Processprogrammering

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Processprogrammering...

Description

INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING Föreläsning 5 (14.12.2005) INNEHÅLL: -Introduktion till programmeringsspråket Java -Den allmänna uppbyggnaden hos ett Java program

Jonny Karlsson 14.12.2005

Programmeringsspråket Java Java är ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av Sun Microsystems på 1990-talet.

Java är lätt att lära sig, jämfört med andra objektorienterade programmeringsspråk, p.g.a. Java har samlat ihop de bästa delarna av de äldre objektorienterade programmeringsspråken.

Java-program kan köras på så gott som alla operativsystem, i WEB-program (Java Applets) och även i Symbian mobiltelefoner (Java Midlets)

Jonny Karlsson 14.12.2005

Kompilering av Java program Ett kompilerat program är färdigt att köras på en viss dator I ett tolkat program skapas maskininstruktionerna under programmets körning Java är en blandning av kompilering och tolkning Resultatet av Java-kompilering: pseudo-instruktioner (byte-codes)

Jonny Karlsson 14.12.2005

Java virtualmaskin Pseudo-instruktionerna är maskininstruktioner för en ”virtuell maskin” VM (Virtual Machine) En virtuell maskin är i praktiken ett program som kan tolka pseudo-instruktioner till maskininstruktioner. Kompilerade Java program är ej maskinspecifika, men varje maskin som kör ett Java program behöver en Java virutalmaskin som är maskinspecifik. Java virtualmaskiner är installerade i WEB bläddrare (såsom Mozilla och MS Internet Explorer) och i operativsystem.

Jonny Karlsson 14.12.2005

Olika typer av Java program • • •

Program med textbaserat gränssnitt ”Applets” som används i Internet bläddrare Fönsterapplikationer som använder ett grafiskt användargränssnitt

Jonny Karlsson 14.12.2005

Uppbyggnaden av ett Java program Ett minimalt textbaserat Java program kan se ut så här:

public class HelloWorld { public static void main(String[] argv) { System.out.println(”Hello World!”); } }

Jonny Karlsson 14.12.2005

Java programmeringsverktyg JCreator är ett utmärkt programmeringsverktyg för Java som dessutom är freeware. Kan laddas ner från: http://www.jcreator.com/download.htm

Jonny Karlsson 14.12.2005

Online dokumentation http://java.sun.com

Jonny Karlsson 14.12.2005

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF