PowerPoint-presentatie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie...

Description

E-book platform Sander van Kempen/Tony van den Bogaard

Agenda • Cijfers • Storingen • App • WaaS 2.0 • Inkoop titels • Overige zaken

Cijfers

Cijfers

Cijfers

Cijfers

Cijfers

Cijfers

Cijfers

Cijfers • • • •

Aantal Aantal Aantal Aantal

uitleningen > 2 miljoen uitleningen per week gem: 35.000 actieve gebruikers > 225.000 calls per week gem: 150

Storingen Verschillende storingen dit jaar

Oorzaken: • • • • • •

Netwerk/firewall problemen DDOS aanval Slechte interne communicatie (inkoop proces) Onnauwkeurig uitvoeren van activiteiten Niet nakomen van afspraken Vollopen logfiles

Verbeteringen • • • • • •

Communicatie (intern en extern) Monitoring Afspraken met leveranciers zijn aangescherpt Meer tooling ingezet Issue management Aansturing

App • • • •

iOS 6 niet ondersteund IOS 9 Epub 3 Menubutton Android App

• Aanbesteding nieuwe app •

Zoeken, vinden en bestellen

WaaS 2.0 • • • •

Betere redactie mogelijkheid Betere GUI Aansluiting op NBC+ Gebruikersvriendelijker

Inkoop titels Andere manier • Nu  contract met uitgevers •

Vastleggen van titels voor een bepaalde periode

• Straks  ook contract met uitgevers •

vastleggen van titels met een max aantal

Overige zaken • Digital only • •

Speelt zich af op directieniveau en er is afstemming hierover met de VOB 2 november directeurendag

• Aanmaken webaccount

Vragen?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF