Poängplan SA-samhällsvetenskap åk 3, SC15

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Poängplan SA-samhällsvetenskap åk 3, SC15...

Description

Norra Real

SC15

Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning samhällsvetenskap Preliminär poängplan

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap Kurser Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1/svenska som andraspråk 1 Svenska 2/svenska som andraspråk 2 Svenska 3/svenska som andraspråk 3 Programgemensamma karaktärsämnen Filosofi 1 Moderna språk Moderna språk Psykologi 1 Inriktning Samhällsvetenskap Geografi 1 Historia 2a Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3 Programfördjupningar (skolans val) Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Samhällskunskap - Internationella relationer Visuell kommunikation Individuellt val (elevens val)

Gymnasiearbete

Poängfördelning Läsår 15/16 Läsår 16/17 Läsår 17/18 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng ht vt ht vt ht vt 1150 100 50 50 100 50 50 100 50 50 100 25 25 25 25 100 50 50 100 50 50 100 50 50 50 50 100 100 100 50 50 100 50 50 100 50 50 300 50 50 100 50 50 100 50 50 50 50 450 100 100 50 100 100

50 50

50 50 50

100 50

50

75

25

100

100

25 350

75 350

300 100 100 100

50 50

50

50

200

100 Total summa 2500

475

475

425

425

Poängplanen kan förändras

Norra Real Roslagsgatan 1 113 55 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 323 00 Fax: 08-508 323 02

[email protected] norrarealsgymnasium.stockholm.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF