PowerPoint-presentatie is hier

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie is hier...

Description

Hoe het begon…. • Terry Virgo • Gaf leiderschap door aan een apostolic team: ± 15 ‘spheres’, die…. - …..dezelfde NF-waarden delen - …..met elk een eigen ‘smaak’

Wij zijn Relational Mission Rom. 12:5: ‘zo zijn wij, hoewel met velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.’

• Plaatselijk • Internationaal • Samen voor de opdracht geroepen: ‘you can do more together than apart’ • Beweging van de Geest (o.a. profetisch volk)

Wij zijn Relational Mission Onze cultuur/waarden:

• • • • •

Overtuigd van het evangelie Geroepen tot vrucht dragen Toegewijd aan relaties Zeker van de opdracht Moedig gehoorzaam

De reis voor ons…. Een gebroken wereld bereiken ‘een kerk voor een gebroken wereld’ o.a. PfP

Pionieren Zeven ‘plekken’ in de wereld; 25 kerkplanten

Training ID: Intentional Discipleship; Pioneer; LEAD

Elkaar ondersteunen Een gemeenschap van meer dan 5000 mensen; Events: ENOUGH, P & E; Leadership Conference

Hoe kan jij betrokken raken? Bidden o.a. ENOUGH-avonden

Dienen Eerst in de plaatselijke kerk, maar ook bij RM

Groeien Laat je toerusten! B.v. bij de CPC

Geven • Via speciale collectes in de plaatselijke kerk • Grassroots Giving Campagne: 1000 mensen met een maandelijkse gift van € 5,-

Belangrijke data 16-17 september Prayer & Equipping Ipswich 17-19 september Start LEAD NL 30 sept. – 3 okt. Church Planting Conference Berkel 13 november ENOUGH gebedsavond Groningen/Berkel 27 en 28 november Oudsten & Vrouwen weekend Norwich 1-4 juni 2016 Leadership Conference Norwich

Connect? www.relationalmission.com Mailing list: relationalmission.com/signup Twitter: @RMChurches Facebook:/RMChurches Mike: relationalmission.com/coffeebreak Geven: relationalmission.com/giving

RM: een beweging van kerken samen op reis met een missie

Mattheüs 28:19,20:

De apostolische reis van kerken met een missie

De apostolische reis van kerken met een missie Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe kerk Ex. 1:7,-9: De Israëlieten waren vruchtbaar en breidden zich snel uit; zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. 8 Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef niet gekend had. 9 Die zei tot zijn volk: Zie, het volk van de Israëlieten is groter en talrijker dan wij. 10 Welnu, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen….

De apostolische reis van kerken met een missie Geen verandering zonder gebed Ex. 2:23,24: 23 Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. 24 God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten.

De apostolische reis van kerken met een missie Wie neemt de uitdaging aan? Ex. 3:10: Nu dan, ga, Ik zend jou tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Jer. 1:7: De Heer zei tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik je zend, zul je gaan, en alles wat Ik je gebied, zul je spreken. Jes. 6:8: Daarop hoorde ik de stem van de Heer, die zei: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zei: Hier ben ik, zend mij.

De apostolische reis van kerken met een missie

De kracht van het evangelie 1 Kor. 2:1-5: Ook ben ik, toen ik bij jullie kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid jullie het getuigenis van God komen brengen. 2 Want ik had niet besloten iets te weten onder jullie, dan Jezus Christus en die gekruisigd. 3 Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven; 4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, 5 opdat jullie geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

De apostolische reis van kerken met een missie

Een volk geleid door de Geest Ex. 13:21,22: De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 22 Overdag ging de wolkkolom aan de spits van het volk, en ’s nachts de vuurzuil. Joh. 14:26: De Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal jullie alles leren en jullie te binnen brengen al wat Ik je gezegd heb.

De apostolische reis van kerken met een missie

De reis is niet zonder hindernissen Ex. 17:3: het volk mopperde…. Oppositie van binnenuit Hand. 4:18: verbod om over Jezus te spreken… Oppositie van buitenaf

De apostolische reis van kerken met een missie Leven vanuit de zekerheid dat God voorziet Ex. 16: het dagelijkse manna….

Filip. 1:16: Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF