Predikan 2016 04 10 Hjältaryd

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Religionskunskap, Teologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Predikan 2016 04 10 Hjältaryd...

Description

Predikan 2016 04 10 Hjältaryd

Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Rom 8:32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

Rom 2:4 Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse?  

Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss!" Mar 9:23 Jesus sade till honom: "Om du kan? Allt är möjligt för den som tror."

Rom 5:10 För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv?

Joh 14:15 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Joh 14:16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid:

Heb 1:14 Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF