Presentatie Henk de Regt

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, The Scientific Revolution (1550-1700)
Share Embed Donate


Short Description

Download Presentatie Henk de Regt...

Description

Is de natuur symmetrisch? Een wetenschapsfilosofische beschouwing Henk de Regt Faculteit Wijsbegeerte, VU Amsterdam

Studium Generale UT 14 februari 2006

Opzet van de lezing • Wat is symmetrie? • Fysici over schoonheid en symmetrie

• ‘Wetenschappelijke esthetiek’: een kwestie van smaak? • Leidt schoonheid tot waarheid?

Wat is symmetrie? • X is symmetrisch als X invariant is onder een bepaalde transformatie. • Ruimtelijke symmetrieën: – Translatie – Rotatie – Spiegeling (reflectie, pariteit)

Translatie-symmetrie

NaCl-kristalstructuur

Rotatie-symmetrie

Reflectie-symmetrie

Symmetrie van natuurwetten • Natuurwet (theorie) heeft bepaalde symmetrie als zij geldig blijft onder bepaalde transformatie, bv: – Translatie in de ruimte – Rotatie in de ruimte – Translatie in de tijd

• Wet heeft tenminste één symmetrie, anders is het geen wet.

Zoektocht naar symmetrie • Relativiteitstheorie • Deeltjesfysica: ‘interne’ symmetrie. • Antimaterie: C-symmetrie (charge conjugation) tussen deeltje en antideeltje: – Elektron-positron (1932) – Proton-antiproton (1955) – Neutron-antineutron (1956)

CP Invariantie Schending van reflectiesymmetrie (pariteit) gevonden in 1956. Gecombineerde CPsymmetrie bleek wel behouden.

Fysici over schoonheid en symmetrie • Einstein liet zich vaak leiden door esthetische overwegingen • SRT (1905): symmetrie-argument

“It is more important to have beauty in one’s equations than to have them fit experiment.” Paul Dirac

Esthetische criteria in wetenschap • Symmetrie • Analogie / model

• Visualisatie / abstractie • Metafysica

• Eenvoud J.W. McAllister, Beauty and Revolution in Science

Wat is mooier?

Zee: “When the beholder is a physicist, beauty means symmetry.” Kleiss: “Symmetrie-eis zit in ’t hoofd van fysici.”

Schending CP-invariantie 1956: CP-symmetrie tussen deeltjes en antideeltjes.

1964: CP-symmetrie geschonden bij verval Kmesonen (in ca. 0,2 % van gevallen). Big Bang: iets meer materie dan antimaterie  wij danken ons bestaan aan ‘symmetriebreking’!

Esthetiek in wetenschap: een kwestie van smaak? • Subjectieve esthetiek vs. objectieve wetenschap • Empirisme vs. rationalisme – Moderne wetenschap is empiristisch: baseer kennis op onbevooroordeelde waarneming en experiment. – Dirac rationalistisch …?

• Doel van wetenschap: waarheid, niet schoonheid

Empiristische wetenschap Empirische cyclus: Theorie

Empirische wet

deductie

Nieuwe empirische wet

Empirische feiten inductie Rock bottom of knowledge

• Context van rechtvaardiging vs. Context van ontdekking

Thomas Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions

Kuhn’s model van wetenschap • Paradigma / normale wetenschap – gebonden aan metafysische vooronderstellingen (bv. symmetrie).

• Anomalie  crisis  revolutie. – revolutionaire wetenschappers zijn deels gemotiveerd door esthetische overtuigingen.

Revolutie in de astronomie: van geocentrisch naar heliocentrisch wereldbeeld

Ptolemaios

Copernicus

Revolutie in de fysica: van klassieke naar relativistische fysica

Isaac Newton

Albert Einstein

McAllister over esthetiek in wetenschap • Esthetische inductie: esthetiek inductief afgeleid van empirisch succes  esthetische canon • Revolutie = breuk met esthetische canon – ten gunste van empirisch succes. • McAllister vs. Kuhn? – paradigma-esthetiek met empirisme verzoend – rol van esthetiek tijdens revoluties.

Leidt schoonheid tot waarheid? Realisme

Instrumentalisme

• Theorie = ware beschrijving van onderliggende structuur

• Theorie = instrument voor empirische voorspellingen

• ‘Geen wonder’ argument

• ‘Pessimistische inductie’ argument

Conclusies • Esthetische oordelen zijn subjectief, maar wetenschappers die erop vertrouwen zijn niet irrationeel. • Schoonheid is geen indicator voor waarheid maar (soms) wel voor empirisch succes.

Literatuur • A. Zee, Fearful Symmetry (Princeton University Press (1986, 2e ed. 1999). • J.W. McAllister, Beauty and Revolution in Science (Cornell University Press, 1996). • H.W. de Regt, ‘Beauty in Physical Science circa 2000’, Int.Stud.Phil.Sci. 16 (2002) 95-103.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF