plusblad 1 thema 7

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download plusblad 1 thema 7...

Description

th em a 7

spelling

pl us bl ad 1

Dit zijn de woorden Woorden met d aan het eind, die klinkt als t (hond) Dit ga je doen Je schrijft een verhaal.

Stap 1 Kijk naar de tekening.

Schrijf minstens tien woorden op met d aan het eind.

Ga verder op de volgende bladzijde. Taal actief • Plusbladen spelling • groep 4 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch

th em a 7

pl us bl ad 1

Vervolg van plusblad 1.

Stap 2 Vul twee woorden met d aan het eind in. Het meisje bij de EHBO heeft een Daar komt

bloed

wond

aan haar been.

uit.

Nu heb je het begin van een verhaal. Maak het verhaal af. Gebruik woorden met d aan het eind. Het verhaaltje mag een beetje gek zijn!

Stap 3 Ruil je blad met je buur.

Welke woorden met d aan het eind hebben jullie allebei gebruikt? Onderstreep die woorden.

Taal actief • Plusbladen spelling • groep 4 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch

th em a 7

spelling

pl us bl ad 2

Stap 1 Maak nieuwe woorden.

Kies steeds uit elke rij een woorddeel. Let op: de blokken rechts mag je vaker gebruiken!

Dit zijn de woorden • Woorden met twee verschillende medeklinkers in het midden (kasteel) • Woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep (jager) Dit ga je doen Je schrijft een gesprekje.

morgen

hamer

mantel

kamer

distel

neger

simpel

spelen

drempel

lager

bliksem

hemel

schilder

tomaat

zonder

muziek

Stap 2 Schrijf korte gesprekjes.

Gebruik in elke zin een woord uit stap 1. Abel: Fee:

Kun jÿ morgen afspreken? Ja. Wat gaan we dan spelen?

Mo: Teuntje: Lin: Fee: Max: Jim: Ga verder op de volgende bladzijde. Taal actief • Plusbladen spelling • groep 4 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch

th em a 7

pl us bl ad 2

Vervolg van plusblad 2.

Stap 3 Wissel je blad met je buur.

Onderstreep de woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep (jager). Lees dan samen de gesprekjes.

Taal actief • Plusbladen spelling • groep 4 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF