Personalia

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Personalia...

Description

CURRICULUM VITAE Personalia Naam Geboortejaar

drs. W. van der Kamp (Wouter) 1976

Opleidingen 1995 – 2002 1989 – 1995

Informatica, Universiteit van Amsterdam, Diploma behaald Afstudeerrichting: Software Engineering VWO, A. Roland Holst College, Hilversum, Diploma behaald

Werkervaring 2006 - heden 2002 - 2006

Freelancer Quinity, Utrecht

Certificaten Sun Certified Business Component Developer Sun Certified Java Programmer Sun Certified Web Component Developer Certified Scrum Master

Cursussen Certified ScrumMaster Training Data Modelleren Design Patterns Functioneel Ontwerp IBM WebSphere Application Server J2EE Design Patterns Professioneel Documenteren Professioneel Presenteren Relationele Databases en SQL Teamleiding Time Management

Deskundigheid Vaardigheden

Java development, Technisch ontwerp, Functioneel ontwerp, Teamleiding, Scrum Master, Informatieanalyse

Branchekennis

Banken, Verzekeraars, Gemeente, Politie, Luchtvaart

Methodes

Scrum, Agile, eXtreme Programming, DSDM

Databases

IBM DB2, MySQL, Oracle, PostgreSQL

Applicatieservers

Borland Enterprise Server, IBM WebSphere Application Server (WAS), JBoss, Oracle Containers for J2EE (OC4J), Tomcat, Jetty

Ontwikkelomgevingen

IBM WebSphere Studio Application Developer (WSAD), IBM Rational Application Developer (RAD), Eclipse

Technologieën

Java, SQL, HTML, JavaScript, EJB, JDBC, JMS, JSP, Servlets, Portlets (JSR 168, JSR 286), Maven, Vaadin, Hibernate, Spring, JUnit, Wicket, JavaScript, JQuery, GWT, SOA, SOAP, ESB, XML, XSLT

1

Selectie van uitgevoerde projecten Delivery Lead + Scrum Master van “My Account” Periode: maart 2013 – oktober 2013 Klant: KLM Rol: delivery lead, scrum master Technologieën: Java, SOAP, Webservices Het "My Account" team van KLM bouwt aan de aan het gebruikers-account gerelateerde functionaliteit van de KLM site. Het bestaat uit 10 man; Wouter was hiervan scrum master en delivery lead. Dat wil zeggen dat hij naast de scrum master taken ook verantwoordelijk was voor afstemming met operations, functioneel beheer en business. Wouter heeft diverse Scrum best practices in het team ingevoerd, waaronder het werken met Jira en geautomatiseerd testen. Build Lead + Scrum Master van rabobank.nl projecten Periode: mei 2010 – februari 2013 Klant: Rabobank Rol: build lead, scrum master Technologieën: Java, Portlets, SOAP, Messaging Wouter was in deze periode build lead en scrum master van enkele projecten voor de Rabobank website. Het gaat hier onder andere om het SEPA compliant maken van het internetbankieren waarbij ook de overstap van Tandem Cobol naar portaaltechnologie gedaan werd. De functies die hierbij gebouwd werden waren het rekening- en transactie-overzicht en het down- en up-loaden van bestanden. Wouter stuurde hierbij 4 andere ontwikkelaars aan als build lead en ongeveer 10 teamleden als scrum master. De nadruk bij deze projecten lag op performance, veiligheid en onderhoudbaarheid. Ontwerp en implementatie servicelaag Periode: januari 2010 – april 2010 Klant: TomTom Rol: ontwikkelaar Technologieën: Java, GWT-RPC Wouter ontwierp en ontwikkelde in deze periode enkele services die twee back-end systemen ontsluiten ten behoeve van de TomTom website en webshop. Naast dat de servicelaag waarin deze services zich bevinden nieuw was, werd ook nieuwe functionaliteit via deze services ontsloten, namelijk “cross-sell” en “up-sell” functionaliteit. De services zijn via GWT-RPC (Google Web Toolkit – Remote Procedure Call) technologie aan te roepen vanuit de browser (Ajax). Ontwerp en implementatie services binnen SOA architectuur Periode: oktober 2008 – november 2009 Klant: ASR Verzekeringen Rol: functioneel ontwerper, ontwikkelaar Technologieën: Java, RAD, SOA, ESB, XSLT, Messaging In deze periode implementeerde Wouter enkele webservices binnen een SOA architectuur voor een verzekeringsmaatschappij. Hij nam hierbij ook het functioneel ontwerp van deze services voor zijn rekening. Het ging hier met name om de service die de backend systemen aanstuurt die documenten (offertes, polissen, brieven) genereren en versturen. Hij stuurde hierbij een andere ontwikkelaar aan. Migratie klantgegevens naar nieuw financieel systeem Periode: oktober 2007 – september 2008 Klant: TomTom Rol: ontwikkelaar Technologieën: Java, RAD, SOA, ESB, XSLT, Messaging In deze periode was Wouter verantwoordelijk voor de migratie van de klantgegevens van enkele miljoenen klanten naar een nieuw systeem welke de omzet en de af te dragen royalties per artikel en per maand vastlegt. Het oude systeem wat verantwoordelijk was voor het bepalen welke klant waarop recht heeft werd hierbij gedeeltelijk vervangen. Door slimme technieken toe te passen werd het mogelijk om met minimale down-time het nieuwe systeem in productie te nemen. Daarnaast stuurde hij een ontwikkelaar aan bij het bouwen van een webapplicatie.

2

Migratie schade en levenapplicaties naar IBM WebSphere Application Server 5.1/Maven 2 Periode: juni 2007 – september 2007 Klant: OHRA Rol: ontwikkelaar Technologieën: Java, Eclipse, Maven, IBM WAS Het projectteam waar Wouter in deze periode deel van uitmaakt heeft alle schade en levenapplicaties van een verzekeringsmaatschappij gemigreerd naar een nieuwe ontwikkelstraat. In de nieuwe ontwikkelstraat bouwen de ontwikkelaars alle applicaties met Maven 2 en draaien alle applicaties op IBM WebSphere Application Server 5.1. Ontwikkeling workflowsysteem voor de politie Periode: maart 2007 – mei 2007 Klant: Ordina Rol: ontwikkelaar Technologieën: Java, Eclipse, Messaging Wouter is in deze periode ontwikkelaar in een team dat een workflowsysteem voor de politie realiseert. In dit systeem gaat de politie alle in Nederland geconstateerde strafbare feiten registreren. Naast het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit is Wouter belast met het verbeteren van de performance van het systeem. Technisch projectleider implementatie mid-office systeem Periode: oktober 2006 – februari 2007 Klant: Graydon Rol: technisch projectleider, functioneel ontwerper Technologieën: Java, UML, IBM Rational Application Developer, SQL, Spring, EHCache, JDBC Wouter is in deze periode technisch projectleider tijdens een onderhoudstraject op een mid-office systeem van een financiële dienstverlener, hij stuurt hierbij 5 ontwikkelaars aan. Dit systeem levert bedrijfsinformatie van 1,8 miljoen bedrijven en is profielgestuurd, dat wil zeggen dat de aanvrager alleen data krijgt waar hij volgens zijn profiel in geïnteresseerd is. Wouter is daarnaast ook functioneel ontwerper van de zogenaamde profielenonderhoudapplicatie, in deze applicatie kan de gebruiker profielen onderhouden en aan klanten koppelen. Ontwikkeling workflowsysteem voor gemeente Zwolle Periode: maart 2006 – september 2006 Klant: Ciber Rol: technisch ontwerper, ontwikkelaar Technologieën: Java, UML, Adobe LiveCycle, EJB, Struts, JDBC, WebDAV, IBM WAS Wouter is in deze periode technisch ontwerper en ontwikkelaar van een workflowapplicatie waarmee medewerkers van de gemeente vergunningaanvragen behandelen. Deze webapplicatie maakt gebruik van het Adobe LiveCycle platform. Teamleider verzekeringsapplicatie Periode: augustus 2005 – februari 2006 Klant: Winterthur Verzekeringen Rol: teamleider, functioneel / technisch ontwerper, ontwikkelaar Technologieën: Java, DB2, Tomcat, Java, Servlets, JSP, JDBC, SQL, XSLT, HTML, JavaScript Wouter is in deze periode teamleider bij de bouw van een webapplicatie voor ketenintegratie voor een schadeverzekeraar. Hij stuurt drie ontwikkelaars aan en is betrokken bij het functioneel ontwerp, technisch ontwerp en bouw. Het betreft een systeem voor offerte- en polisaanvraagfunctionaliteit. Polisaanvragen worden door middel van kennisregels geautomatiseerd geaccepteerd. Zowel tussenpersonen als acceptanten van de verzekeraar gebruiken dit systeem.

3

Ontwerp / ontwikkeling van formulierencomponent Periode: november 2004 – augustus 2005 Klant: verschillende verzekeringsmaatschappijen en banken Rol: functioneel / technisch ontwerper, ontwikkelaar Technologieën: Java, UML, DB2, Oracle, PostgreSQL, Tomcat, Java, SQL, SOAP Wouter is in deze periode onder andere verantwoordelijk voor de migratie van het formulierencomponent van PostgreSQL naar DB2 en Oracle. Verder werkt hij aan klantspecifieke functionaliteit zoals het implementeren van een SOAP berichtenwisseling naar het mainframe van een verzekeraar. Ontwikkeling van risk management applicatie Periode: oktober 2003 – november 2004 Klant: ING Bank Rol: ontwikkelaar, teamleider Gebruikte technologieën: Java, JSP, Tiles, Struts, EJB, Hibernate, IBM WAS, Oracle Wouter is in dit project verantwoordelijk voor het technisch ontwerp en de realisatie van een applicatie die beursdata van klanten van een grote internationale bank inzichtelijk maakt. Vanaf februari 2004 is hij ook de teamleider van dit project. Hij stuurt hierbij twee collega’s aan. Dit project dient als proof-ofconcept van een nieuwe architectuur die alleen op papier bestond. Wouter werkt hiervoor nauw samen met twee architecten van de bank. Inmiddels is deze architectuur door andere projecten binnen de bank overgenomen. Ontwikkeling van een internet banking oplossing Periode: april 2003 – september 2003 Klant: Triodos Bank Rol: technisch ontwerper, ontwikkelaar Gebruikte technologieën: Java, DB2, JSP, Servlets, EJB, Struts, IBM WebSphere Application Server Wouter was in dit project verantwoordelijk voor het technisch ontwerp en de bouw van een internet banking oplossing voor een middelgrote internationale bank. (Zie hieronder.) Functioneel ontwerp internet banking oplossing Periode: december 2002 – maart 2003 Klant: Triodos Bank Rol: functioneel ontwerper Gebruikte technologieën: UML Wouter heeft met een team van vier personen het functioneel ontwerp voor een internet banking oplossing opgesteld voor een middelgrote internationale bank. De internet banking oplossing levert functionaliteit op het gebied van sparen en betalen voor particulieren en zakelijke cliënten van de bank. Onderdelen van het ontwerp zijn de aan de eindgebruiker aangeboden functionaliteiten voor het invoeren en uploaden van betaalopdrachten en voor het downloaden van mutaties, alsmede alle functies voor onder andere het interne beheer van cliënten, rekeningen en autorisaties. Wouter was eindverantwoordelijk voor het opstellen van de functionele beschrijving en het gegevensmodel. Onderdeel van deze verantwoordelijkheid was het ontwerpen van de interfaces met de overige (back office) systemen van de bank.

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF