsprogram som passar dina individuella behov. När du går ner i vikt blir de fysiska aktiviteterna successivt lättare. PREVENTIVMEDEL OCH GRAVIDITET > Justerbar gastric banding Graviditet innebär ingen ökad risk jämfört med hos icke-feta personer. Det är inte tillrådligt att bli gravid omedelbart efter ett ingrepp med justerbar gastric banding eftersom fostret behöver en bra näringstillförsel. Men om patienten ändå blir gravid bör all vätska tas bort från bandet. Uppföljningar och kontroller är nödvändiga. > Gastric bypass och malabsorptiva ingrepp Eftersom gastric bypass och malabsorptiva ingrepp ger en förändrad absorption av flera näringsämnen och snabb viktminskning, bör graviditet undvikas minst 12 till 18 månader efter ingreppet. Vid användning av p-piller bör även ytterligare preventivmetoder användas. Två studier med 111 graviditeter efter gastric bypass visade dock minimala biverkningar med noggrann medicinsk kontroll och lämpliga vitamin- och näringstillskott.15 Folsyratillskott bör även diskuteras.

34

STÖDGRUPPER Stödgrupper kan vara ett utmärkt forum för patienter som genomgått magsäckskirurgi att diskutera olika personliga frågor och yrkesfrågor. Din kirurg kan informera dig om stödgrupper som kan hjälpa dig med kort- och långsiktiga frågor och behov. REGELBUNDNA KONTROLLER OCH LÅNGSIKTIG UPPFÖLJNING Det är mycket viktigt att du kontrollerar din hälsa regelbundet efter operationen. Detta sker polikliniskt. Din kirurg och hans eller hennes team kommer att diskutera detta med dig och du kommer att få ett individuellt besöksschema. Till en början görs relativt täta kontroller, men med tiden blir det längre mellan kontrollerna. När din vikt har stabiliserats behöver du normalt bara undersökas en gång om året. > Justerbar gastric banding Under de första 18 månaderna efter operationen kan ditt band successivt fyllas med vätska. Under denna period kan du behöva gå på täta kontroller. När din vikt har stabiliserats behöver du normalt bara undersökas en gång om året. > Gastric bypass och malabsorptiva ingrepp Första kontrollen sker efter några veckor. Med tiden blir det längre mellan kontrollerna. När din vikt har stabiliserats behöver du normalt bara undersökas en gång om året.

35

PRAKTISK INFORMATION LAPAROSKOPISK KIRURGI (TITTHÅLSKIRURGI) JÄMFÖRT MED ÖPPEN KIRURGI Laparoskopisk magsäckskirurgi är ett minimalinvasivt ingrepp. Ett par små snitt görs i bukväggen för att föra in små “rör,” s.k. troakarer, för passage av de kirurgiska instrument som krävs för operationen. Placeringen, antalet och storleken på dessa snitt kan variera från kirurg till kirurg. Därefter förs en liten kamera in i buken, genom vilken kirurgen kan se på en separat monitor. Detta ger en bättre visualisering och bättre åtkomst till viktiga anatomiska strukturer. Laparoskopi är mindre invasivt än öppen kirurgi. Jämfört med öppen kirurgi är fördelarna med laparoskopi: 7 > mindre postoperativ smärta. > bättre kosmetiska resultat. > färre sårinfektioner. > färre ärrbråck. > snabbare återhämtning och återgång till aktivitetsnivåerna före operationen.

36

SJUKHUSVISTELSEN De flesta patienter stannar 3–4 dagar på sjukhus efter öppen kirurgi och 1–3 dagar efter laparoskopi (cirka 2 dagar efter justerbar gastric banding, cirka 3–5 dagar efter andra ingrepp), men den verkliga längden på din vistelse bestämmer din kirurg. Du skrivs ut när: > du kan svälja tillräckligt med näringsrik flytande kost för att förhindra uttorkning. > du inte har feber. > du har adekvat smärtkontroll med läkemedel. För att förhindra blodproppar kan antiembolistrumpor eller andra kompressionshjälpmedel användas för benen. Din kirurg kommer att begära att du försöker stå upp och röra dig så snart som möjligt, normalt inom det första dygnet. Beroende på ditt medicinska tillstånd kan du bli inlagd på intensivvårdsavdelningen för noggrann kontroll av hjärta och lungor. Sjukhuset kan besluta att patienter som använder CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) eller BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) för sömnapné ska ta med sig sina maskiner för att kunna använda dem omedelbart efter operation.

37

FÖRE OCH EFTER OPERATIONEN Före operationen > Du kommer troligen att behandlas med lågkaloripulver 2– 4 veckor före operationen. Detta för att minska storleken på levern så att kirurgen lättare kommer åt vid operationen. > Kvinnor kan behöva sluta med östrogenläkemedel (p-piller eller hormonersättning) en månad före operationen för att minska operationsrisken. > Kvällen före operationen kommer läkaren att be dig att inte svälja någonting via munnen från midnatt och framåt, så att din mage är tom inför operationen. > Tala om för kirurgen eller någon i hans eller hennes team om du dagligen tar läkemedel. Tala också om för läkaren om du tar acetylsalicylsyra eller läkemedel som hämmar blodkoagulation eller antiinflammatoriska läkemedel (för artrit, artros etc). Detta är viktigt eftersom ett beslut måste fattas om när exakt du måste sluta (tillfälligt) att ta dessa inför operationen. > Operationen utförs under narkos som ges av en legitimerad narkosläkare med omfattande erfarenhet av behandling av patienter med sjuklig fetma. Efter operationen > Efter laparoskopi kan du få lite ont i axlarna. Detta beror på att buken blåsts upp med koldioxid för att skapa ett arbetsutrymme. Det är sällan möjligt att ta bort all koldioxid i slutet av operationen, men det som blir kvar absorberas snabbt och är ofarligt för kroppen. Smärtan i axlarna är bara tillfällig och försvinner snabbt, dvs inom ett par dagar efter operationen. > Normalt rapporterar patienterna bara begränsad smärta efter operationen, men vissa patienter kommer att behöva smärtstillande medel. Inga ytterligare läkemedel krävs efter operationen. Du uppmuntras att återuppta dina normala aktiviteter successivt när du skrivits ut från sjukhuset. Din läkare och hans eller hennes team kommer att berätta när du kan återgå till dina normala vardagsaktiviteter och vilken typ av aktiviteter du bör undvika. > Som nämnts tidigare måste du hålla dig till en strikt kost efter operationen. Se broschyren ”Din framtid nu” i samma serie, ”Ditt nya liv börjar idag!”, och säkerställ att du noggrant följer råden du får av ditt multidisciplinära team. Operationen kräver en stark disciplin från din sida eftersom du tvingas att ändra dina matvanor. > Din förmåga att återgå till samma aktivitetsnivå som före operationen varierar beroende på ditt fysiska tillstånd, aktivitetens karaktär och vilken typ av magsäckskirurgi du har genomgått. Många patienter återgår till sina normala aktiviteter inom sex veckor efter operationen. Patienter som har genomgått minimalinvasiv laparoskopi kan återgå till sina aktiviteter inom några veckor.

38

DET FÖRSTA STEGET PÅ EN VIKTIG RESA För att förstå riskerna och fördelarna med de olika typerna av magsäckskirurgi kan det vara till hjälp att prata med personer som redan tagit detta steg, för att du ska kunna fatta ett beslut som du är nöjd med. Slutligen är din bästa informationskälla en erfaren kirurg och hans eller hennes team, som vet hur man hanterar dina specifika behov före, under och efter operationen.

Om du vill ha mer information kan du besöka: www.weightlosssurgeryinfo.com www.weightlosssurgery.com.au www.bospa.org

39

FRÅGOR TILL DIN KIRURG Här följer några av de frågor du bör ställa innan du beslutar dig för kirurgi: > > > > > > > > > > > > > >

Vilka olika typer av magsäckskirurgi har du utfört? Hur många av varje ingrepp har du utfört? Kan ingreppet göras med minimalinvasiv teknik? Är jag en kandidat för kirurgi även om jag har ett eller flera hälsotillstånd kopplade till min fetma? Vilket ingrepp är bäst för mig? Varför? Vad finns det för risker? Hur länge pågår operationen? Hur länge förväntas jag få stanna på sjukhuset? Hur lång tid tar det innan jag kan återgå till den aktivitetsnivå jag hade före operationen? Hur kommer mina matvanor att förändras? Vilken är den normala viktminskningen och förbättringen av associerade hälsotillstånd för dina övriga patienter? Har du patienter som vill dela med sig av sina erfarenheter, både positiva och negativa? Vad kan du lämna för information för att hjälpa familj och vänner att få en bättre förståelse för den här operationen? Vilken typ av långsiktig eftervård kan du ge mig? Vad förväntar du dig av mig om jag väljer att genomgå en operation?

40

VIKTEN AV STÖD Förändringarna av din kost och livsstil efter magsäckskirurgi kan vara livet ut. Du har en större chans till livslång framgång om du omger dig med människor som förstår och stöder dina mål. Saker du kan göra: > Hjälp dina vänner och familj att förstå varför du har valt en kirurgisk viktminskningslösning. Många människor tror att magsäckskirurgi är en experimentell fetmabehandling snarare än ett alternativ som har funnits i mer än 40 år. Det är viktigt att de förstår att sjuklig fetma är en sjukdom och att kosthållning inte fungerar för dig. > Människor med sjuklig fetma rapporterar ofta att deras make/maka, eller andra närstående, inte tycks uppmuntra viktminskning. Dessa människor betraktar din vikt som en del av din identitet. Du måste förstå att detta är en rädsla för förändring. Diskutera dina skäl för att genomgå magsäckskirurgi. De behöver få veta att din hälsa står på spel och att du räknar med deras hjälp under och efter operationen. > Gå med i stödgrupper nära dig eller besök dem online. Här kan du få hjälp på kirurgens mottagning. Omge dig med människor som befinner sig i samma situation. Ställ frågor och få svar i en stödmiljö. Bilda ett nätverk för att dela erfarenheter. Det är viktigt att veta att du inte är ensam. Det finns kunniga, vänliga människor som kan stödja och hjälpa dig.

41

BILAGA A – RISKER OCH KOMPLIKATIONER VID MAGSÄCKSKIRURGI Precis som vid alla operationer finns operationskomplikationer, långsiktiga komplikationer och risker i samband med magsäckskirurgi som du bör diskutera med din läkare. Rapporterade risker omfattar, men är inte begränsade till: EVENTUELLA ALLVARLIGA KOMPLIKATIONER: Kirurgiska Perforation av buk/tarmar eller läckage som leder till peritonit (bukhinneinflammation) eller abscess (varhåla). Inre blödning som kräver transfusion. Svår sårinfektion – öppning av såret – ärrbråck. Mjältskada som kräver borttagande/annan organskada. Obstruktion av mag- eller tarmtömning (tarmvred). Lungor Pneumoni (lunginflammation) – atelektas (kollaps av lungvävnad) – vätska i bröstkorgen. Respiratorisk insufficiens (andningssvårigheter) – lungödem (vätska i lungorna). Trombos (blodpropp) i benen – emboli (blodpropp) i lungorna. Kardiovaskulära Myokardinfarkt (hjärtattack) – kronisk hjärtinsufficiens. Arytmier (oregelbundna hjärtslag). Stroke (cerebrovaskulär insult, CVA). Njurar och lever Akut njursvikt. Leversvikt – hepatit (kan utvecklas till cirros). Psykosocialt Anorexia nervosa – bulimi, postoperativ depression – dysfunktionella sociala problem. Psykos. Dödsfall Övriga komplikationer (kan bli allvarliga) Mindre sår- eller hudinfektion/ärrbildning, deformitet, hängande hud. Urinvägsinfektion. Allergiska reaktioner mot läkemedel. Kräkningar eller illamående/oförmåga att äta vissa livsmedel/felaktiga matvanor. Inflammation i esofagus (esofagit) – syrareflux (halsbränna). Låga nivåer av natrium, kalium eller blodsocker – lågt blodtryck. Problem med tömning av magsäcken (smal eller uttänjd). Anemi – metabolisk brist (järn, vitaminer, mineraler) – tillfälligt håravfall. Förstoppning – diarré – uppsvälldhet – kramp – illaluktande avföring eller gas. Gallstenar eller gallblåsesjukdom. Magsäcks- eller tömningssår (peptiskt magsår). Rubbning av märlor – viktökning – misslyckas med att nå tillfredsställande viktminskning. Penetration av främmande material (t.ex. band) i magsäcken. Intolerans mot raffinerade sockerarter (dumping) med illamående, svettningar, svaghet. Minskad bentäthet.

42

BILAGA B – ORDLISTA Absorption

Den process varvid spjälkad mat absorberas i nedre delen av tunntarmen och passerar ut i blodomloppet.

Adipös

Fettrik, hör till fet.

Anastomos

Kirurgisk koppling mellan två strukturer.

Anastomos med gastrojejunostomi

Övre anslutning mellan magsäck och tunntarm vid en gastric bypass.

Bariatrisk kirurgi

Annat namn för magsäckskirurgi.

BMI (Body Mass Index) Metod för att beräkna graden av övervikt utifrån kroppsvikt och kroppsyta. Bråck

En svaghet i bukväggen som leder till en synlig utbuktning.

Colon

Tjocktarmen, börjar där tunntarmen slutar och slutar i rektum (ändtarmen).

Dilation

Vidgning av en passage eller anastomos.

Dumpingsyndrom

Obehaglig känsla av illamående, yrsel, hjärtklappning, svettning/kallsvettning, matthet/trötthet och diarré förknippas med intag av söta och ibland även feta livsmedel.

Duodenum

De första 30 cm av tunntarmen omedelbart efter magsäcken. Galla och pankreassafter går in i duodenum via gångar från levern respektive pankreas.

Fetma

Hör till kraftig övervikt eller adipös vävnad.

Gastrisk

Hör till magen.

Gastric bypass

Operation avsedd att göra en del av magsäcken ickefunktionell

Gastrointestinal

Hör till magsäck och tarmar.

Gastroplastik

Operation för sjuklig fetma för att forma om magsäcken.

Genetik

Hör till ärftliga egenskaper.

Herniering

Bråckbildning.

Hypertension

Högt blodtryck.

Ileum

Ca tre meter lång del av tunntarmen, svarar för absorption av maten.

Jejunum

Ca tre meter lång del av tunntarmen, svarar för spjälkning av maten.

Kardiovaskulär

Hör till hjärta och blodkärl.

Klinisk svår fetma

Ett BMI på 40 eller mer, en viktnivå som är livshotande. Kallas även sjuklig fetma.

43

Komorbiditet

Tärande tillstånd eller sjukdom (såsom artrit, högt blodtryck) i samband med klinisk svår fetma eller fetmarelaterade hälsotillstånd.

Kontraindikation

Symtom eller situation som indikerar att en behandling som annars kan rekommenderas är olämplig.

Kriterier

Används för att fastställa lämpliga kandidater för operation.

Laparoskopi

Metod för visualisering och behandling av intraabdominella problem med långa fiberoptiska instrument, utan att göra ett stort snitt.

Matspjälkning

Den process där mat bryts ned av magsäcken och den övre delen av tunntarmen till delar som kan absorberas.

Mortalitet

I samband med sjukdom en ökad risk för dödsfall.

Multidisciplinär

Team för att utvärdera och behandla klinisk svår fetma. Inkluderar utvärdering och behandling inom följande områden: kirurgi, internmedicin, nutrition, psykiatri och sjukgymnastik.

Obstruktion

Avsmalning av en anastomos eller del i mag-tarmkanalen som fördröjer den normala passagen av mat och avfallsprodukter.

Psykoterapi

Utvärdering och behandling av psykiskt relaterade sjukdomar.

Roux-en-Y gastric bypass

En kirurgisk metod för att återkoppla magsäcken och övre delen av tunntarmen i en grov Y-form.

Sjukdom

En process som skadar hälsan och/eller medellivslängden.

Sjuklig fetma

Ett BMI på 40 eller mer, en viktnivå som är livshotande. Kallas även klinisk svår fetma.

Strikturer

Avsmalning av anastomos eller del av tarmen, ofta som en följd av ärrbildning eller sår.

Terapi

Behandling.

Typ 2-diabetes

Störning av glukos- och insulinmetabolism.

44

REFERENSER

1. http://www.obesity-online.com/ifso/ifso-statement.htm 2. WHO – http://www.who.int/topics/obesity/en/ 3. http://www.iotf.org/media/iotfmar17.pdf 4. Kaplan L. Body weight regulation and obesity. J Gastrointest Surg 2003; 7(4):443-51. 5. Lyznicki J et al. Obesity: Assessment and Management in Primary Care. Am Fam Physician 2001; 63(11):2185-96. 6. Gastrointestinal Surgery for Severe Obesity. NIH Consens Statement Online 1991 Mar 25-27;9(1):1-20. http://consensus.nih.gov/cons/084/084_statement.htm 7. American Society for Bariatric Surgery. Rationale for the surgical treatment of morbid obesity. (online) 8 april 1998. http://www.asbs.org/html/ration.html 8. NSW Childhood Obesity Secretariat, Centre for Health Promotion – NSW Department of Health, Childhood Obesity NSW Summit Background Paper. August 28, 2002 http://www.health.nsw.gov.au/obesity/adult/summit/bgpaper_final.pdf 9. ASO (Association for the Study of Obesity) http://www.aso.org.uk/mlw/nfdefault.asp?menuid=160&header=yes 10. NICE “Guidance on the use of surgery to aid weight reduction for people with morbid obesity”, Technology Appraisal Guidance n°46, july 2002. 11. Klesges RC et al. The effects of applicant’s health status and qualifications on simulated hiring decisions. Int J Obes 1990; 14(6):527-35. 12. Martin LF et al. Comparison of the costs associated with medical and surgical treatment of obesity. Surgery 1995; 118(4):599-607. 13. Buchwald H et al. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2004; 292(14):1724-37. 14. Sjöström L et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med 2007; 357(8):741-52.

45

15. Presutti R, Gorman R, Swain J. Concise Review for Clinicians. Primary care perspective on bariatric surgery. Mayo Clin Proc 2004; 79(9):1158-66. 16. Müller BP, Holzinger F, Leepin H, Klaiber C. Laparoscopic cholecystectomy: Quality of care and benchmarking. Results of a single-institution specialized in laparoscopy compared with those of a nationwide study in Switzerland. Surg Endosc 2003; 17(2):300-5. 17. Sjöström L et al. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors in 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 2004; 351(26):2683-93. 18. http://www.obesity-online.com/ifso/ifso-selection.htmz 19. Balsiger BM et al. Prospective evaluation of Roux-en-Y gastric bypass as primary operation for medically complicated obesity. Mayo Clin Proc 2000; 75(7): 673-80. 20. Pories WJ et al. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg 1995; 222(3):339-52. 21. Wadden TA. Treatment of obesity by moderate and severe caloric restriction. Results of clinical research trials. Ann Intern Med 1993; 119:688-93. 22. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/ob_gdlns.pdf 23. Bray GA. Drug treatment of obesity. Rev Endocr Metab Disord 2001; 2(4):403-18. 24. Colles SL et al. Pre-operative weight loss with a very-low-energy diet: quantitation of changes in liver and abdominal fat by serial imaging. Am J Clin Nutr 2006; 84(2):304-11. 25. Steffen R et al. Laparoscopic Swedish adjustable gastric banding: a five-year prospective study. Obes Surg 2003; 13(3):404-11. 26. Wittgrove AC, Clark GW. Laparoscopic gastric bypass, Roux-en-Y 500 patients: technique and results, with 3-60 month follow-up. Obes Surg 2000; 10(3):233-9. 27. Baltasar A et al. Duodenal switch: an effective therapy for morbid obesity – intermediate results. Obes Surg 2001; 11(1): 54-8.

BE 3 RP SE

Kom ihåg att informationen i den här broschyren inte är avsedd att vara en ersättning för en utbildad läkares åsikter eller råd. Den informationen måste ges av professionell sjukvårdspersonal till patienter.

För ytterligare information, kontakta din klinik för magsäckskirurgi:

Denna broschyr är framtagen av:

Adapterad till svenska förhållanden i samarbete med:

JOHNSON & JOHNSON AB Staffans väg 2, 191 84 Sollentuna. Telefon 08-626 22 00, Fax 08-626 22 96. www.jnjgateway.com

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF