Programplan HU 16-19

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Programplan HU 16-19...

Description

Söderportgymnasiet Humanistiska programmet KURS

2016-2019 POÄNG

KURSKOD

ÅK 1

ÅK 2

ÅK 3

Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2 kultur Idrott och hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Summa poäng Programgemensamma ämnen: Filosofi 1 Moderna Språk Människans Språk 1

100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 1150

ENGENG05 ENGENG06 HISHIS01b HISHIS02b IDRIDR01 MATMAT01b NAKNAK01b RELREL01 SAMSAM01b SVESVE01 SVESVE02 SVESVE03

50 200 100 350

FIOFIO01 MODXXX MÄKMÄK01

100 300 400

LATLAT01 MODXXX

100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 700

300

100 100 200

100

100 150

50

100

50

100 100 200

200 200

Inriktning Språk Latin- språk och kultur 1 Språk

400 Programfördjupning Sociologi

100

Valbar programfördjupningar I årskurs 2 En kurs: Matematik 2b Pedagogisk Kommunikation Samhälle 2 Geografi 1

200

100 100

Programfördjupningar i åk 3 Exempel

100

Engelska 7 Entreprenörskap Film och TV-kunskap Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Matematik 3b Retorik Rätten och samhället 100 100

Individuellt val Gymnasiearbete

100

SLUTSUMMA

2500

200 100 100

900

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF