Presentatie voor naasten

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download Presentatie voor naasten...

Description

Informatieavond voor familie en vrienden van …. (datum…)

Inhoud • Uitleg

afasie - algemeen • De afasie van … • Communiceren met …

Communiceren 

uitwisselen van taal = tekens en symbolen • gesproken en geschreven taal • lichaamstaal, mimiek, gebarenzender – ontvanger

Taal • Taalbegrip:

binnenkomend

- horen - lezen • Taalgebruik:

uitgaand - spreken - schrijven

taalmodel luisteren

lezen

klanken horen

letters zien woord herkennen

woord herkennen begrijpen/ bedenken

zoeken woordvorm

zoeken woordvorm

zoeken klanken

zoeken letters

spreken

schrijven

Wat is Afasie • Afasie

is een verworven taalstoornis, veroorzaakt door hersenletsel.

• Het

uiten en het begrijpen van gesproken en geschreven taal is gestoord.

Wat is Afasie - vervolg • Lichte

afasie: vergelijk met vakantie in Engeland: - Begrijpen moeilijk, zeker als mensen snel praten - Spreken: veel zoeken naar woorden

• Ernstige

afasie: vergelijk met vakantie in China…

De afasie van … •

(beschrijving ernst en zo mogelijk type)

Begrijpen van gesproken taal (beschrijf het begrijpen van een gesprek in verschillende situaties en activiteiten, dus ook in 1op-1 gesprek, gesprek met meerdere mensen, of gesprek waarin veel of complexe informatie gegeven wordt)

Begrijpen van geschreven taal (= lezen) (denk hierbij aan bv. een kaartje lezen, de krant, een boek, ondertiteling van de televisie)

Spreken • Beschrijf het spreken in verschillende situaties en activiteiten, bv. met vertrouwde en onbekende mensen, in 1-op-1 gesprek, gesprek met meerdere mensen. • Geef aan wat er mogelijk is, bv. vragen beantwoorden, zelf een wens aangeven, iets vertellen. • Beschrijf ook of gebruik gemaakt wordt van andere manieren van communiceren, bv tekenen, gebaar maken/wijzen, een hulpmiddel gebruiken)

Schrijven (beschrijf hoe het schrijven gaat, denk hierbij ook aan activiteiten als e-mailen, facebook en sms’en)

Samen communiceren adviezen-1 (let op: maak een keuze uit de adviezen die van toepassing zijn!) •Ga

in een rustige omgeving zitten •Houd pen en papier bij de hand •Spreek rustig, liefst in korte zinnen •Blijf elkaar aankijken en loop onder het praten niet weg.

Samen communiceren adviezen-2 • • • •

Vraag … zo mogelijk aan te wijzen wat hij bedoelt Vraag … een gebaar te maken Vraag …. een tekening te maken Vraag … een woord op te schrijven

Samen communiceren adviezen-3 • • • •

Ondersteun wat je zegt met geschreven woorden Stel open vragen Stel gesloten vragen waarbij …de keuze heeft uit enkele antwoorden, schrijf deze ook op Stel vragen waarbij … ja of nee kan antwoorden

(licht hierbij het verschil tussen deze vragen toe)

Samen communiceren adviezen-4 • • • •

Geef duidelijk aan wanneer je van onderwerp verandert (“en nu iets anders…”) Geef …tijd om te verwerken wat je zegt Controleer regelmatig of …je begrepen heeft; Zo niet, herhaal dan wat je zei en ondersteun dit extra met geschreven woorden;

Samen communiceren adviezen-5 • • • • •

Houd gesprekken kort; Let op signalen van vermoeidheid bij …, zoals minder aandacht, wegkijken Geef het aan als je merkt dat …moe wordt in het gesprek; Zoek ook naar activiteiten waarbij je niet hoeft te praten Indien van toepassing: beschrijf kort hoe een hulpmiddel gebruikt kan worden

Samen communiceren -computer en telefoon(beschrijf, indien van toepassing, hoe je samen kunt mailen en sms’en)

Vragen??

Dank voor je komst!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF